Usein kysytyt kysymykset osa 1

Studia-messuilla, lukiovierailuilla ja somessa satelee kysymyksiä eri koulutusaloista ja päätimme koota ne nyt yhteen. Ensimmäisessä osassa löytyy vastauksia terveyden edistämiseen, yhteiskuntatieteisiin, sosiaalitieteisiin ja sosiaalityöhön. Seuraavissa osissa käsitellään sitten muita aloja! Meidät on helppo tavoittaa somessa esimerkiksi facebookista (UEF-lähettiläät) tai snäpistä (@uniUEF). Siellä saa kysyä ja esittää myös uusia ideoita!

Hyvää ja rentouttava joulun aikaa kaikille 🙂

T. UEF-lähettiläät

 

Terveyden edistäminen

Mitä on terveyden edistäminen?

Terveyden edistäminen on koulutusohjelma, josta valmistuu terveystieteiden maisteriksi. Terveyden edistämisen tarkoituksena on edistää väestön terveyttä ja ehkäistä sairauksia sekä kasvattaa hyvinvointia. Tähän liittyy niin liikunta, elintavat, ruokavalio, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen terveyden ulottuvuus, yksilö ja yhteiskunta, terveyspolitiikka sekä moni muu terveyden näkökulma. Nämä ovat keskeisiä teemoja, joita koulutusohjelmassa mietitään. Terveyden edistämisessä suuntaudutaan toisena vuonna pääaineeseen, jonka voi valita kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti. Kolme pääainetta ovat kansanterveystiede, liikuntalääketiede sekä ergonomia ja työhyvinvointi.

Mihin siitä työllistyy?
Terveyden edistäminen on generalistiala, eli siitä ei valmistu suoraan tiettyyn muottiin tai yhteen ammattiin. Pääainevalintasi sekä vapaat sivuainevalinnat ohjaavat urapolkusi suuntaa. Terveystieteiden maisteri voi olla vaikkapa yrittäjä, opettaja, suunnittelija, johtaja, esimies, koordinoija, asiantuntija, toimittaja tai ihan mikä vaan!
Millainen on pääsykoe?
Pääsykoe on aineistokoe, jossa aineisto saadaan eteen vasta koetilanteessa. Siihen ei siis tarvitse lukea mitään tiettyä etukäteen. Kokeessa on 4 tuntia aikaa, ja kokeessa vastataan kysymyksiin aineiston pohjalta. Kokeen kysymykset voivat olla monivalintaa tai avoimia kysymyksiä tai esseen tai referaatin kirjoittamista. Aineisto voi olla suomeksi tai englanniksi. Vaikka kokeeseen ei tarvitse lukea etukäteen, on äidinkielen ja englannin lukutaito siinä hyväksi, sekä tietysti myös terveystiedon osaaminen!
Miksi kannattaa lähteä opiskelemaan terveyden edistämistä Kuopioon?
Kuopion terveystieteiden opetuksessa vahvuutena on, että pääaine valitaan vasta toisena vuonna. Lukion jälkeen ei tarvitse olla siis sormi suussa, että mikäs se oma pääaine olisikaan! Terveyden edistämisen koulutusohjelmassa ensimmäisen vuoden opinnot ovat kaikille yhteisiä, ja oma pääainesuuntautuminen valitaan toiselle vuodelle. Tätä ennen jokaiseen pääaineeseen on saanut tutustua rauhassa, ja valinta voi olla selvempi kuin suoraan lukion jälkeen. Kuopiossa terveystieteiden opiskelua tukevat myös muut tiedekunnan alat, kuten ravitsemustiede, hoitotiede ja farmasia. Tämä on ainutlaatuista koko Suomen tasolla! Kuopio on myös kaupunkina mahtava ja opiskelijaystävällinen paikka opiskella.
Yhteiskunta- ja sosiaalitieteet ja sosiaalityö
Mitä eri pääaineita yhteiskuntatieteissä sekä sosiaalitieteissä voi opiskella?

 Opintopolusta löytyy kaksi eri hakukohdetta: yhteiskuntatieteet, Joensuu sekä sosiaalitieteet, Kuopio. Näiden hakukohteiden sisällä ensimmäisen kolmen opiskeluvuoden aikana valitaan oma pääaine. Joensuussa yhteiskuntatieteiden hakukohteen alta valittavina pääaineina löytyy yhteiskuntapolitiikka sekä sosiologia. Vastaavasti Kuopiossa sosiaalitieteiden hakukohteen alta pääainevaihtoehtoja löytyy sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia sekä sosiologia. Hakukohdetta valitessasi sinun ei kuitenkaan tarvitse tietää varmasti pääainevalintaasi, vaan kattavia perusopintoja käydään kampuskohtaisesti kaikista pääaineista ja valinnasta tehdään näin luonnollisempi, omaan kiinnostukseen pohjaava.

