Mikä kestävyyspalapeli?

”Blogi kestävyyspalapelistä” liittyy Suomen Kulttuurirahaston (SKR) rahoittamaan Argumenta-hankkeeseen Kestävyysmurroksen marginaalit. Blogia kirjoittavat hankkeen työryhmän jäsenet, mutta blogissa julkaistaan myös työryhmän ulkopuolisilta kestävyyskysymyksiin perehtyneiltä henkilöiltä pyydettyjä kirjoituksia. Blogin yleistajuiset kirjoitukset tarjoavat näkökulmia kestävyysmurrokseen ja sen edistämiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista erilaisten yksilöiden, yhteisöjen ja alueiden kannalta.

Suomen Kulttuurirahaston Argumenta-apuraha