EAHIL2014 Roomassa, osa 5

Konferenssin teema Divided we fall, united we inform. Building alliances for a new European cooperation huipentui viimeisenä päivänä.

Kerroin yhdessä rinnakkaissessiossa yhdessä Katri Larmon ja Tiina Heinon (Terkko) ja Leena Lodeniuksen (Duodecim) kanssa tuloksista, joita saimme kyselyymme BMF:n jäsenille yhteistyöstä tiedonhaun opetuksessa, opetusmateriaalien jakamisessa sekä palveluiden markkinnoinnissa ja tuotteistamisessa. Oli hauskaa tehdä esitelmä yhdessä ja vielä mukavampaa esittää se nelisin. Saimme hyvin positiivista palautetta.

Kuulijoitamme. Pienempi kahdesta luentosalista oli usein tupaten täynnä.
Kuulijoitamme. Pienempi kahdesta luentosalista oli usein tupaten täynnä.

EAHIL:n yleiskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat kuten budjetti ja julkistettiin puheenjohtajan — Marshall Dozier toiselle kaudelle 2015-2016 — ja hallituksen jäsenten — Lotta Haglund varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2015-2018 sekä Karen Buset ja Francesca Gualtieri varajäseniksi kaudelle 2015-2016 — vaalitulokset. Äänestysprosentti oli noin 17 eli alhainen, mutta korkeampi kuin edellisissä vaaleissa, kun 1475 jäsenestä 257 äänesti. Lisäksi hyväksyttiin neljä pientä muutosta yhdistyksen työjärjestykseen ja toimintaohjeisiin.

Konferenssin viimeinen esitelmä, jonka pitivät Anna Kågedal ja Sara Janzen, oli hieno yhteenveto kovasti kehutusta viimevuotisesta workshopista.

Konferenssin päätteeksi palkittiin parhaat esitelmät ja posterit, toivotettiin yleisö tervetulleiksi ensi vuoden workshopiin Edinburghissa ja kiitettiin järjestäjiä kukkasin.

20140614-111342-40422042.jpg
Palanen 2013-workshopin yhteenvedosta

Tuulevi Ovaska, palvelupäällikkö, KYSin tieteellinen kirjasto
(Osallistuin konferenssiin BMF ry:n ja TSV:n avustuksella)

EAHIL2014 Roomassa, osa 4

Toinen konferenssipäivä alkoi kahden pääpuhujan esityksillä, jotka molemmat kertoivat tuloksia EAHIL:n rahoittamista hankkeista. Janet Harrison (Longboroughn yliopisto) esitteli ELIQSR-mallia, jossa on haastatteluille ja kyselytutkimuksella kartoitettu laatujärjestelmiä eurooppalaisissa (terveysalan) kirjastoissa. Barbara Sen ja Robert Villa kertoivat WHIPPET-projektista, jossa on kartoitettu (terveys)kirjastoammattilaisten rooleja ja niiden merkitystä terveyden tutkimukselle, terveyspalveluille jne. Hankkeiden loppuraportit julkaistaan EAHIL:n sivuilla. Senin, Villan ja Chpamanin artikkeli The roles, skills, training needs and contributions of health library and information professionals, lyhyt yhteenveto aiheesta, on julkaistu Journal of EAHIL -lehden numerossa 2/2014.

20140613-093108-34268725.jpg
WHIPPET-hankkeen kyselyvastauksia
20140613-093108-34268458.jpg
ELIQSR-hankkeen esittelyä

Rinnakkaissessioissa kuuntelin esityksiä mm. taloudellisten ongelmien voittamisesta, kirjaston uusiksiajattelemisesta, tutkimusdatan hallinnasta, taulutietokoneiden käytöstä kurssikirjoina ja kirjastotilojen muutoksista. Ulrich Korwitzin esitys Market and strategy: the New German National Library of Medicine (ZB MED) valaisi erinomaisesti kirjaston ja kirjastolaisten muutos- ja uudistumistarvetta. Mari Elisa Kuusniemen How to get started with research data management training services for the academic library? oli käytännönläheinen esitys tutkimusdatan hallinnan koulutuksen käynnistämistä Terkossa. Ben Skinnerin hyvä esitys KnowledgeShare: a web-based tool to connect people with evidence and to connect people with people palkittiin perjantain loppuseremoniassa konferenssin parhaana.

