Sosiologian kokoelmat kirjastossa

Kirjaston kokoelmat koostuvat kirjoista ja lehdistä. Kausijulkaisuista sarjat luetaan kirjoihin kuuluviksi, samoin kokousjulkaisut useimmiten. Julkaisut voivat olla painettuja tai sähköisiä.

Painetut kirjat

Sosiologialla on oma hylly molemmissaissa kampuskirjastoissa. Silti on hyvä opetella käyttämään UEF-Primon hakutoimintoja: monitieteisen kirjan voi sijoittaa vain yhteen hyllyyn, joten sosiologiaa käsitteleviä kirjoja on muuallakin. Esimerkiksi, kasvatussosiologian kirjat ovat useimmiten kasvatustieteen hyllyssä. Ja joka tapauksessa, osa kirjoista on aina lainassa.

Joensuun kampuskirjasto

Sosiologian hylly on nimeltään P 301 ja se sijaitsee salissa 2A.
Lisäksi on hylly sosiologian sarjajulkaisuille: P 301s.

Kirjoja näissä on yhteensä vajaat 7 000 kpl.

Kuopion kampuskirjasto

UEF-Primossa näkyvät myös Kuopion kampuskirjaston sekä KYSin kirjaston kirjat.

Kuopion kirjoja voi tilata Joensuuhun UEF-Primon ’Varaus’-toiminnolla.

Kaikkiaan sosiologiaa on Kuopiossa n. 1 500 kirjaa.

 

e-Kirjat

UEF-Primon kautta pääsee käsiksi myös e-kirjakokoelman kirjoihin. Haku onnistuu vain englanninkielisillä sanoilla! E-kirjakokoelma ei ole pysyvä, vaan aika ajoin sinne tulee uusia kirjoja ja toisia poistuu.

E-kirjat löytyvät “paketteina” myös UEF-Primon tietokannoista: tärkeimmät ovat Ebook Central sekä Ebsco eBook Collection.

 

Lehdet

Tieteelliset lehdet ovat nykyisin tarjolla digitaalisena. Verkossa on lehtiä yleisimmin 90-luvulta alkaen, mutta myös vanhempia arkistoja on olemassa. Osa vanhoista lehdistä on saatavilla vain painettuna. Varastokirjasto palvelee erityisesti vanhojen, painettujen aineistojen tarpeessa. Lue lisää luvusta Saatavuus.

Huomaa, että vaikka jotakin lehteä olisikin verkossa jo vanhemmalta ajalta, ei yliopistolle välttämättä ole hankittu käyttöoikeuksia kaikkiin vuosikertoihin.

Kirjastoon tulee edelleen myös painettuja lehtiä. Nämä ovat enimmäkseen kotimaisia ammatti- ja tieteellisten seurojen lehtiä. Painettujen yhteiskuntatieteen lehtien hyllyluokka on P J 3.