DEQUAL

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Juvenia ovat käynnistäneet 1.9.2020 yhteisen tutkimushankkeen Luokkaistuva digiyhteiskunta: Nuorten eriarvoistuvat elämät sosioteknologisissa imperatiiveissa ja kuvitelmissa (DEQUAL).

DEQUAL – Capturing Digital Social Inequality. Young Digi-natives’ asymmetrical agencies within socio-technical imperatives and imaginaries.

DEQUAL-hankkeen tavoitteina on:
• Tuoda esiin mekanismeja ja rakenteita, jotka digitalisaatioon kytketyistä lupauksista ja mahdollisuuksista huolimatta edelleen ylläpitävät ja kasvattavat nuorten keskinäistä eriarvoistumiskehitystä (jonka toteutumista ja eri puolia voimme havaita esimerkiksi koulutus-, työllistymis- tai osallistumistilastoja tarkasteltaessa). Hankkeessa huomio kiinnitetään nuorten asuinpaikkaan kytkeytyvään eriarvoistumiskehitykseen kokoamalla tutkimusaineistoja kolmelta hyvin erilaiselta paikkakunnalta.
• Analysoida nuorten digitaalisia kulttuureita ja käytäntöjä ja niiden osuutta sekä uudenlaisten digitaalisten kuilujen syntymisessä että niiden haastamisessa erilaisissa alueellisissa, paikallisissa ja virtuaalisissa elämisenympäristöissä.
• Analysoida digitalisaatioasymmetrian yhteiskunnallisia ja elämänkulullisia seurauksia ja hahmottaa sitä toimija-rakenne-vuorovaikutusta, jonka varassa uudenlainen digitaalinen kuilu on kehittynyt ja laajentunut.

The aims of the project DEQUAL are:
• To analyze mechanisms that produce and maintain inequalities among youth in a digital society, that are seen in the statistics concerning societal marginalization, and to analyze the asymmetrical ways young people living in three fundamentally different Finnish localities benefit digital opportunity structures.
• To analyze the differentiated practices of youth’s digital culture and how these practices shape, reshape, and also aim at challenging unequal divides at different regional life-spheres, as well as in digital environments.
• To analyze both societal and life-course level consequences of these asymmetries, and thus figure how these structure-agent dialectics of the current “digital divide” among youth are intertwined.

Projektin PI on Päivi Armila Itä-Suomen yliopistostosta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Juveniassa hanketta koordinoi Sari Tuuva-Hongisto. Syksyllä 2020 projektin tutkijana työskentelee Biljana Stankovic.