20140613-093109-34269068.jpg
Mari Elisa Kuusniemen esitys
20140613-093108-34268911.jpg
Korwitz käytti sormiosoitinta
20140613-093110-34270045.jpg
Oliver Obst puhui tablettitietokoneiden hyödyntämisestä opetuksessa ja oppimisessa.
20140613-093109-34269555.jpg
Täysi luentosali oli kuuma Rooman helteessä.

Lounas- ja kahvitauot täyttyivät sekä virallisella — tulevien konferenssien/workshopien mahdollisten järjestäjien tapaamiset, benchmarking-kumppanien kanssa palaveeraaminen, kansainvälisten vieraiden (AHILA:n puheenjohtaja) tapaaminen — että epävirallisella verkostoitumisella.

Pitkä ja antoisa päivä huipentui opastettuun kierrokseen ylenpalttisessa Galleria Borghesessa ja myöhäiseen illalliseen, jonka aluksi kuulimme barokkiorkesterin konsertin.

Tuulevi Ovaska, palvelupäällikkö, KYSin tieteellinen kirjasto

EAHIL2014 Roomassa, osa 3

Ensimmäinen varsinainen konferenssipäivä siirsi tapahtumien polttopisteen ISS:n tiloista kansalliskirjastoon (Biblioteca nazionale centrale di Roma), jonka tiloissa kolmen konferenssipäivän esitelmät pidetään ja posterit esitellään ja jossa sponsoreilla on osastonsa.

Alkuseremonioiden jälkeen päivän pääpuhuja Maria Cassella (Torinon yliopisto) puhui avoimuuden paradigmasta (open paradigm) eli avoimen julkaisemisen, avoimen tiedon, avoimen opetuksen (esim. MOOCit) sekä avoimen vertaisarvioinnin ja atlmetriikan tarjoamista mahdollisuuksista ja kirjastoille asettamista osaamis- ja kompetenssihaasteista. Valtavasti asiaa ja ideoita mietittäviksi: Millaisia osaajia kirjastoissa jatkossa tarvitaan? Millaista julkaisemisen ja tutkimuksen tukea meidän on pystyttävä tarjoamaan? Miten hankimme tarvittavat tiedot ja taidot?

20140611-220709-79629498.jpg
Maria Cassella oli päivän pääpuhuja aiheenaan avoimuuden aikakausi.

Cassellan innostuneen ja haastavan esitelmän jälkeen alkoivat rinnakkaissessiot, joista yhdessä pidin oman blogi-aiheisen esitykseni, jota (pääosin) vastaava artikkeli on pian luettavissa suomeksi kirjaston vuoden 2013 toimintakertomuksesta ja englanniksi konferenssin sivuilta.

Samassa sessiossa Guus van den Brekel vertaili neljää eri sovellusta (app) , joilla voi lukea tieteellisiä lehtiä mobiililaitteilla siten, että organisaation rekisteröidyttyä niihin ovat myös maksullisten lehtien artikkelit saatavilla VPN:n avulla. Samoin tässä sessiossa Francesca Gualtieri kertoi Mendeleyn monista mahdollisuuksista kirjaston eri toiminnoissa, ei pelkästään viitteidenhallinnassa; ja neljäntenä Derek Halling esitteli erilaisia keinoja hallita kirjastotoimintaa etäyhteydellä.

Iltapäivää vietettiin ensin eri työryhmien (special interest group) kokouksissa ja sitten “minuuttiesitelmien” parissa, jolloin posterintekijöillä oli mahdollisuus ennen perinteistä posterinäyttelyä kertoa posteristaan ajan suuressa salissa.

Esittele posterisi minuutissa ja saa yleisö tulemaan juuri sen luo posterinäyttelyssä.
Esittele posterisi minuutissa ja saa yleisö tulemaan juuri sen luo posterinäyttelyssä.

 

Päivä päättyi vapaamuotoiseen tervetulotilaisuuteen ISS:n puutarhassa.
Tuulevi Ovaska, palvelupäällikkö