Tutkimuksen jälkeinen säilytys ja hävittäminen

On tärkeää suunnitella jo tutkimusta aloitettaessa, miten pitkään ja missä tutkimusaineistoa säilytetään tutkimuksen jälkeen. Tutkimusaineistot tulee säilyttää tarpeelliseksi katsottu aika tutkimuksen päätyttyä ja hävittää sen jälkeen asianmukaisesti. Opiskelija vastaa keräämänsä aineiston säilytyksestä ja hävittämisestä.

Erityisesti henkilötietoja käsiteltäessä, niiden säilytyksessä ja hävittämisessä on oltava huolellinen. Lähtökohtaisesti henkilötietoja sisältävä aineisto tulee hävittää, kun se ei enää ole tarpeen käyttötarkoituksen kannalta. Mahdollinen jatkokäyttö samaan käyttötarkoitukseen kannattaa huomioida ennen aineiston hävittämistä. Aineisto voidaan anonymisoida eli poistaa kaikki henkilön tunnistamiseen johtava tieto, jolloin se voidaan avata muidenkin käytettäväksi. Tutkimusaineiston jatkokäytön mahdollistamisesta (avaamisesta) on informoitava tutkittavia esim. tutkimustiedotteessa: tutkittaville tulee kertoa, mitä kerätylle aineistolle ja sen sisältämille henkilötiedoille tapahtuu. (Tietosuoja.fi: Aineiston hävittäminen, anonymisointi tai arkistointi tutkimuksen päättyessä)

Jos tutkimusaineistolla on uudelleenkäyttöarvoa eikä sen avaamiselle ole esteitä, aineiston voi avata jatkokäyttöön tallentamalla sen uudelleen käytettäväksi data-arkistoon tai repositorioon. Voit valita ohjaajasi avustukselle omalle opinnäytetyön aineistollesi parhaiten sopivan kansallisen tai kansainvälisen datan avaamiseen soveltuvan palvelun. Huomaa, että jos käytät jonkun muun omistamaa tutkimusaineistoa opinnäytetyössäsi, niin et voi yksi tehdä päätöstä aineiston avaamisesta tai julkaisemisesta. Lisää tietoa tutkimusaineistojen avaamisesta Itä-Suomen yliopiston Avoimet tutkimusaineistot verkkosivulta.