Työ- ja opiskelupaikka hyvinvoinnin turvaajana

 

 

 

Heidi Poikonen

Kirjoittaja työskentelee oikeustieteiden laitoksella sosiaalioikeuden yliopisto-opettajana.

KÄSITTELIMME LUKUVUODEN alussa laitoksemme henkilökuntakokouksessa Lakimiesliiton toteuttamaa kyselyä, josta nousi esille huoli kiusaamisesta oikeustieteellisissä yksiköissä.  Sittemmin #metoo-someilmiön ja #milläoikeudella-kampanjan myötä esille on noussut huolestuttavia tietoja seksuaalisen häirinnän yleisyydestä myös oikeudellisella alalla. Vaikeista aiheista huolimatta on ollut ilo huomata, että sekä opiskelijoiden että henkilökunnan parissa on ollut selkeästi havaittavissa innostusta puuttua ilmenneisiin ongelmiin ja huoliin. Olemme perustaneet henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisen työryhmän, jonka tarkoituksena on ollut lähteä valmistelemaan erilaisia toimenpiteitä syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen puuttumiseksi. Työryhmässä olemme hyvässä hengessä kuunnelleet toistemme kokemuksia ja mielipiteitä sekä ideoineet yksikkömme vahvuuksien pohjalta erilaisia toimintamalleja ensi vuodelle. Vuoden 2017 viimeisessä henkilökuntakokouksessa työryhmämme vetäjä professori Anssi Keinänen esitteli ideoitamme henkilökunnalle ja kokouksen opiskelijaedustajille.

OLEMME KESKUSTELLEET työryhmässä erittäin valitettavien kiusaamiskokemusten lisäksi myös yleisemmin hyvinvoinnista. Oikeustieteiden laitos on meidän yhteinen työ- ja opiskelupaikkamme, jossa vietämme paljon aikaa ja jonka ilmapiirillä on suuri vaikutus jokaisen yleiseen hyvinvointiin. Sekä opiskelijoiden että tutkijoiden työpäivät voivat venyä pitkiksi ja työskentelyyn voi liittyä henkisiä paineita ja muita stressin aiheuttajia. Tässä suhteessa muilta yksikön jäseniltä saadulla tuella on suuri merkitys. Yksi yksikkömme ominaispiirre ja toisaalta haaste on etätyöskentelyn suuri määrä, mikä koskee niin opiskelijoita kuin henkilökuntaakin. Tuen saaminen ja yhteishengen rakentaminen etänä voi olla haasteellista; etätyötä tekevän voi olla vaikeaa päästä osaksi yhteisöä ja kokea saavansa siltä tukea.

VUOSI 2018 tulee olemaan hyvinvoinnin teemavuosi oikeustieteiden laitoksella. Olemme päättäneet yhdessä lähteä rakentamaan entistä parempaa opiskelu- ja työpaikkaa meille kaikille, huomioiden luonnollisesti myös etäopiskelijat ja –työntekijät. Tarkoituksena on tiedostaa työ- ja opiskeluhyvinvointia uhkaavia tekijöitä ja pyrkiä käyttämään hyväksemme yksikkömme vahvuuksia, kuten pienen yksikön dynaamisuutta, vahvistaen vallitsevaa yhteishenkeä. Avaamme tammikuussa opiskelijoille ja henkilökunnalle kyselyn, jonka avulla pyrimme kartoittamaan erilaisia kokemuksia hyvinvoinnista ja sen haasteista. Haluamme, että jokainen yksikkömme jäsen saa äänensä kuuluviin. Opiskelijoiden ja työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa siihen, millaista tulosta saamme yhdessä aikaan ja miten houkutteleva työ- ja opiskelupaikka yksikkömme on. Kyse on meidän jokaisen yhteisestä asiasta ja toivommekin, että kaikki oikeustieteellisen yhteisömme jäsenet lähtevät innolla mukaan teemavuoteen. Ideoita otetaan mielellään vastaan!

Lisätietoja työryhmän toiminnasta antavat ryhmän vetäjät, professori Anssi Keinänen (anssi.keinanen@uef.fi) ja tutkimusavustaja Oskari Korhonen (oskari.korhonen@uef.fi).