Elä merkityksellisesti – Tutkimusta ja pohdintoja merkityksestä ja tarkoituksesta

Kokemus elämän merkityksestä voidaan jakaa (positiiviseen) merkityksellisyyden kokemukseen ja (negatiiviseen) merkityksen kriisiin: positiivisessa kokemuksessa elämän merkityslähteet ovat tasapainossa, negatiivisessa kokemuksessa merkityslähteet ovat uhattuina tai horjuneet.

Elämän merkityslähteet ovat osa ihmisen persoonallisuutta. Merkityslähteet muodostuvat henkilökohtaisista arvoista ja maailmankuvasta, keskeisistä uskomuksista ja rituaaleista, joiden kautta merkityksellisyyden kokemusta vahvistetaan. Merkityslähteet ovat osin tietoisia ja osin tiedostamattomia tekijöitä, joiden avulla ihminen pyrkii rakentamaan elämäs-sään merkityksellisyyden kokemusta. Henkilökohtaisesti muodostetut merkityslähteet neuvotellaan yhdessä läheisten ihmisten kanssa, osana kulttuurista ympäristöä: merkityksen rakentaminen sisältää inter-subjektiivisen ulottuvuuden.

Mikä sitten tekee elämästä merkityksellistä silloin kun erilaiset kriisit tai muutokset uhkaavat?

Muutoksen ja elämän merkityksen teemat ovat kiehtoneet minua väitöskirjastani (2017) alkaen. Silloin sain kurkistaa, miten nuoret syöpää sairastavat aikuiset rakentavat kokemusta merkityksellisestä elämästä ja millaisia merkityksiä itse sairaudelle annettaan.

Emil Aaltosen säätiön myöntämä projektiapuraha mahdollistaa elämän merkityksen ja tarkoituksen tutkimuksen nyt laajemmin. Yhdessä projektin tutkijoiden kanssa olemme keränneet aineistoja, joissa tarkastellaan, miten merkityksen ja tarkoituksen kokemukset näyttäytyvät. Tutkimushankkeen keskiössä ovat ikääntyvien ihmisten kokemukset. Tässä blogissa jaamme laajemminkin ajatuksiamme ja kokemuksiamme tutkijoina sekä raportoimme hankkeemme löydöksistä ja edistymisestä.

Tämän blogin kirjoituksia jaamme Facebookissa osana sivustoa Merkityksellistä elämää ikääntyessä. Twitteristä löydät esimerkiksi minut @SaarelainenSuvi sekä hankkeen postauksia #EläMerkityksellisesti