Hyvinvointioikeuden keskuksen ensimmäiset viisi vuotta

Henna Nikumaa 

Nikumaa on vanhuusoikeuden tutkija Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella Hyvinvointioikeuden keskuksessa.

 

Vuonna 2023 olemme juhlineet Hyvinvointioikeuden keskuksen 5-vuotissyntymäpäiviä. Merkkivuotta on juhlistettu erilaisin tapahtumin, tilaisuuksin, kirjoituksin ja opiskelijatarinoin. Juhlavuoden päätapahtumaa vietimme Hyvinvointioikeuden päivillä huhtikuussa – lähes tasan viisi vuotta keskuksen avajaisten 7.5.2018 jälkeen.

Minulla oli kunnia tulla Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselle töihin keväällä 2018. Kohtasin ensimmäisellä työviikollani silloisen laitosjohtajan Tapio Määtän, ja hän kertoi tärkeimmät työtehtäväni liittyvän Hyvinvointioikeuden instituutin (keskuksen edellinen nimi) perustamiseen. Tiimimme, joka oli silloin vielä pieni, työskentelikin kiivaasti instituutin perustamiseksi. Loimme toiminnalle strategiaa, työstimme viestinnällisiä toimenpiteitä, suunnittelimme avajaisia, haaveilimme hyvinvointioikeudellisista monitieteisistä tutkimushankkeista ja opinnoista sekä kokosimme verkostoja ja yhteistyökumppanuuksia.

Työstimme tuolloin keväällä 2018 myös rohkeita tavoitteita toiminnalle, jotka kantavat edelleen. Kirjasimme ensimmäiseksi tavoitteeksi toimia valtakunnallisesti johtavana hyvinvointioikeudellisten teemojen tutkimuskeskittymänä. Hieman hirvitti moista ylös laittaa ja muille paljastaa, mutta samalla se kutkutti, innosti ja motivoi – kuten hyvien tavoitteiden kuuluukin. Strategiaan muotoilimme myös tavoitteet koskien koulutusta, jatkokoulutusta, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä viestintä- ja vaikuttamistyötä. Olimme innostuneita ja tiesimme olevamme uuden ja tärkeän asian äärellä. Mutta emme ehkä kuitenkaan uskaltaneet kuvitella, että toiminnan kehittyminen ja laajentuminen olisi ihan näin nopeaa.

Saimme nopeasti joukkoomme lisää tutkijoita ja hankerahoitusta, hyvinvointioikeus nimettiin yhdeksi laitoksen strategisista painopistealueista ja verkostoiduimme laajasti sekä yliopistomme sisällä eri tiedekuntien että kansainvälisesti alan monitieteellisten verkostojen kanssa. Ylitimme ja yhdistimme monia perinteisiä rajoja niin oikeudenalojen ja tiedekuntien kuin oikeudellisen tutkimuksen metodologiankin saralla. Toiminta kasvoi muutamassa vuodessa keskusmaiseksi toiminnaksi ja vuoden 2021 alussa nimi muuttuikin Hyvinvointioikeuden keskukseksi.

Saman vuoden syksyllä 2021 unelmamme hyvinvointioikeudesta pääaineena toteutui. Pitkän valmistelun jälkeen saimme kirjoittaa mediatiedotteen, jossa iloittiin siitä, että Itä-Suomen yliopisto avaa ensimmäisenä yliopistona Suomessa mahdollisuuden opiskella hyvinvointioikeutta pääaineena. Hyvinvointioikeus tuli tuolloin syksyllä pääaineeksi oikeustieteiden laitoksen julkisoikeuden tutkintoihin. Silloin nostimme maljan jos toisenkin. Seuraavana vuonna julkaistiin hyvinvointioikeutta käsittelevä kirja, jonka työstämisessä mukana olleista tutkijoista suurin osa oli tiimimme jäseniä. Hyvinvointioikeudellisen itsereflektion ohella kirja toimii myös tärkeänä oppimateriaalina.

En kuitenkaan väitä, että keskuksemme toiminta olisi jokaisessa vaiheessa ollut yhtä juhlaa. Töitä olemme saaneet todella tehdä. Pettymyksiä, vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia on kohdattu. Yritetty ja erehdytty. Mutta tiimimme on kantanut. Olemme joukko tutkijoita hyvin erilaisin taustoin ja vahvuuksin. Yhteinen osaamisprofiilimme on laaja. Tiimissämme todella arvostetaan erilaista osaamista, mistä olen ehkä eniten ylpeä ja syvästi myös kiitollinen.

Toimin Hyvinvointioikeuden keskuksen koordinaattorina lähes viisi sen toiminnan ensimmäistä vuotta. Viimeisiä työtehtäviäni koordinaattorina oli keskuksen viisivuotisen juhlavuoden suunnittelu. Halusimme juhlavuonna tuoda esille keskuksen monipuolista toimintaa niin opetuksen, tutkimuksen kuin vaikuttamistyön saralla. Halusimme nostaa valokeilaan monia tutkimushankkeitamme, eri tieteenalojen tutkijoitamme sekä rakkaita hyvinvointioikeuden opiskelijoitamme. Halusimme viestiä avoimesti ja monikanavaisesti. Viestintä onkin ollut tärkeä osa tiimimme toimintaa alusta alkaen. Tutkimuksen näkyvyys, brändin ja profiilin rakentaminen ja aktiivinen sekä sisäinen että ulkoinen viestintä ovat olleet keskeistä toiminnassamme. On ollut kunnia-asia olla mukana rakentamassa tiimiämme ja keskuksemme monitieteistä toimintaa.

Nyt sekä juhla- että kalenterivuoden lopussa haluankin kiittää sydämeni pohjasta jokaista matkallamme mukana ollutta ja koko hyvinvointioikeuden tiimiämme. Tämä juhlavuosi on jokaisen tiimimme jäsenen, opiskelijamme ja yhteistyökumppanimme ansiota. Haluan sanoa kiitokset myös omasta puolestani – nämä viisi vuotta ovat olleet erityisen merkityksellisiä myös minulle. Lämmin kiitos tuestanne. Työskennellään yhdessä hyvinvointioikeudellisten teemojen parissa myös seuraavat viisi vuotta – tuskin maltan odottaa, mihin matkamme vie.

Toivotan teille jokaiselle rauhallista joulun aikaa ja hyvinvoivaa uutta vuotta!

 

Hyvinvointioikeuden keskus täyttää vuonna 2023 viisi vuotta ja juhlii kasvuaan alan merkittävimmäksi tutkimus- ja opetuskeskittymäksi Suomessa. Hyvinvointioikeuden keskus kokoaa yhteen ihmisten hyvinvointiin liittyvän monitieteisen oikeudellisen tutkimuksen, asiantuntijuuden ja koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa. Itä-Suomen yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa hyvinvointioikeutta voi opiskella pääaineena. Keskuksessa toimii noin 30 tutkijaa hyvinvointioikeuden eri aloiltaHyvinvointioikeuden keskus täyttää vuonna 2023 viisi vuotta ja juhlii kasvuaan alan merkittävimmäksi tutkimus- ja opetuskeskittymäksi Suomessa. Hyvinvointioikeuden keskus kokoaa yhteen ihmisten hyvinvointiin liittyvän monitieteisen oikeudellisen tutkimuksen, asiantuntijuuden ja koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa. Itä-Suomen yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa hyvinvointioikeutta voi opiskella pääaineena. Keskuksessa toimii noin 30 tutkijaa hyvinvointioikeuden eri aloilta.