Blogista | About blog

Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitos on tilan, ajan ja ympäristön keskinäisiä vaikutuksia tutkiva, uutta tietoa luova monitieteinen tiedeyhteisö ja yli 500 opiskelijan yhteisö. Keskitymme rajojen ja syrjäseutujen, ympäristön ja kestävän kehityksen sekä hyvinvoinnin tutkimiseen ja annamme tähän perustuvaa korkeatasoista opetusta historiassa, maantieteissä ja ympäristöpolitiikassa.

Historia- ja maantieteiden laitos kuuluu yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan. Toimimme Joensuun kampuksella.

”Kaikki HiMassa” on laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen blogikanava. Ennen vuotta 2018 julkaistut blogikirjoitukset löytyvät osoitteesta: http://himablogi.blogspot.fi/.

The Department of Geographical and Historical Studies of the University of Eastern Finland is an innovative, multi-disciplinary department with over 500 students. Research focuses on the borders and peripheries, environment and sustainability as well as well-being of society. It offers high-quality teaching in environmental policy, geography and history.

The Department of Geographical and Historical Studies is one of the departments of the Faculty of Social Sciences and Business Studies. The department is located in the City of Joensuu.

”All in Hima” is a blog for the department’s staff and students.  Blogs published before year 2018 can be found from websisite: http://himablogi.blogspot.fi/.