Hävinneet tentit ja toimenpiteet tapahtuneen johdosta

 

 

 

 

 

Tapio Määttä
Kirjoittaja on Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen johtaja ja ympäristöoikeuden professori

 Oikeustieteiden laitoksen yhden tentin tenttivastauksista pääosa on mitä ilmeisimmin hävinnyt postissa. Vastausten häviäminen on tapahtunut, kun laitos postitti vastaukset tentaattorille korjattavaksi.

Laitos pahoittelee tapahtunutta. Opiskelijoille on tiedotettu vastausten häviämisestä heti kun asia on käynyt ilmi. Asiaa selvitellään edelleen yhteistyössä postin kanssa. Kyseisestä tentistä järjestetään kaksi ylimääräistä tenttikierrosta välittömästi kahdessa seuraavassa yleisessä tentissä. Tentaattori on myös ilmoittanut opiskelijoille, että hän ottaa tapahtuneen huomioon uusintatenttejä korjatessaan.

Osa etätenttipaikoista on skannannut vastaukset. Nämä tentit on arvosteltu normaalisti. Jos hävinneeksi epäillyt vastaukset vielä postista löytyvät, ne arvostellaan. Jos opiskelija on tällöin ehtinyt jo osallistua uusintatenttiin, parempi suoritus jää voimaan.

Itä-Suomen yliopisto on tehnyt tietosuojavaltuutetun toimistolle tietosuoja-asetuksen edellyttämän ilmoituksen henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Oikeustieteiden laitos tulee tapahtuneen johdosta muuttamaan prosessejaan tenttivastausten käsittelyssä siten, ettei vastaavaa enää voi tulevaisuudessa tapahtua.

Vastaan tässä blogissa keskitetysti tenttiin osallistuneilta opiskelijoilta tulleisiin kysymyksiin.

Kysymys: Kaikille tenttiin osallistuneille tulisi antaa suoritusmerkintä arvosanalla ”hyväksytty”.

Vastaus:Yhdenvertaisuussyistä tätä ei voida pitää perusteltuna. Osa tenttiin osallistujista on voinut luopua tentistä. Aiempien kyseisen opintojakson tenttikierrosten kokemusten perusteella on ilmeistä, että osa vastanneista olisi tullut hylätyksi. Kaikkien osallistuneiden suoritusten hyväksyminen ei ole perusteltua myöskään siksi, koska kyseinen opintojakso on osa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) -kokonaisuutta, jonka suorittaneet saavat opiskelupaikan avoimen yliopiston väylän kautta oikeustieteiden laitoksella julkisoikeuden HTK/HTM-tutkintoihin.

Kysymys: Tenttiin osallistuneille tulisi järjestää korvaava suoritustapa.

Vastaus:Voimassa olevan opinto-oppaan mukaan ”Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin kuuluviin opintojaksoihin – – hyväksytään vaihtoehtoinen suoritustapa vain poikkeuksellisesti ja erityisestä syystä.” Kyseinen opinto-oppaan kohta on muotoiltu siten, että vaihtoehtoisen suoritustavan käyttöä voidaan harkita sellaisissa yksittäisissä tapauksissa, joissa opiskelijan mahdollisuudet suorittaa opintoja ovat vakavasti vaikeutuneet esimerkiksi henkilökohtaisen tilanteen vuoksi. Vaihtoehtoisen suoritustavan käyttö yleisiin oikeusjärjestysopintoihin sisältyvissä kursseissa on tarkoitettu äärimmäisen harvinaiseksi ja aina yksilölliseen, tapauskohtaiseen harkintaan perustuvaksi. Yleistä korvaavaa suoritustapaa ei siksi ole tässä valitettavassakaan tilanteessa pidetty perusteltuna.

Kysymys: Laitoksen tulisi korvata vahingot, jotka aiheutuvat tenttien häviämisestä.

Oikeustieteiden laitos vastaa tenttien häviämisestä aiheutuneista vahingoista voimassa olevan oikeuden mukaisesti eli esimerkiksi etätenttien valvontamaksut tai muut vastaavat selkeät ja vähäiset kustannukset voidaan korvata.