Tutkimus ja nyt myös blogi käynnissä

Venäjänkieliset mediankäyttäjinä -tutkimushanke on Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen toteuttama ja Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusmäärärahoista rahoitettu tutkimushanke.
Tähän blogiin kootaan tutkijaryhmän voimin erilaisia tämän tutkimuksen aihepiiriin kuuluvia asioita tv-kanavien kuvailusta teorioihin ja kirjaesittelyistä hankkeen tuloksiin. Tekstit ovat suomen- tai englanninkielisiä.
Tutkimushankkeen tavoitteen on selvittää ja ymmärtää paremmin Suomessa elävien venäjänkielisten henkilöiden tapaa käyttää mediaa ja tulkita sen luotettavuutta. Myös se, minkä tyyppistä aktiivisuutta ja toimintaa mediankäyttö aiheuttaa, on kiinnostuksen kohteena.
Tutkimushanketta johtaa FT Olga Davydova-Minguet ja ryhmään kuuluvat FK Daria Kettunen, YTM Teemu Oivo, turpobloggari Janne ”Rysky” Riiheläinen ja YTT Tiina Sotkasiira.