Kuukausi vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa

 

 

 

Tarja Koskela
Kirjoittaja työskentelee rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella.

 

Olin kuukauden vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa ja vierailun innoittamana haluan jakaa positiivisen kokemukseni muillekin, jotka mahdollisesti miettivät lähtöä tutkimusvierailulle Suomen ulkopuolelle.

Väittelin Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella helmikuussa 2017. Väitöskirjani otsikkona oli Optimaalinen eläinsuojelu rikosprosessissa ja julkishallinnossa. Väitöskirjatutkimukseni keskiössä olivat eläimiin kohdistuneet rikokset. Vaikka Suomessa ei puhuta virallisesti eläinoikeudesta, tutkimukseni voisi sanoa kuuluvan eläinoikeuden alaan. Eläinoikeutta (englanniksi luontevammin Animal Law) ei ole varsinaisesti määritelty, mutta yksinkertaistaen sen voisi sanoa tarkoittavan useammasta oikeudenalasta koostuvaa oikeuden alaa, jossa asioita lähestytään perinteisestä antroposentrisestä näkökulmasta poiketen eläimen näkökulmasta.

Olen vuosien varrella verkostoitunut sekä suomalaisten että ulkomaisten eläinoikeustutkijoiden kanssa. Viime vuoden keväänä eräässä eläinoikeuskonferenssissa Puolassa keskustelin minulle jo entuudestaan tutun Lewis & Clark Law Schoolissa varadekaanina toimivan oikeustieteen professori Pamela Fraschin kanssa eläinoikeustutkimuksesta ja päädyimme siihen, että voisin lähteä vierailevaksi tutkijaksi kyseiseen opinahjoon.

Lewis and Clark Law Schoolissa toimii Center for Animal Law Studies, jossa oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet voivat vuoden opinnoilla erikoistua eläinoikeuteen (Animal Law, LLM). Vastaavaa koulutusta ei ole tarjolla muualla maailmassa. Koulutukseen voivat hakea myös ulkomaiset opiskelijat.

 

Haarukoimme Fraschin kanssa kalentereita ja päädyimme siihen, että helmikuu 2020 olisi molemmille osapuolille sopiva ajankohta. Niinpä hain Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiöltä matka-apurahaa ja suureksi ilokseni he myönsivät minulle matkaa varten 4.000 euron opintoapurahan. Apuraha olikin tarpeen, sillä kuukausi matkoineen ja asumisineen Portlandissa osoittautui yllättävän kalliiksi.

Osallistuin vierailuni aikana joka viikko Animal Law (Animal Law Legislation & Lobbying, Animal Philosophy, Advanced Animal Law, Animals in Agriculture), Food Law, Criminal Procedure ja Evidence -luennoille. Opiskelijat tulivat luennoille mukanaan paksut kirjat, joihin kirjoitettuja oikeustapauksia käytiin opettajan johdolla läpi. Opiskelijoiden oletettiin ennen luentoja perehtyvän luennoilla läpi käytävään materiaaliin hyvin.

En esimerkiksi aikaisemmin tiennyt, että Yhdysvalloissa on koko valtion tasolla säädetty poliisikoiria ja -hevosia kohtaan tehdyistä rikoksista ankarampi rangaistus, kuin jos samat eläimet olisivat kotieläiminä.  Yhdellä rikosprosessioikeuden luennolla pohdittiin poliisien toimivaltuutta mennä asuntoon ilman kotietsintälupaa.

Näyttöä käsittelevällä luennolla puolestaan katsottiin videopätkiä tutuista elokuvista ja tv:n lakisarjoista, joissa asianajajat esittivät kysymyksiä todistajille. Vastapuolen asianajaja huudahti elokuvista tuttuun tyyliin ”Objection, your Honor”, jonka jälkeen pohdittiin minkälaisia kysymyksiä kuultaville voidaan esittää. Opetus oli erittäin vuorovaikutteista ja opiskelijat olivat aktiivisia keskustelijoita.

Työyhteisö oli mukavaa ja minulla oli monia hedelmällisiä keskusteluja opettajien kanssa. Sen lisäksi, että kävin luennoilla, minulla oli hyvää aikaa tehdä omaa tutkimustani ilman tavanomaista ”multitaskausta”. Minulle myönnettiin myös pääsy opinahjon kirjastoon (Boley Library) ja sitä kautta pääsin käsiksi moninaisiin internetlähteisiin.

Lewis and Clark Law School sijaitsee kauniilla paikalla Tryon Creek State Natural Arean vieressä ja viikonloppuisin tein pitkiä kävelyretkiä luonnonpuiston upeilla reiteillä. Vierailuni aikana tuli kuluneeksi kolme vuotta väitöspäivästäni ja sen kunniaksi kävin retkellä Columbia River Gorge -vesiputouksilla. Vesiputouksia Portlandissa riittääkin, niitä on oppaan mukaan yhteensä 77 kappaletta.

Pidän kuukauden tutkijavierailukokemusta Yhdysvalloissa erittäin hyvänä ja suosittelen sitä kaikille niille, joiden elämäntilanne sallii kuukauden poissaolon kotoa.