Katso tarkemmin Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen sivuilta:

https://www.uef.fi/web/yhteiskuntatieteet/paaaineet

Mihin yhteiskuntatieteistä tai sosiaalitieteistä valmistunut työllistyy
Kyseessä on generalistiala, eli opiskelijat eivät valmistu tiettyyn ammattiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että työllistyminen olisi huonoa, päinvastoin. Työllistymisvaihtoehtoja on lukuisia. Muutamia esimerkkejä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta valmistuneiden uratarinoista: yhteiskuntapolitiikasta uutistoimittajaksi, sosiaalipedagogiikasta kouluttajaksi uraohjauspalveluihin ja sosiaalipsykologiasta huippu-urheilukoordinaattoriksi. Hienointa tässä on se, että henkilökohtainen urapolkusi, oma mielenkiintosi ja tekemäsi valinnat ohjaavat sinut juuri sille tielle työelämässä kuin tahdotkin!

Lue lisää uratarinoita ja työllistymismahdollisuuksia:

https://www.uef.fi/web/yhteiskuntatieteet/uratarinat

Mitä kaikkea sosiaalityön opintoihin kuuluu?
Sosiaalityöstö valmistutaan yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi (3 vuotta) sekä tämän jälkeen yhteiskuntatieteiden maisteriksi (2 vuotta). Kandidaatin opintoihin kuuluu perus- sekä aineopintoja, menetelmäopintoja sekä sivuaineopintoja. Perus- ja aineopinnoissa käydään kattavasti aiheita laidasta laitaan. Opintoihin kuuluu sekä luentoja että seminaareja, mutta paljon myös itsenäistä opiskelua, kuten tenttikirjojen lukemista. Menetelmäopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot ovat yliopiston yleisiä opintoja, joissa harjoitellaan esimerkiksi tilastomatematiikkaa, tutkimusmenetelmiä sekä englannin ja ruotsin kieltä. Sivuaineopintoihin sisältyy pakollinen yhteiskuntapolitiikan sivuaine, sekä lisäksi reilu määrä aivan vapaasti valittavia sivuaineita (itse olen ottanut esimerkiksi sosiaalioikeuden perusopinnot oikeustieteiden laitokselta). Lisäksi kandidaatin opintoihin kuuluu kaksi harjoittelua, ensimmäisenä vuotena viikon mittainen järjestösektorille painottuva harjoittelu ja toisena vuonna kuuden viikon mittainen harjoittelu. Maisterivaiheen opintoja kutsutaan syventäviksi opinnoiksi ja nimensä veroisesti opinnoissa mennään vielä syvemmälle eri aiheisiin. Maisterivaiheen opintoihin kuuluu myös kolmen kuukauden mittainen harjoittelu. Perusrunko koostuu näistä, tottakai omia opintojaan voi räätälöidä juuri itselleen sopiviksi. Lisäksi molemmat vaiheet päättää kirjallinen tuotos: kandidaatintutkielma noin kolmantena opintovuotena ja päättötyö eli pro gradu-tutkielma maisterivaiheen opinnoissa.
Yhteiskuntatieteiden laitoksen opinto-oppaasta löydät tutkintorakenteen sekä kurssit kokonaisuudessaan: https://www.uef.fi/documents/10184/1535181/yhka2017-2018.pdf/1899fa45-deb0-477c-9cc6-95a2e7228cc6
Onko sisään helppo päästä?
En sano, että mihinkään yliopistoon olisi helppo päästä sisään. Kehotan aina tutustumaan pääsykoemateriaaliin huolella, lukemaan ahkerasti ja näyttämään parastaan pääsykokeissa tullakseen valituksi. Itä-Suomen yliopistolla kuitenkin aloituspaikkoja on runsaasti ja tämä ehkä osaltaan lisää mahdollisuuksia opiskelupaikan saamiseksi. Seuraavaksi esittelen alla hakukohteittain vähän hakijatilastoja, aloituspaikkojen määrää sekä pisterajoja, kevään 2017 tilastojen mukaan.

Yhteiskuntatieteet, Joensuu

– Kevään 2018 yhteishaussa aloituspaikkoja 35

– Kevään 2017 yhteishaussa hakijoita 263

– Kevään 2017 hyväksymispisteraja: yhteispisteet 87/koepisteet 33

– valintakoe 2017

(https://www.uef.fi/documents/364780/1192868/Yhteiskuntatieteet_Joensuu_valintakoe_2017.pdf/a85dec6f-c283-4117-bc6c-c1bdb28ae16a)

Sosiaalitieteet, Kuopio

– Kevään 2018 yhteishaussa aloituspaikkoja 35
– Kevään 2017 yhteishaussa hakijoita 380
– Kevään 2017 hyväksymispisteraja: yhteispisteet 94/koepisteet 42
– Valintakoe 2016

Sosiaalityö, Kuopio

– Kevään 2018 yhteishaussa aloituspaikkoja 60
– Kevään 2017 yhteishaussa hakijoita 491
– Kevään 2017 hyväksymispisteraja: yhteispisteet 79,5 (ensikertalaiset: 73)/ koepisteet 45 (ensikertalaiset 40,5)

Vanhoihin valintakokeisiin, pisterajoihin ja kaikkiin hakemiseen tai valintoihin liittyviin kysymyksiin löydät helposti vastauksia Itä-Suomen yliopiston nimenomaan hakijoille tarkoitetulta nettisivulta: https://haeyliopistoon.fi/ . Toinen hyödyllinen sivusto on tietysti: https://opintopolku.fi/wp/fi/.