Vaativa erityinen tuki

Muut materiaalit sisältävät esimerkiksi toiminta-alueittain toteutettavaa opetusta. Ehdota sivustolle materiaalia.

Tutustu myös kansallisen vaativan erityisen tuen VIP-verkoston tietoiskuihinkoulutuksiin ja materiaaleihin vaativasta erityisestä tuesta.

Materiaalit:

  • Palapelimalli on Valteri-koulun opetussuunnitelman tukimateriaali toiminta-alueittain opiskeluun. Siihen on koottu toiminta-alueiden sisältöjä ja tavoitteita muistilistaksi ja avuksi oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelyyn. Valteri 2017. (Lisätty 10/2019)
  • Inkluusion toteuttaminen kouluissa -opas on tarkoitettu kaikille koulujen työntekijöille, joilla on intoa tai joille on annettu tehtäväksi kehittää koulustaan inklusiivisempi. Oppaassa neuvotaan, miten käynnistetään koulun kehitys inklusiivisemmaksi ja miten kehitystä ohjataan, toteutetaan ja arvioidaan. Siinä edistetään Index for Inclusion -mallin toteuttamista yhdistämällä toisiinsa inkluusioon liittyvät asiat sekä muutosjohtamisen periaatteet ja menetelmät. Implementing Inclusion in Schools, 2019. (Lisätty 10/2019)
  • Thinking together –menetelmä. Dialogisuuteen perustuva menetelmä, joka tukee lasten ajattelun ja oppimisen kehitystä. (Lisätty 10/2019)
  • Askeleittain-opetusohjelma. Askeleittain-opetusohjelman avulla päiväkodissa, esikoulussa ja 1.-5. luokalla voidaan opettaa lapsille empatiataitoja, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä. © 2002 Committee for Children, Suomalainen laitos copyright 2015 Hogrefe Psykologien Kustannus Oy. (Lisätty 10/2019)
  • Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa -opas sisältää perustietoa ja vinkkejä oppilaiden, jotka käyttävät viittomakieltä, opetuksen järjestämisen tueksi. Opetushallitus, 2016. (Lisätty 1/2020)

Kirjallisuus: 

Videot:

Verkkosivut: