Tutkimuksen jälkeinen säilytys/hävittäminen

On tärkeää suunnitella jo tutkimusta aloitettaessa, miten pitkään ja missä aineistoa säilytetään tutkimuksen jälkeen. Tutkimusaineistot tulee säilyttää tarpeelliseksi katsottu aika tutkimuksen päätyttyä ja hävittää sen jälkeen asianmukaisesti. Opiskelija vastaa keräämänsä aineiston säilytyksestä ja hävittämisestä.

Erityisesti käsitellessä henkilötietoja on niiden säilytyksessä ja hävittämisessä Silppurilla silputtua paperia.oltava huolellinen. Lähtökohtaisesti henkilötietoja sisältävä aineisto tulee hävittää, kun se ei enää ole tarpeen käyttötarkoituksen kannalta. Mahdollinen jatkokäyttö samaan käyttötarkoitukseen kannattaa huomioida ennen aineiston hävittämistä. Aineisto voidaan anonymisoida eli poistaa kaikki henkilön tunnistamiseen johtava tieto, jolloin se voidaan avata muidenkin käytettäväksi. Tutkimusaineiston arkistoinnista on informoitava tutkittavia: tutkittaville tulee kertoa, mitä kerätylle aineistolle ja sen sisältämille henkilötiedoille tapahtuu. (Tietosuoja.fi: Aineiston hävittäminen, anonymisointi tai arkistointi tutkimuksen päättyessä)

Jos tutkimusaineistolla on uudelleenkäyttöarvoa eikä sen avaamiselle ole esteitä, aineiston voi avata jatkokäyttöön tallentamalla sen uudelleen käytettäväksi data arkistoon tai repositorioon. Tutkija voi valita omalle aineistolleen parhaiten sopivan kansallisen tai kansainvälisen datan avaamiseen soveltuvan palvelun. Lisää tietoa tutkimusaineistojen avaamisesta Itä-Suomen yliopiston Avoimet tutkimusaineistot verkkosivulta.