CUDIS Assignment Instructions EN/FIN

Training: International and digital perspectives on customer-oriented self-employment DEC 2023 – Jan 2024

Instructions for attaining credits

Working life training (19 hr) which focuses on the basics of customer-oriented self-employment. The training discusses different types of self-employment, entrepreneurial skills and starting your own business, and provides information on how new digital technologies and service design can support customer interaction. The training includes case examples from the business world and presentations from work life experts.

You can select individual training events to include in your portfolio/CV etc. By attending all training events (19 hrs) and completing the required assignments, you can earn 3 ECTS credits. 1) Humanities students can include the credits for example in Work Experience 1–10 ECTS studies/course 2) Computing students can include the credits in Optional and minor subject studies. Discuss credit incorporation with the respective course instructors.

The required assignments for 3 credits: 

  • Learning journal (12-14 pages) where you reflect on the themes of the training events. You must attend all training events. 
  •  Smaller assignments based on each theme (1-2 pages) to deepen your learning. These can be included in the learning journal.
  • Creating a business idea (alone or in pairs). The idea can be submitted to the Business Joensuu Start Me Up business idea competition.

More detailed instructions, materials can be found on DigiCampus.

FIN:

Opintosuorituksen ohjeet korkeakouluopiskelijoille

Työelämäkoulutuksessa (19 h) perehdytään itsensä työllistämisen perusteisiin asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään itsensä työllistämisen muotoja, yrittäjyysvalmiuksia ja liiketoiminnan käynnistämistä. Koulutus tarjoaa tietoa uusista digiteknologioista ja palvelumuotoilusta monikielisten ja -kulttuuristen asiakaskohtaamisten tukena. Koulutukseen sisältyy työelämän asiantuntijoiden alustuksia ja tapausesimerkkejä yrittäjien kertomana. 

Koulutusta voi hyödyntää osaamisportfoliossa työelämätapahtumana. Koulutuksen kaikkiin tilaisuuksiin osallistumisesta on mahdollista saada 3 op oppimispäiväkirjaa ja tehtäviä vastaan.

Humanistisen alojen opiskelijat voivat sisällyttää opintosuorituksen esimerkiksi opintojaksoon Työelämään suuntaavat opinnot 1–10 op tai muihin työelämäopintoihin. Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat voivat sisällyttää suorituksen vapaavalintaisiin opintoihin. Suorituksen sisällyttämisestä työelämäopintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin on sovittava etukäteen kyseisen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Oppimispäiväkirja ja tehtävät

  • Oppimispäiväkirja yhteensä noin 12–14 sivua. Jokaisesta koulutuksen tapaamisesta (5 x 2–4 h) kirjoitetaan noin 2 sivua kokoavaa pohdintaa opintopäiväkirjan muodossa.
  • Oppimispäiväkirjan lisäksi tehdään itsenäisesti tapaamisten teemoihin liittyviä kirjallisia tehtäviä, joiden avulla syvennetään jo opittua. Tehtävien laajuus on noin 1–2 sivua/tehtävä.
  • Yksilö- tai ryhmätyönä liikeidean kehittäminen. Liikeideaa on mahdollista tarjota Business Joensuun Start Me Up -liikeideakilpailuun.

Koulutuksen tarkemmat suoritusohjeet, materiaalit ja tehtäväpalautukset löytyvät DigiCampus-alustalta.

European Union flag with text co-funded by the European union
University of Eastern Finland logo
Blue and white CUDIS logo