Oikeustapauskilpailusta vauhtia urakehitykseen

Oskari Korhonen

Joensuulaiset oikeustieteen opiskelijat Juuso Ouli ja Janne Hänninen ovat kotiutuneet Helsingistä, jossa he mittelivät vaativaan liikejuridiikkaan keskittyneen asianajotoimisto Merilammen oikeustapauskilpailussa. Kaksikko sijoittui toiseksi useavaiheisen ja pitkäjänteisen mittelön lopputuloksena lähes kolmenkymmenen kisaan osaa ottaneen parin joukosta.

Merilampi Casen finalistit Juuso Ouli ja Janne Hänninen. Kuva: Oskari Korhonen

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2015 opintonsa aloittaneet Ouli ja Hänninen kehuvat käytännön liike-elämän dynaamisia tilanteita peilaavaa  Merilampi Casea jopa yliopiston kursseja opettavaisemmaksi, mutta korostavat, että kilpailussa pärjätäkseen ja työtunteja säästääkseen ennen kisaa täytyy hallita jo erinomaisesti eri oikeudenalojen perusteita. Oikeustieteiden laitos myöntää Merilampi Caseen osallistuneille 5–8 opintopistettä riippuen siitä, kuinka pitkälle kisassa etenee. Opintojakson suorituksen voi sisällyttää ON-tutkintoon harjoitusseminaariksi tai OTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin tai erikoistumisopintoihin. Muita laitoksen opetussuunnitelmaan hyväksyttyjä oikeustapauskilpailuja ovat:

5311804 J: ELSA Finlandin oikeustapauskilpailu, 5-10 op

5311805 J: ELSA Moot Court Competition, 10-16 op

5311806 J: European Human Rights Moot Court Competition, 6-10 op

1. Mikä sai teidät lähtemään mukaan Merilammen oikeustapauskilpailuun?

Janne: Kuulin kyseisestä kilpailusta jo ensimmäisenä opiskeluvuotenani. Silloin en vielä kehdannut edes haaveilla kilpailuun osallistumisesta puuttuvan osaamiseni vuoksi. Ajatus osallistumisesta tulevaisuudessa jäi kuitenkin mieleeni. Keväällä kuulin, että toinen Merilampi Case starttaa vuoden 2016 syksynä. Heitin ajatuksen osallistumisesta ystävälleni Juusolle.

Juuso: Jannen kerrottua Merilampi Casesta, tutkin hieman asiaa ja kiinnostuin välittömästi. Teimme päätöksen jo kesän aikana, että osallistuisimme kilpailuun syksyllä.

2. Miksi oikeustapauskilpailuihin kannattaa osallistua?

Janne ja Juuso: Oikeustapauskilpailuihin ylipäätään kannattaa ehdottomasti osallistua. Kynnys siihen on verrattain pieni eikä osallistuminen maksa mitään. Jo ennakkotehtävästä näkee hieman kilpailun luonteesta eikä työmäärä ole tässä vaiheessa vielä ylitsepääsemättömän suuri. Myöhemmin kilpailussa työmäärä toki lisääntyy, mutta sitä myöten osallistuja saa paljon kontakteja ympäri Suomea sekä pääsee kehittämään omia esiintymistaitojaan arvovaltaisen tuomariston edessä. Tuomaristolta –johon kuuluu alansa rautaisia ammattilaisia – saa myös erittäin arvokasta palautetta, joka on todella hedelmällistä oman kehittymisen kannalta. Tähän on luonnollisesti yliopistomaailmassa hyvin rajalliset mahdollisuudet ja siten oikeustapauskilpailusta saa ensiarvoisen tärkeää kokemusta työelämää varten. Luennoilla ei opi kaikkea.

3. Millainen case teitä odotti ja mitä taitoja sen palastelu vaati?

Janne ja Juuso: Kilpailu rakentui kuvitteellisen yhtiön yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen ympärille ja tuon päätöksen moittimiselle oikeudenkäynnissä. Kilpailu ei vastannut täysimittaista oikeudenkäyntiä, mutta siihen liittyi kuitenkin prosessin olennaisimpia osia. Tapauksen tapahtumat ja saamamme tieto tapauksesta muuttui ajan kuluessa. Myös vaikeusaste lisääntyi, mitä pidemmälle kilpailussa edettiin.

Oikeudelliset kysymykset koskivat osakassopimusta, päätöksenteossa noudatetun menettelyn lainmukaisuutta sekä monimutkaisista omistussuhteista johtuvaa päätöksen toteuttamisesta saatavan edun epätasaisen jakautumisen merkitystä päätöksen OYL:n mukaisen pätemättömyyden kannalta.

