EAHIL2014 Roomassa, osa 1

EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) on eurooppalaisten, terveysalojen kirjasto- ja tietopalvelualan asiantuntijoiden järjestö. Jokin alan toimijoista — kirjasto, järjestö tai muu toimija — järjestää vuorovuosin konferenssin tai workshopin, johon kokoontuu yleensä 250-450 osallistujaa. Tämänvuotisen konferenssin Roomassa 11.-13.6. järjestää Istituto Superiore di Sànita (ISS).

Ennen konferenssia pidetään kokouksia ja järjestetään täydennyskoulutuskursseja. Tänään kokoontui toiseen vuotuisista kokouksistaan hallitus (board), jonka varsinainen jäsen olen nyt toista vuotta. Tätä nelivuotiskautta, jolla toimin myös varapuheenjohtajana (vice president) edelsi kaksivuotiskausi varajäsenenä ja sitä ennen olin valtuuston (council) jäsen.

Kokopäiväinen kokous oli täynnä kiinnostavia asioita, joista jäsenistölle näkyvimpänä järjestön Internet-sivujen täydellinen uudistaminen. Muita asioita olivat muiden muassa vaaliasiat, 25-vuotistutkimusapurahojen raportit, mahdolliset yhteistyökuviot muiden alan maanosajärjestöjen kanssa, vuotuisten matka-apurahojen myöntämiskriteerit, hallituksen vuosikello ja saadut ehdotukset lähivuosien konferensseiksi tai workshopeiksi.

Puheenjohtaja ja osa hallituksen jäsenistä vaihtuvat joka toinen vuosi vuoden alkupuoliskolla pidettävissä jäsenistön vaaleissa. Saimme juuri päättyneen sähköisen äänestyksen tulokset, jotka julkaistaan perjantaina pidettävässä yleiskokouksessa (general assembly).

 

20140609-152259-55379577.jpg
Kuvassa past president Peter Morgan, Anna Kågedal, Maurella Della Seta, president Marshall Dozier, honorary secretary Karen Buset, supervisor of the secretariat, observer Suzanne Bakker ja assistant editor of the Journal of EAHIL Federica Napolitani.

Tuulevi Ovaska, palvelupäällikkö, KYSin tieteellinen kirjasto

Share

Opettajien opettajia opettamassa – afrikkalainen tiikerinloikka

Itä-Suomen yliopisto sai rahoituspäätöksen Training of the trainers (TOT) jatkohankkeelle vuoden 2012 lopulla. Hanketta toteuttavat yliopistomme kansanterveystieteilijät ja kirjastomme on hankkeen yhtenä toimijana. Kumppaniyliopistot ovat samat: Egyptin Ain Shams –yliopisto (ASU), Tansanian CUHAS sekä Kenian UEAB.

Olimme Kimmo Räsäsen ja Ari Haarasen kanssa marraskuun 2013 ensimmäisen viikon pitämässä projektin väliseminaaria Keniassa, Baratonin yliopistossa. Kimmo veti kansanterveystieteen osiota, joka tällä kertaa keskittyi työterveyteen ja sen opetuksen kehittämiseen. Ari ja allekirjoittanut jatkoimme opettajien opettajien opettamista. Heitä on jokaisesta yliopistosta kaksi. Hankkeen tämän osion tarkoituksena on kehittää erityisesti verkko-opetusta ja kirjastopalveluita. Perustajatuksena on antaa valmiudet opettaa ja soveltaa näitä kunkin osallistujan omassa kotiyliopistossa.

Ryhmä viidakkoretkellä.
Ryhmä viidakkoretkellä.

Vuosi sitten opettajien opettajat viettivät Kuopiossa oppimisjakson, jonka aikana opettelimme yhdessä verkko-opetusalustoja, teimme verkko-opetusmateriaaleja keskittyen erityisesti informaatiolukutaitojen oppimiseen. Vieraat tutustuivat myös suomalaiseen nykyaikaiseen korkeakoulukirjastoajatteluun ja yliopistolaitokseen.

Vuodessa huomasimme tapahtuneen hämmästyttävän hypyn moderniin e-oppimis- ja kirjastoajatteluun afrikkalaisissa yliopistoissa. Kaikissa yliopistoissa oli suunnitelmat kirjastojen kehittämiseksi uudenaikaisiksi oppimisympäristöiksi ja parissa työt olivat jo pitkällä. Tiedonhankinnan kriittisten taitojen opettaminen oli tullut osaksi normaalia työtä ja yksi osallistujista oli tehnyt juuri maisterintutkinnon opinnäytetyönsä tästä aiheesta. Lisäksi kaikkien yliopistojen hallinto oli sitoutunut e-oppimisen ja digitaalisen kirjaston kehittämiseen.

Tapaamassa yliopiston johtoa.
Tapaamassa yliopiston johtoa.

Viikon aikana keskustelimme eniten siitä, miten voisimme tehostaa koko yliopistontasoista loikkaa tulevaisuuteen. Afrikassa edelleen tietotekniset resurssit ja laaja osaaminen ovat suurimpia haasteita. Kaikesta näki kuitenkin, että mantereen modernisointi on käynnissä. Itselläni oli tunne siitä, että he ovat samassa tilanteessa kuin Suomi 1960-luvulla. Uuden teknologian ja uuden tieteellisen tiedon hyödyntämisen takia tulevaisuusloikka tapahtuu todennäköisesti kymmenen vuoden sisällä.

Opettajien opettajat tulevat Kuopion kampukselle ensi keväänä. Tavoitteena on syventää heidän osaamistaan ja erityisesti lisätä myös Afrikan mantereen sisäistä ja kansallista yhteistyötä. Olikin hyvä nähdä, kuinka maanosan eri maista tulleet kollegat olivat selvästi tutustuneet toisiinsa ja havainneet yhteistyön voiman digitaalisessa ja verkottuneessa maailmassa. Tunnistimme myös kirjaston, IT:n ja tiedelaitoksilla tapahtuvan e-oppimisen yhteistyön tarpeen ja palveluiden integroinnin hyödyt. Tavoitteenamme onkin hankkeen loppukaudella panostaa e-oppimateriaalien ja niiden tekijöiden verkostoitumiseen kaikissa hankkeen yliopistoissa.

Kampuksen linnut tervehtivät vierailijoita.
Kampuksen linnut tervehtivät vierailijoita.

Jarmo Saarti, kirjastonjohtaja

 

Share