Hyvinvointioikeutta opiskelemassa

Nea Hakulinen

Hakulinen on hyvinvointioikeuden pääaineopiskelija Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella.

 

Itä-Suomen yliopistossa on syksystä 2021 alkaen ollut ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella hyvinvointioikeutta pääaineena hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja hallintotieteiden maisterin (HTM) tutkinnoissa. Hyvinvointioikeuden koulutuksen tarkoituksena on vastata muuttuviin yhteiskunnallisiin, lainsäädännöllisiin ja yksilön hyvinvointiin liittyviin monialaisiin oikeudellisiin kysymyksiin. Pääaineopiskelun mahdollistamisen tavoitteena on vastata ajankohtaisiin oikeudellisiin tutkimus- ja koulutustarpeisiin.

Olen aloittanut opintoni vuonna 2019 avoimessa yliopistossa suorittamalla yleiset oikeusjärjestysopinnot. Päästyäni avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi jatkoin opintojani suorittamalla aine- ja kieliopintoja. Kun tieto uudesta hyvinvointioikeuden pääaineesta tuli, tuntui luonnolliselta vaihtaa pääaineeni tähän. Olinhan jo muutoinkin opiskellut pitkälti hyvinvointioikeuteen liittyviä kursseja ja miettinyt kandidaatin tutkielman kirjoittamista mielenterveyspalveluista.

Itä-Suomen yliopistossa muutkin kuin HTK- ja HTM-tutkintoja suorittavat julkisoikeuden opiskelijat voivat vapaan sivuaineoikeuden ansiosta suorittaa hyvinvointioikeuden opintoja. Hyvinvointioikeuden kurssitarjonta on laaja ja suoritustavat ovat monipuolisia, mikä palvelee hyvin mm. etänä opiskelevia, työssäkäyviä ja perheellisiä opiskelijoita. Kurssitarjonnasta on helposti löydettävissä useita mielenkiintoisia kokonaisuuksia niin vammaispalveluista, päihde- ja mielenterveyshuollosta kuin lastensuojelustakin.

Kurssien suoritusmuodot ovat varsin vaihtelevia ja monipuolisia. Pidän vaihtoehtoisista suoritustavoista paljon enemmän kuin perinteisistä salitenteistä. Oppimispäiväkirjojen itsereflektointi kurssin aikana, seminaarityöskentely ja muu ryhmätyöskentely on mukavaa vaihtelua. Samalla koen sisäistäväni eri tavalla tietoa ja omaksuvani hyödyllisiä työelämän taitoja, kun opiskelu ei ole pelkästään vain itsenäistä kirjoista pänttäämistä.

Vaikka opinnot ovat olleet monipuolisia ja mielenkiintoisia, eniten innostusta ja motivaatiota koin saavani opetusavustajan tehtävistä hyvinvointioikeuden tiimissä. Opetusavustajat toimivat oikeustieteiden laitoksen henkilökunnan apukäsinä, mutta myös yhdenlaisena väliportaana henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä, jolloin opiskelijoiden näkemykset voivat paremmin tulla henkilökunnalle kuulluksi. Oikeustieteiden laitoksen käytäntö palkata opetusavustajia on tärkeä, sillä se auttaa hahmottamaan, mitä oman alan työt voivatkaan pitää sisällään. Monelle se toimii myös ponnahduslautana myöhemmän tutkijauran aloittamiselle. Kuten jo aikaisemmin totesin, hyvinvointioikeuden tiimissä työskentely sai paremmin ymmärtämään, miten monitieteellinen ja ajankohtainen aihe hyvinvointioikeus on. Kannustankin kaikkia suorittamaan edes muutaman hyvinvointioikeuden kurssin ja mikäli mahdollista, hakeutumaan myös opetus- ja tutkimusavustajaksi.

Kirjoitus on osa hyvinvointioikeuden keskuksen juhlavuoden julkaisuja. Juhlavuotta voi seurata sosiaalisessa mediassa ottamalla seurantaan #HVO5vuotta.

 

Hyvinvointioikeuden keskuksen 5-vuotisjuhlavuoden logoHyvinvointioikeuden keskus täyttää vuonna 2023 viisi vuotta ja juhlii kasvuaan alan merkittävimmäksi tutkimus- ja opetuskeskittymäksi Suomessa. Hyvinvointioikeuden keskus kokoaa yhteen ihmisten
hyvinvointiin liittyvän monitieteisen oikeudellisen tutkimuksen, asiantuntijuuden ja koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa. Itä-Suomen yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa hyvinvointioikeutta voi opiskella pääaineena. Keskuksessa toimii noin 30 tutkijaa hyvinvointioikeuden eri aloilta.