“Suuri ilo asioida aina KYSin tieteellisessä kirjastossa.” – käyttäjäkyselyn tuloksia

Vuonna 2013 toteutetun korkeakoulukirjastojen kansallisen käyttäjäkyselyn KYSin tieteellistä kirjastoa koskevat vastaukset kertovat enimmäkseen vastaajien tyytyväisyydestä kirjaston palveluihin ja aineistoihin.

Tärkeimpinä palveluina pidettiin niitä palveluita, jotka myös koettiin toimivimmiksi: sopivia aukioloaikoja, sähköisen asioinnin toimivuutta ja sitä, että tiedot löytyvät helposti kirjaston verkkosivuilta.

Henkilökunnan tavoitettavuutta, palveluhaluisuutta ja asiantuntemusta arvostetaan. Vastaajat ovat tyytyväisiä avun saantiin tiedonhankinnassa ja ongelmatilanteissa.

Kyselyssä pyydettiin kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointi- ja oppimisympäristönä. Monet kommenteista koskevat KYSin tieteellisen kirjaston pienentyneitä, usein ahtaiksikin koettuja tiloja, ja vähäistä tietokoneiden määrää, sekä lukusalin, ryhmätyöhuoneen ja wc-tilojen puutetta.

 • KYS:in kirjastossa on tällä hetkellä käytössä 14 tietokonetta ja lääketieteen opiskelijoita KYSillä on n. 400, jolloin ruuhka-aikoina on melkein mahdotonta saada konetta käyttöönsä.
 • Ryhmätyöskentelytiloja ei ole.
 • Lukusalia tarvittaisiin kipeästi!
 • Ryhmätyöhuoneen puute!
 • Olisi myös kiva, jos kirjastossa olisi vessa.
 • KYSillä tarvitsemme lisää tietokoneita, työskentelypisteitä ja ryhmätyötiloja.

Kaikki vastaajat eivät omasta mielestään kirjastoa käytä – tai ainakaan paikan päällä kirjastossa käy.

 • Verkkopalveluiden kautta saan tarvitsemani tiedot. Ja ajoittain soitan apua KYS:n tieteellisestä kirjastosta tai yliopistolta.
 • Tällä hetkellä ei ole ilmaantunut tarvetta, koska verkon kautta tiedonhaku onnistunut/onnistuu hyvin.
 • Teen kirjalainaukset ja haut verkon kautta
 • Sähköinen palvelu riittää
 • Enimmäkseen asioin sähköisesti. Hyödynnän sähköisiä palveluita lähes päivittäin.

Kirjaston näkökulmasta myös verkko- ja puhelinpalveluiden käyttö on kirjaston käyttöä.

Vastaajat ovat tyytyväisiä myös kirjaston tarjoamaan ohjaukseen ja koulutukseen:

 • KYS tieteellisen kirjaston tarjoama koulutus on hyvin järjestetty ja sitä on mielestäni riittävästi.
 • Tiedonhankinnan kurssit ovat hyviä, myös tiedonhankintapalvelut ovat erittäin hyvät.

Myös palveluiden taso saa kiitosta:

 • Sen lisäksi, että itse oppii tehden ja koulutuksia käyden hakemaan tietoa, on erittäin tärkeää, että tarvittaessa on käytettävissä ihmisiä, jotka ovat erityisesti perehtyneet tiedonhankintaan.
 • Palvelu ystävällistä ja erittäin ammattitaitoista. Suuri ilo asioida aina KYSin tieteellisessä kirjastossa.
 • Erittäin hyvää ja tehokasta palvelua, kiitos.
 • Kirjaston henkilökunta ollut auttavaista, tiedottanut todella hyvin.
 • Kiitokset loistavasta palvelusta KYSin tieteelliselle kirjastolle kuluneiden opiskeluvuosien aikana.
 • Erittäin ystävällinen, ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilökunta. Kiitos yhteistyöstä.

Aina kaikki ei kuitenkaan suju niin hyvin kuin toivotaan:

 • Elektronisia lehtiä käyttäisin, mutta ne eivät avaudu muuta kuin kirjaston henkilökunnalle.
 • Paperisia lehtiä ei tule. Elektroniset eivät aukea luettaviksi.

Suurin osa lehdistä tilataan elektronisina; paperilehtiä vain erityissyistä. Jos lehtiartikkelien avaamisessa on ongelmia, kannattaa ottaa heti yhteyttä kirjastoon, jotta ongelma voidaan ratkaista. Myös tämän blogikirjoituksen lukemisesta voi olla hyötyä.

Joihinkin kommentteihin kirjasto toivoo täsmennyksiä:

 • E-lehtien kokoelma saisi olla laajempi.
 • Laajempi valikoima e-lehtiä.
 • Toiveena lisää lastenpsykiatriaan liittyviä lehtiä ja uutuuskirjoja.

Mitä lehtiä? Minkänimisiä kirjoja? Täsmentää voi kommentoimalla tätä kirjoitusta tai tekemällä hankintaehdotuksen. Kaikkia toiveita emme voi nykyisillä resursseilla toteuttaa, mutta kaikki hankintaehdotukset käsitellään ja niihin vastataan.

Joihinkin kyselyssä saatuihin kommentteihin kirjasto voi antaa vastauksen tässä:

 • Kirjaston etusivulle voisi laittaa suoran yhteyden hakukoneisiin.

Kirjaston etusivulle ei ole mahdollista suoraan linkittää satoja tietokantoja. Linkit kaikkiin tietoaineistoihin löytyvät Nelli-portaalista. Jos tarkoitetaan KYSin intranetissä olevaa KYSin tieteellisen kirjaston sivua, on siellä otsikon Tiedonhakuun alla linkitykset käytetyimpiin tietokantoihin. Samoin Itä-Suomen yliopiston kirjaston etusivulla on Pikalinkit-kuvake, jonka alta löytyvät useimmin kysyttyjen tietokantojen linkit.

