Terveisiä työkentältä 2 – erityisluokanopettajan ammatissa

Terveisiä työkentältä postaus saa jatkoa, mutta tällä kertaa haastateltavani on Vilma Virta, joka toimii erityisluokanopettajana peruskoulussa. Haastattelussa Vilma kertoo millainen erityisluokanopettajan tavallinen työpäivä oikein on sekä pohtii mikä on hänen mielestään parasta ammatissaan. 

Mikä on ammattisi?

Erityisluokanopettaja (KM).

Kouluaste tai luokka, jossa opetat?

Alakoulun 1 lk:n pienryhmä.

Mikä sai sinut hakeutumaan alalle?

Olen aina halunnut työskennellä lasten parissa ja työssä, jossa voin auttaa ihmisiä. Näiden ajatusten saattelemana ajatukset kääntyivät kohti erityisopettajan ammattia. Suurin syy, minkä vuoksi lopulta hain erityisopettajaksi, oli halu toimia juuri erityislasten parissa ja ajatus siitä, että voin itse omalla toiminnallani auttaa heitä kohtaamissaan haasteissa. Lisäksi minua kiinnostavat erilaiset oppimiseen ja kehitykseen vaikuttavat tekijät, joiden parissa erityisopettajan ammatissa pääsee työskentelemään.

Millainen on työnkuvasi? Kerro millainen on tavallinen työpäiväsi? Mitä siihen kuuluu?

Tavallinen työpäivä koostuu yleensä varsinaisen opetuksen lisäksi pienten juoksevien asioiden hoitamisesta sekä oppituntien sisältöjen nopeasta läpikäymisestä. Päivän aluksi ja lopuksi on usein yhteydenpitoa huoltajiin Wilman välityksellä. Myös erinäisiä palavereita on toisinaan työpäivän päätteeksi.

Erityisluokanopettajana työ sisältää paljon moniammatillista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tähän kuuluvat mm. terveydenhoitaja, terapeutit ja luokanopettajat. Lisäksi teen päivittäin tiivistä yhteistyötä luokkani ohjaajan kanssa. Näiden yhteistyökuvioiden lisäksi työ sisältää opetuksen suunnittelua ja arviointia.

 Mikä on parasta työssäsi?

Parasta työssä on ehdottomasti lapset, jotka tarjoavat vauhtia ja positiivista energiaa päivään. Lasten kanssa työskentely takaa, ettei mikään päivä ole samanlainen kuin edellinen. Jokainen lapsi on omanlainen yksilö ja työn parhaita puolia on oppia tuntemaan heidät. Tätä kautta pystyy luomaan yhteyden jokaiseen lapseen, jota kannattaa vaalia arjen kiireissäkin.

Pidän erityisluokanopettajan työssä siitä, että pystyn toteuttamaan itseäni luokkahuoneessa ja näin muokkaamaan esimerkiksi oppitunnit ja niiden aiheet haluamallani tavalla käsiteltäviksi. Oman luokan kanssa saa myös kokea vastuuta oppilaiden toiminnasta ja edistymisestä.

 Tämän vastuun ja oppilaiden onnistumisten kautta koen työni merkitykselliseksi. Lisäksi parasta on, ettei työtä tarvitse tehdä yksin. Esimerkiksi yhteistyö oman luokan ohjaajan kanssa on suuri voimavara työssä jaksamiselle. Hänen kanssaan voin suunnitella opetusta ja jakaa arjen ilot ja surut.

Mikä on haastavinta työssäsi?

Se, ettei päivän aikana voi olla useassa paikassa samaan aikaan.

Millainen tyyppi soveltuisi mielestäsi tähän ammattiin?

Avoin, elämänmyönteinen ja ennakkoluuloton ihminen, jolla on halu toimia lapsia varten yhteistyössä muiden kanssa. Pääset helpommalla myös, jos olet joustava ja valmis kehittämään itseäsi.

Mitä haluaisit sanoa alalle hakevalle nuorelle? Vinkkisi tai terveiset nuorelle, joka hakee alalle?

Opettajia on erilaisia ja jokainen tekee työtä omalla tavallaan. Tärkeintä on olla oma itsesi niin kouluun hakiessa, opiskelujen aikana kuin lopuksi työelämässäkin. Tsemppiä opiskelupaikan hakuun!

Kiitokset Vilmalle kun saimme kurkistaa hänenkin ammattiinsa erityisluokanopettajana!

Jos sinulle herää kysymyksiä  tai  kommentteja liittyen aiheeseen, älä epäröi laittaa viestiä vaikkapa blogissa tai instagramissa.

Mukavaa kevättä kaikille!

// Karoliina, erityispedagogiikka