Tohtori harjoittelemassa maailmalla: Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi

 

 

 

Katja Karjalainen
tutkijatohtori, kansainvälinen yksityisoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus

Tammikuun alussa pakkasin laukkuni ja lensin kuukaudeksi kohti kansainvälisen yksityisoikeuden mekkaa, Haagin konferenssia. Laukku jäi talvimyrskyjen ja muiden vastoinkäymisten armoille muutamaksi päiväksi, mutta minä pääsin melkein ajoissa perille – tehtyäni ensin pakollisen visiitin vaatekauppaan, koska ennakkoon saamieni pukeutumisohjeiden perusteella suomalaisesta yliopistomaailmasta tuttu hupparijuristi ei olisi käynyt laatuun.

Kansainvälinen yksityisoikeus on ollut suomalaisittain paitsiossa. Kansainvälisyksityisoikeudelliset kysymykset usein sivuutetaan tuomioistuimissa. Yliopistoissa on vasta viime vuosina ollut säännöllistä opetusta. Minä olin aikoinani siinä mielessä onnekas, että poikkeuksellisesti silloin, kun tein Helsingin yliopistossa aineopintoja, järjestettiin sekä Ulla Liukkusen että Tuulikki Mikkolan kurssit. Muistan istuneeni luentosalissa erään Ullan luennon jälkeen ja ajatelleeni, että tämä on kiinnostavinta, mitä olen kuullut koko oikeustieteellisen aikana.

Sille tielle minä sitten jäin. Väittelin Helsingin yliopistosta syksyllä 2016. Tutkimukseni aiheena oli Haagin konferenssin laatima aikuisten kansainvälistä suojelua koskeva yleissopimus. Eräässä kansainvälisessä konferenssissa, kun vielä tein väitöskirjaani, minulle ehdotettiin, että voisin tehdä Haagin konferenssin pysyvässä toimistossa lyhyen harjoittelun. Ajatus tällaisesta tutkimuksellisesta työjaksosta jäi tuolloin aikataulusyistä, mutta heräsi uudestaan, kun toimitin konferenssiin väitöskirjani abstraktin. Saatuani sittemmin postdoc -rahoitusta Wihurin säätiöltä ja matkarahat Suomalaiselta Lakimiesyhdistykseltä oli viimeistään selvää, että minun olisi lähdettävä testaamaan ja kartuttamaan tietojani ja taitojani maailmalle. Katsomaan, millaisena näyttäytyy käytännössä yleissopimus, jonka tutkimiseen käytin kaiken kaikkiaan melkein seitsemän vuotta elämästäni.

Reissu kannatti, mutta ehkä eri tavalla kuin ennakkoon ajattelin. Minulle nimittäin aukesi näköala siihen hienovaraiseen kansainväliseen diplomatiaan ja kaupankäyntiin, mitä kansainvälisten yleissopimusten laatiminen ja voimaan saattaminen vaatii. Myös sellaisilla aloilla kuin kansainvälinen yksityisoikeus, jota lähtökohtaisesti on pidetty varsin arvovapaana ja epäkiinnostavana pienten piirien puuhasteluna. Kansainvälisen yleissopimuksen rakentaminen on tarkkaa työtä, jossa monenlaiset intressit on otettava huomioon. Liian löyhät muotoilut vähentävät sopimuksen käyttöarvoa. Liian tiukat muotoilut eivät puolestaan ota riittävällä tavalla huomioon kansallisia arvoja ja lainsäädännöllisiä eroavaisuuksia. Ne vähentävät valtioiden halukkuutta voimaan saattaa valmiita yleissopimuksia.

Valmis yleissopimus on myytävä. Haagin konferenssi onkin eräänlainen kansainvälisen yksityisoikeuden autokauppias. Verbaalisella jonglöörauksella se yrittää rakentaa globaalia kansainvälisen yksityisoikeuden kenttää. Se pyrkii saamaan mahdollisimman monia valtioita liittymään sekä itse konferenssiin että sen laatimiin yleissopimuksiin. Keskeinen osa pysyvän edustuston tehtävää on markkinoida eri valtioille konferenssin yleissopimuksia ja korostaa niiden voimaan saattamisen etuja. Kansainvälisen yksityisoikeuden tarkkaan kielenkäyttöön tottuneelle tulee jopa hieman yllätyksenä, kuinka löyhää terminologiaa käytetään ja löyhiä yhteyksiä eri säädösten välillä etsitään niin sanotusti markkinointitarkoituksessa.

Usein juuri hiljainen ja rivien välistä luettava, ehkä sivulauseissa, ilmenevä tieto on tutkijalle se kaikkein tärkein. Tällainen tieto laajentaa usein ymmärrystä maailmasta ja tutkimusaiheesta paljon enemmän kuin tieto, jonka hankkimisen eteen näkee erikseen paljon vaivaa tai tehtävä, jota nimenomaisesti alkaa tekemään. Yksittäisiä sinällään mielenkiintoisia työtehtäviä tai hyödyllistä Rauhanpalatsin kirjastossa meditoimista ja tiedonhakua antoisammaksi muodostuivatkin nimenomaan ne hiljaisen tiedon verkostot ja se, mitä rivien välistä löysin.

Katja Karjalainen

(Defensor Legis julkaisee numerossa 5/2018 asiantuntija-artikkelini: ”Tavoitteena globaali kansainvälinen yksityisoikeus: Haagin konferenssin kivinen taival”, jossa pohdin konferenssin tehtävää, tavoitteita ja toimintamahdollisuuksia.)