CUDIS Assignment Instructions FIN/EN

Koulutus: Yritysten digiteknologia- ja kansainvälisyysosaaminen

Opintosuorituksen ohjeet korkeakouluopiskelijoille

Koulutusta voi hyödyntää osaamisportfoliossa työelämätapahtumana. Koulutuksen kaikkiin tilaisuuksiin osallistumisesta on mahdollista saada 2 op oppimispäiväkirjaa vastaan.

Humanistisen alojen opiskelijat voivat sisällyttää opintosuorituksen esimerkiksi opintojaksoon Työelämään suuntaavat opinnot 1–10 op tai muihin työelämäopintoihin. Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat voivat sisällyttää suorituksen vapaavalintaisiin opintoihin. Suorituksen sisällyttämisestä työelämäopintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin on sovittava etukäteen kyseisen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Oppimispäiväkirja:

  • Oppimispäiväkirja yhteensä noin 8–10 sivua. Jokaisesta koulutuksen tapaamisesta (4 x 4 h) kirjoitetaan noin 2 sivua kokoavaa pohdintaa opintopäiväkirjan muodossa.

Training: Digital and international competences of enterprises

You can select individual training events to include in your portfolio/CV etc. By attending all training events and writing a learning diary, you can earn 2 ECTS credits. 1) Humanities students can include the credits for example in Work Experience 1–10 ECTS studies/course 2) Computing students can include the credits in Optional and minor subject studies. Discuss credit incorporation with the respective course instructors.

Learning diary:

  • Learning diary (8–10) where you reflect on the themes of the training sessions. You must attend all meetings and write 2 pages about each.