Tekoäly – Pelottava muuttui innostavaksi

Kamala tekoäly

Olen jo jonkin aikaa vältellyt tekoälyä, sillä en hallitse sen käyttöä ja se tuntuu tuhoavan kaikki tähän mennessä luomani matematiikan tehtävät. Erityisesti selitys- ja todistustehtävät tekoäly vaikuttaa selättävän hyvin, ja niitä on kursseillani paljon. Viime aikoina olen huomannut, että opiskelijat käyttävät tekoälyä kasvavassa määrin eivätkä aina kovin järkevästi. Ajattelin, että nyt minun on pakko tarttua aiheeseen opetuksessani, vaikka se menisikin aluksi pieleen.

Kokeilu meni kuitenkin todella hyvin ja tuntuu, että sain uuden kokemuksen kautta aivan valtavasti virtaa omaan opetukseeni!

Tehtävänanto opiskelijoille: etsi tekoälyn tekemiä virheitä

Opiskelijat työskentelivät 2-4 hengen ryhmissä matematiikan 1. vuoden kurssilla. Heidän tehtävänään oli selvittää tekoälyn avulla, miksi polaarisen käyrän rajaama pinta-ala lasketaan juuri sellaisella kaavalla kuin lasketaan. (Lukijan ei tässä kohtaa tarvitse tietää, mitä polaariset käyrät ovat. Kyseessä oli kaava, josta ei noin vain hahmota, mistä se tulee.) Opiskelijoiden piti löytää tekoälyn selityksistä jokin epäselvä kohta ja kysyä siitä lisäkysymys. Annoin opiskelijoille linkin ChatGPT:hen, mutta he saivat käyttää mitä tekoälyä halusivat.

Sinisilmäiset opiskeijat

Opiskelijat uskoivat tekoälyä. Se kun tuotti asiantuntevalta kuulostavia selityksiä, joissa oli oikeitakin asioita. Opiskelijat keräsivätkin tyytyväisenä kokoon tekoälyn tuottamia selityksiä eivätkä juurikaan huomioineet ongelmia sen vastauksissa. Tämä kaikki kävi ilmi, kun kiertelin juttelemassa ryhmien kanssa. Minun piti erikseen puskea opiskelijoita huomaamaan tekoälyn virheet. Se onnistui esimerkiksi kysymällä, mitä kohtaa he eivät ymmärrä tekoälyn selityksissä. Painotin myös, että nyt pitää olla silmä tarkkana ja nimenomaan etsiä ongelmakohtia.

Lopputulos: opittiin tekoälyn käyttöä ja matematiikkaa

Kun työnsin oikeaan suuntaan, opiskelijat löysivät herkkullisia virheitä tekoälyn vastauksista. Se sekoitti käsitteitä, keksi omiaan ja lähti myötäilemään opiskelijoiden vääriä ehdotuksia. Lopuksi jokainen ryhmä sai esitellä jonkin virheellisen päättelyn, jonka he olivat huomanneet.

Opiskelijat olivat koko työskentelyn ajan hyvin paneutuneita. He eivät oppineet ainoastaan tekoälyn käyttöä, vaan myös kriittistä ajattelua ja matematiikan sisältöjä. Kuten eräs opiskelija totesi, heidän ryhmänsä oli pakko miettiä, mistä kaava oikeasti tulee, jotta he pystyivät arvioimaan tekoälyn vastausta.

Kiitokset ideointiavusta tekoälyä työssään käyttävälle pedagogian asiantuntijalle Jokke Häsälle ja IT-alaa opiskelevalle Veera Hiltuselle!