Karjala-yhteistyö on ulkopolitiikkaa, aluepolitiikkaa ja arjen vuorovaikutusta

Tutkijat Alina Kuusisto ja Pirjo Pöllänen Karjalan tutkimuslaitokselta hahmottavat itärajan ylittävän vuorovaikutuksen monipuolisuutta ja monia merkityksiä Pohjois-Karjalalle ja pohjoiskarjalaisille toimijoille edeltävien 30 vuoden aikana ennen nykyistä muuttunutta geopoliittista tilannetta.

Blogi on luettavissa Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen verkkosivulla.

Kirjoitus on osa Toimijoiden Karjalat – 30 vuotta rajat ylittävää yhteistyötä Pohjois-Karjalassa -tutkimushankkeen meneillään olevaa työtä.

 

 

Hautausmaa on kulttuurinen teksti ja poliittinen manifesti: haastateltavana Ismo Björn

Ismo Björn kertoo kuolemasta: tutkittavana ilmiönä en ole kiinnostunut kuolemasta itsessään, vaan olen kiinnostunut muuttuvista hautausmaista, muistomerkeistä, hautausmaakulttuurista ja yhteiskunnasta.

An old cemetery with trees and a sole visitor, and a modern building in the background
Hautausmaa Petroskoissa. Lokakuu 2021. Valokuva: Andrew Cilikov.

Oleg Reut: – Onko kuolema lähellä? Continue reading “Hautausmaa on kulttuurinen teksti ja poliittinen manifesti: haastateltavana Ismo Björn”

Kaivoslain uudistus antaa valtaa kunnalle, mutta ei suojaa maanomistajaa, eikä vettä

Kirjoittanut: Ismo Björn

Kaivostoiminnan kyseenalaistamisessa on kyse puhtaasta vedestä, ei malmista, kaivosmineraaleista tai kaivoksista itsessään. Kaivosten hyväksyttävyys ei parane, jos kaivosten alapuolisten vesistön varrella asuvilla ja siellä kiinteistöjä omistavilla ei ole takeita vesistöjen säilymisestä käyttökelpoisina myös jatkossa. Continue reading “Kaivoslain uudistus antaa valtaa kunnalle, mutta ei suojaa maanomistajaa, eikä vettä”

Tiedon murros – akateemisen maailman muutos neoliberalismin alla

Kirjoittaja: Nikolai Dimov, harjoittelija, Karjalan tutkimuslaitos

Tämä blogi käsittelee akateemisen maailman muutosta kilpailuyhteiskunnan ja neoliberalismin vahvistumisen myötä kirjassa Learning Under Neoliberalism (2015). Keskeisimpänä ajatuksena esille nousi muun muassa kilpailun vahvistumisen tuomat epäkohdat sekä opiskelijoitten lisääntyvä yksilöllisyyden ja omaehtoisuuden korostuminen. Näitä ilmiöitä käsiteltiin sekä makro- että mikrotasolla. Continue reading “Tiedon murros – akateemisen maailman muutos neoliberalismin alla”

Karjala-tutkimus heijastelee aikaansa

Kirjoittaja: Ismo Björn

Kirjoitettu avauspuheenvuoroksi professori Maria Lähteenmäen johtaman Urbaani karjalaisuus -hankkeen paneeliin Missä mennään: Nykypäivän karjalaisuus? 30.5.2022.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli tapahtuma, joka on vaikuttanut myös Karjala-tutkimukseen. Suomalaiset yliopistot katkaisivat tutkimussuhteet rajan taakse ja yhteydenpito supistui yksittäisten tutkijoiden henkilökohtaisten suhteiden varaan. Continue reading “Karjala-tutkimus heijastelee aikaansa”