Vaikuttaa, ei vaikuttaa, vaikuttaa…

Daisy

Vaikuttaminen on kestosuosikki niin pöytäpuheissa kuin juhlapuheissakin puhuttaessa EU:n tutkimusrahoituksesta. Voimmeko vaikuttaa oikeasti EU tutkimusrahoituksen valmisteluihin ja päätöksentekoon? Ja mitä vaikuttaminen oikeastaan on?

Usein meidän suomalaisten keskusteluissa kuulee argumentteja siitä, kuinka me olemme pieniä toimijoita ja kaukana kaikesta päätöksenteosta, omaamme vähän sananvaltaa jos ollenkaan. Eikä yksin kannata yrittää yhtään mitään. Kyllä muut isommat tahot hoitavat puhumisen.

Tämä on sitä suomalaista vaatimattomuutta, jota on kyllä syytä ravistella! Suomalaisilla on erinomaisen hyvä maine EU:ssa. Ja loppupelissä vaikuttamisessa on kysymys kuitenkin viestinnästä ja vuorovaikutuksesta, jossa pelaa myös vastavuoroisuuden periaate.  Tekemällä palveluksen toisillemme, luomme palveluksen saajalle vastavuoroisuuden. Kysymys on aina ihmisten välisestä kanssakäymisestä koska eivät rakenteet, on kysymys sitten vaikkapa organisaatioista tai jäsenvaltioista, itsessään vaikuttamista tee. Kyllä sen tekevät asiaansa uskovat ihmiset.

Monet asiat kaipaavat muutosta ja tämä luo hedelmällisen pohjan vaikuttamiselle. Tavoitteena vaikuttamisessa pohjimmiltaan on pyrkiä muuttamaan tai laajentamaan käsityksiä vaikutettavasta asiasta. Vaikuttamista tehdään monella tasolla ja eri vaiheissa. On tunnistettava millaisia toimijoita missäkin valmistelun vaiheessa halutaan kuulla. Voi olla kysymys jäsenmaasta tai yksittäisestä alan huippuasiantuntijasta. Euroopan komissio haluaa ja käy vuoropuhelua ja se sinänsä on erinomainen asia.

Vaikuttamisen kanavia on paljon ja niitä kannattaa käyttää luovasti. Tärkeää on, että viesti kulkee useita reittejä pitkin ja saman sisältöisenä. Vaikuttaa voidaan mm. poliittisen päätöksenteon kautta niin kansallisesti kuin yhteyksillä Europarlamenttiin, vaikuttamalla suoraan tai erilaisten neuvoa-antavien ryhmien ja moninaisten verkostojen kautta, hyödyntämällä verkkoviestintäympäristöä (mm. julkiset kuulemiset) ja sosiaalista mediaa. Tärkeää loppupelissä kuinkin on, että viesti menee ihmiseltä ihmiselle. Pelkän paperin lähettäminen ei useinkaan riitä. Tämä käsitys ehkä on meidän suomalaisten yksi perisynti.

Miten voimme tehokkaasti vaikuttaa? Meillä pitää olla tahtotila EU- vaikuttamiseen. Ilman yhteistä tahtoa yksittäiset toimet jäävät tehottomiksi. On oltava yhteinen rintama ja yhteistyö, jossa sovitaan eri toimijoille omat roolinsa. On käytävä säännöllisesti tapaamassa oikeita ihmisiä oikeaan aikaan, myös Brysselissä. Tavoitteet tapaamisille pitää olla selkeät ja taustatyö tehdä hyvin jo ennen tapaamisia.

Oikeat verkostot syntyvät tekemisen kautta. Meidän on hyvä olla mukana laajalla rintamalla. Tätä kautta syntyvät avainkontakti. Ja avainkontaktien kautta tapahtuu vaikuttaminen. Asioihin on mahdollista vaikuttaa.