Tutkimuksen aikainen säilytys

Tutkimusaineistoja tulee säilyttää turvallisesti ja huolehtia niiden varmuuskopioinnista. Aineiston ominaisuudet vaikuttavat siihen millainen säilytyspaikka niille tulee valita.

Kuvituskuva palvelin infrastruktuurista.

Opiskelijoilla on käytettävissä O365 Onedrive henkilökohtainen tallennustila. Tutustu O365 palvelun ohjeisiin Kamussa.  Jos käsittelet tietoja, joita ei voi tallentaa pilvipalveluun, kuten korkeaan suojaustasoon kuuluvia arkaluontoisia henkilöön liittyviä tietoja, tulee tietojen käsittelyyn kiinnittää erityistä huomiota. Opiskelijoilla on tarvittaessa mahdollisuus tilata korkean suojaustason säilytykseen sopivaa levytilaa UEF asiointipalvelusta tai työskennellessä osana tutkimusryhmää saada pääsy tutkimusryhmän levytilaan. Tutustu Tietoaineistojen suojaus- ja käsittelyohjeisiin, joissa kerrotaan millaiset aineistot kuuluvat millekin suojaustasolle ja missä palvelussa niitä voi säilyttää (kirjaudu Heimoon tunnus@uef.fi). Tarkista mille suojaustasolle sinun aineistosi kuuluu.

Huolehdi aineistojesi tietoturvasta. Tutustu opiskelijan tietoturvaoppaaseen ja  pohdi, miten voit huolehtia aineistosi turvallisesta säilytyksestä. Aineiston keräämisessä ja tallentamisessa tulee käyttää vain luotettavia välineitä ja palveluita. Esimerkiksi haastatteluaineistoja kerättäessä parempi vaihtoehto on käyttää nauhuria, ei omaa älypuhelinta, joka voi tallentaa tiedot valmistajan pilvitallennukseen joka voi sijaita Euroopan ulkopuolella. Myös esimerkiksi kyselylomakkeita tai muita vastauksia kerättäessä kannattaa kiinnittää huomiota millaisia sovelluksia tai ohjelmia voit käyttää. Ilmaisissa ohjelmissa tietoturva voi olla puutteellinen. Ensisijaisesti kannattaa käyttää yliopiston tarjoamia palveluja kaikissa aineiston keräämisen ja säilyttämisen vaiheissa.

Varmuuskopioinnista on tärkeää huolehtia, ettei arvokas aineisto pääse katoamaan esimerkiksi laiterikon takia. Muista huolehtia myös varmuuskopioinnissa tietoturvasta esimerkiksi suojaamalla muistitikku tai muu ulkoinen tallennusväline.