 • Ehkä joku pikalinkki millä voisi antaa nopeasti palautetta/toiveita tai kysyä kysymyksen tilanteen sattuessa kohdalle olisi hyvä?

Verkkoasiointi-sivulta löytyvät linkit erilaisiin tilanteisiin, esimerkiksi palautelomake ja kysy kirjastosta -lomake. KYSin tieteellisen kirjaston asiakaspalvelun sähköpostiosoite on kys.kirj[at]kuh.fi.

 • Tarvitsisin Nelli-ohjauksen.

Tietoasiantuntijoiden kanssa voi sopia henkilökohtaisen ohjausajan. Alle tunnin kestävä ohjaus on maksuton.

 • Tiedonhankinnan opetusta tukisi mahdollisuus opetella itse samalla käytännössä tiedonhakua,  sillä itselleni ainakin sopii parhaiten käytännön kautta oppiminen.

Tiedonhaun koulutuksia voidaan KYSissä järjestää ryhmille sovittaessa myös atk-luokissa, mutta koska kirjastolla ei ole omaa opetustilaa, tulee opetuksesta tällöin kustannuksia, joista on sovittava erikseen.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

Tuulevi Ovaska, palvelupäällikkö, KYSin tieteellinen kirjasto

Share

Opettajien opettajia opettamassa – afrikkalainen tiikerinloikka

Itä-Suomen yliopisto sai rahoituspäätöksen Training of the trainers (TOT) jatkohankkeelle vuoden 2012 lopulla. Hanketta toteuttavat yliopistomme kansanterveystieteilijät ja kirjastomme on hankkeen yhtenä toimijana. Kumppaniyliopistot ovat samat: Egyptin Ain Shams –yliopisto (ASU), Tansanian CUHAS sekä Kenian UEAB.

Olimme Kimmo Räsäsen ja Ari Haarasen kanssa marraskuun 2013 ensimmäisen viikon pitämässä projektin väliseminaaria Keniassa, Baratonin yliopistossa. Kimmo veti kansanterveystieteen osiota, joka tällä kertaa keskittyi työterveyteen ja sen opetuksen kehittämiseen. Ari ja allekirjoittanut jatkoimme opettajien opettajien opettamista. Heitä on jokaisesta yliopistosta kaksi. Hankkeen tämän osion tarkoituksena on kehittää erityisesti verkko-opetusta ja kirjastopalveluita. Perustajatuksena on antaa valmiudet opettaa ja soveltaa näitä kunkin osallistujan omassa kotiyliopistossa.

Ryhmä viidakkoretkellä.
Ryhmä viidakkoretkellä.

Vuosi sitten opettajien opettajat viettivät Kuopiossa oppimisjakson, jonka aikana opettelimme yhdessä verkko-opetusalustoja, teimme verkko-opetusmateriaaleja keskittyen erityisesti informaatiolukutaitojen oppimiseen. Vieraat tutustuivat myös suomalaiseen nykyaikaiseen korkeakoulukirjastoajatteluun ja yliopistolaitokseen.

Vuodessa huomasimme tapahtuneen hämmästyttävän hypyn moderniin e-oppimis- ja kirjastoajatteluun afrikkalaisissa yliopistoissa. Kaikissa yliopistoissa oli suunnitelmat kirjastojen kehittämiseksi uudenaikaisiksi oppimisympäristöiksi ja parissa työt olivat jo pitkällä. Tiedonhankinnan kriittisten taitojen opettaminen oli tullut osaksi normaalia työtä ja yksi osallistujista oli tehnyt juuri maisterintutkinnon opinnäytetyönsä tästä aiheesta. Lisäksi kaikkien yliopistojen hallinto oli sitoutunut e-oppimisen ja digitaalisen kirjaston kehittämiseen.

Tapaamassa yliopiston johtoa.
Tapaamassa yliopiston johtoa.

Viikon aikana keskustelimme eniten siitä, miten voisimme tehostaa koko yliopistontasoista loikkaa tulevaisuuteen. Afrikassa edelleen tietotekniset resurssit ja laaja osaaminen ovat suurimpia haasteita. Kaikesta näki kuitenkin, että mantereen modernisointi on käynnissä. Itselläni oli tunne siitä, että he ovat samassa tilanteessa kuin Suomi 1960-luvulla. Uuden teknologian ja uuden tieteellisen tiedon hyödyntämisen takia tulevaisuusloikka tapahtuu todennäköisesti kymmenen vuoden sisällä.

Opettajien opettajat tulevat Kuopion kampukselle ensi keväänä. Tavoitteena on syventää heidän osaamistaan ja erityisesti lisätä myös Afrikan mantereen sisäistä ja kansallista yhteistyötä. Olikin hyvä nähdä, kuinka maanosan eri maista tulleet kollegat olivat selvästi tutustuneet toisiinsa ja havainneet yhteistyön voiman digitaalisessa ja verkottuneessa maailmassa. Tunnistimme myös kirjaston, IT:n ja tiedelaitoksilla tapahtuvan e-oppimisen yhteistyön tarpeen ja palveluiden integroinnin hyödyt. Tavoitteenamme onkin hankkeen loppukaudella panostaa e-oppimateriaalien ja niiden tekijöiden verkostoitumiseen kaikissa hankkeen yliopistoissa.

Kampuksen linnut tervehtivät vierailijoita.
Kampuksen linnut tervehtivät vierailijoita.

Jarmo Saarti, kirjastonjohtaja

 

Share