• Kurssi liitetään syventävien opintojen opinnäytteen yhteyteen, tai poikkeustapauksessa johonkin muuhun opintojaksoon, jossa edellytetään itsenäistä tiedonhankintaa. Syväreitä aloittaessa kannattaa tutustua myös Syväriporttiin.
  • Voit lukea materiaalia ja tutustua tiedonlähteisiin milloin tahansa, mutta tehtävien tekemiseen tarvitset oman todellisen lääketieteellisen aiheen, josta haet tietoa systemaattisesti.

Ohjeita

  • Etene loogisesti.
  • Lue ohjeet. Lue sisällöt – myös linkkien takaa. (Vapaaehtoiset lisälukemiset on ilmoitettu erikseen.)
  • Älä suorita tiedonhaun kurssia pelkän suorittamisen vuoksi, vaan oppiaksesi hakemaan tietoa tehokkaasti ja järjestelmällisesti.
  • Tiedonhaun taidoista on hyötyä kaikissa opinnoissasi ja sen jälkeen työssäsi.
  • Tiedonhakutaidot ovat osa asiantuntijan osaamista. Tietojen ja taitojen ylläpito on jatkuva prosessi, eivätkä Itse keksityt tiedonhaun oikopolut (todellisuudessa kiertotiet) sovi kiireiseen työtahtiin.
  • Lääketieteessä tietoa tuotetaan koko ajan lisää sellaisella vauhdilla, että uusimman tiedon seuraaminen ja ajan tasalla pysyminen on oma osaamisalueensa.
  • Tämän oppimateriaalin lisäksi kurssiin kuuluu kaksi tehtävää (Moodle).