Kokemuksia 29. Vis Mootista

Tuomas Enkkilä, Elias Eronen,  Ida Lehto,  Reetta Mantere, Juho Mela ja Olivia Salonen

Enkkilä, Eronen, Lehto, Mantere, Mela ja Salonen ovat oikeustieteen opiskelijoita Itä-Suomen yliopistossa.

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, tuttavallisemmin Vis Moot, on oikeustapauskilpailu, joka koskee kansainvälistä kaupallista välimiesmenettelyä. Kilpailu keskittyy kansainvälisen kauppalain (CISG) soveltamiseen ja välimiesoikeudellisiin ongelmiin. Oikeustapauskilpailussa ratkaistavan tapauksen aihe vaihtuu joka vuosi ajankohtaisten teemojen mukaan.  Tänä vuonna kilpailussa ratkaistavan riidan kohteena oli kantajan ja vastaajan välisen sopimuksen olemassaolo, vakioehtojen liittäminen osaksi kantajan ja vastaajan välistä sopimusta sekä vakioehtoihin sisältyvän välityslausekkeen pätevyys. 

 

Joukkue Heidelbergin pre-mootissa, Heidelbergin yliopiston edessä

Vis Moot koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä eli kirjallisessa vaiheessa joukkueet laativat kirjelmän kantajalle, jonka jälkeen kukin joukkue vastaa toisen yliopiston joukkueen kannekirjelmään. Kirjelmien laadinta alkaa lokakuussa ja päättyy tammikuun lopulla. Tästä alkaa kilpailun toinen vaihe eli kilpailun suullinen osio. Siinä osallistujat argumentoivat vaihdellen joko kantajan tai vastaajan puolesta toista yliopistoa vastaan välimiesten edessä. Suullinen vaihe, ja samalla koko kilpailu, päättyy huhtikuussa järjestettävään loppukilpailuun Wienissä. Kaikkien yliopistojen joukkueet osallistuvat Wienin loppukilpailuun. Tätä ennen järjestetään monia esikilpailuja, eli niin sanottuja “pre-mootteja” helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana, ympäri maailmaa, jossa joukkueet pääsevät harjoittelemaan suullista argumentaatiotansa Wienin loppukilpailua varten.

 

Tämä oli kolmas vuosi, kun kilpailun päättävä suullinen osio pidettiin virtuaalisena. Etäkuulemisista huolimatta kilpailun järjestäjätaho järjesti sosiaalisia tilaisuuksia Wienissä, joihin joukkueena pääsimme osallistumaan. Tähän kuului virallisten, ja varsin näyttävien, aloitus- ja lopetusseremonioiden ohella myös epävirallisia tilaisuuksia Wienin yöelämässä. Tilaisuudet mahdollistivat uudet ystävät ympäri maailmaa, sekä niin sanotun ”Vis-hengen” kokemisen. Oli mahtavaa päästä tutustumaan muihin oikeustieteen opiskelijoihin, asianajajiin, professoreihin ja välimiehiin sekä päästä edustamaan yliopistoamme. Aikaa joukkueellamme jäi myös kiertää Wieniä turisteina.

 

Joukkue Schönbrunnin linnalla Wienissä

Wienin matkan lisäksi pääsimme osallistumaan paikan päällä pidettäviin pre-mooteihin Heidelbergissä Saksassa sekä Belgradissa Serbiassa. Oli mieletöntä päästä harjoittelemaan suullista argumentaatiota Zoomin lisäksi myös livenä vastapuolta edustavan joukkueen kanssa välimiesten eteen. 

 

Oikeustapauskilpailuun osallistuminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden saada arvokasta käytännön kokemusta jo opintojen aikana. Itä-Suomen yliopiston Vis Moot -joukkueeseen on osallistunut edellisinä vuosina niin notaarivaiheen kuin maisterivaiheen opiskelijoita. Tiivis tiimityöskentely on mukavaa vaihtelua yksilöllisten kurssisuoritusten joukossa ja kilpailun yhtenä tavoitteena on valmentaa osallistujia toimimaan ryhmänä. Joukkuetta tukee myös valmentajilta saatu kallisarvoinen palaute niin kirjallisessa kuin suullisessa vaiheessa.

 

Joukkueen valmentajina toimivat Krista Koivisto, Sami Koponen, Simo Kahelin, Oskar Toivonen ja Toni Malminen.

Lisää tunnelmia kilpailukaudesta löydät joukkueen Instagramista @vismootuef. UEF:n joukkueen viralliselta kanavalta voit myös seurata lokakuusta alkaen tämän vuoden joukkueen menoa. Nähdään Vis Mootissa! 


Kilpailun loppuseremoniassa Wienissä