4. Miten tiimityönne toimi?

Janne ja Juuso: Yhteistyömme sujui pääasiassa varsin mallikkaasti. Toki pitkän ja intensiivisenkilpailun eri vaiheissa se saattoi välillä takkuilla, mutta kilpailun luonteesta johtuen, on tiimipelin oltava hyvinkin saumatonta, sillä hyvä lopputulos vaatii kahden ihmisen täyden työpanoksen.

Kilpailun huipentui Helsingissä järjestettyyn finaaliin. Kuva: Niina Virkkala

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kertokaa hieman kilpailun kulusta ja aikataulusta. Millainen työmäärä kilpailussa oli? Miten finaali sujui?

Janne ja Juuso: Kilpailu koostui ennakko- ja osakilpailutehtävistä sekä finaalista. Kilpailun eri vaiheet sijoittuivat noin puolen vuoden ajanjaksolle. Työmäärä jakaantui kokonaisuudessaan hyvin tasaisesti, joten kilpailuun osallistuminen ei haitannut työntekoa tai opiskelua juurikaan. Selvää on, että liike-elämän moniulotteisia tilanteita peilaava tapaus vaatii paljon työtunteja, joten on tiedostettava, ettei menestys kilpailussa tule ilmaiseksi. Finaaliin valmistauduimme pitkään, mutta ikävä kyllä se ei aivan riittänyt voittoon. Vastuksemme oli kova – voidaan sanoa, että parempi voitti.

6. Koetteko, että tällaiseen kisaan osallistuminen voisi antaa suuntaa omalle urallenne?

Janne: Ehdottomasti. Tällaisesta kilpailusta saa erittäin hyvän kosketuspinnan liikejuridiikan asianajajatehtävistä, jotka alkoivat itseäni kovasti kiinnostamaan kisan jälkeen. En koe ollenkaan mahdottomana ajatusta, että työskentelisin tulevaisuudessa liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa.

Juuso: Tapauksessa näki hyvin läheltä sen, miltä yhtiöoikeuden parissa työskentelevän juristin mahdollinen työtehtävänäyttää. On tärkeää kokeilla monia eri oikeudenaloja ennen kuin tekee lopullisen päätöksen omastaan. Case täydensi valtavasti omaa tietämystäni liikejuridiikan luonteesta ja vahvisti kiinnostustani alan työmahdollisuuksista entisestään.

7. Mitä käytännön vinkkejä antaisitte opiskelijoille, jotka osallistuvat tai harkitsevat osallistumista oikeustapauskilpailuun?

Janne: Tutustukaa perinpohjaisesti teille annettuun materiaaliin. Teidän tulee osata materiaalin sisältö erittäin tarkasti. Olettehan kuitenkin tapauksessa jonkun toisen henkilön asiamiehinä ja hänen etunsa on teidän ammattitaitonne. Myös, mitä laaja-alaisemmin teillä on perusopintoja suoritettuna, sitä paremmat valmiudet teillä on osallistua kisaan. Kilpailun edetessä ei sitten tarvitse palata aivan perusasioihin ja tällöin menettää paljon kalliita työtunteja, jotka olisi voinut hyödyntää kilpailun hyväksi.

Juuso: Tärkeintä on sisäistää oma roolinsa tapauksen eri vaiheissa. Se, kenelle oma kanta on tarkoitus esittää, on avainasemassa esityksen rakentamisessa. Tenttivastaustyyppisestä mahdollisimman suuren tietomäärän pieneen tilaan sovittamisesta on syytä pyrkiä eroon – tuomioistuinhan tuntee lain ja asiakasta taasen tuskin kiinnostaa kiista kysymyksestä tehty oikeusvertaileva tutkimus. Kun viesti on kohdennettu oikein, se lisää viestijän vakuuttavuutta ja uskottavuutta.

Janne ja Juuso: Lopputulemana voidaan todeta, että kilpailu oli opettavaisempi kuin yksikään suorittamamme kurssi tähän mennessä. Oli mahtavaa huomata oma kehittymisensä kilpailun edetessä, siten voimme lämpimästi suositella jokaiselle erinäisiin oikeustapauskilpailuihin osallistumista. Lisäksi kilpailumuotoinen opiskelu tuo mukavasti vaihtelua perinteisiin kirjatentteihin ja siten monipuolistaa omaa opiskelua virkistävällä tavalla.