Mikä liitukausi?

Tämä blogi käsittelee opetusta ja erityisesti yliopisto-opetusta matematiikan näkökulmasta. Liitukausi viittaa sellaiseen opetukseen, jossa opettaja selittää asiasisältöjä opiskelijoille ilman mitään kunnollista vuorovaikutusta heidän kanssaan. Aikoinaan (ja matematiikassa vieläkin) tämä tapahtui yleenä liitutaulun äärellä.

Blogissa pohditaan, kuinka opetusta voi kehittää, esitellään erilaisia opetusmenetelmiä ja valotetaan oppimiseen liittyviä tutkimustuloksia. Blogi ei siis ole kannanotto liitutauluja vastaan, vaan pyrkii tuomaan esiin uusia näkökulmia ja murtamaan vanhoja käsityksiä opetuksesta ja oppimisesta.

Blogia päivittää Johanna Rämö (johanna.ramo@uef.fi).