Tiedonhaun kurssin tehtävien suorittaminen

Tiedonhaun kurssi on hyvä suorittaa kandiseminaarin yhteydessä, jolloin se tukee omaan tutkimukseen tarvittavaa tiedonhakua.

Kurssin tekstiosio on avoimessa verkossa, ja teoriatehtävät puolestaan löytyvät Moodlesta. Linkit Moodle-tehtäviin ovat tämän sivun alalaidassa.

Moodlessa verkkokurssilla on kaksi tehtäväkokonaisuutta eli ”tenttiä”:

  1. teoriatehtävät: näihin et tarvitse tietokantoja, vaan kysymykset ratkeavat päättelemällä ja kurssin oppimateriaalin avulla.
  2. hakutehtävät: hakutehtävissä käydään tekemässä erilaisia hakuja muutamassa erilaisessa tietokannassa.

Kurssin lopputyönä tehdään tiedonhaku omasta aiheesta, joka voi olla kandidaatintyö, gradu tai muu tutkielma, johon tarvitset lähdekirjallisuutta. Kun olet tehnyt Moodlessa olevat tehtävät, opettaja lähettää sinulle ohjeen lopputyön tekemiseen sähköpostitse.

Kaikkiin tehtäviin on vastattava!  Mitään aikarajaa yksittäiselle suoritukselle ei ole annettu ja apuneuvojen käyttäminen on sallittua. Voit vastata kaikkiin tentin kysymyksiin kerralla tai tehdä tehtävää useammassa erässä. Tentti menee arvoteltavaksi, kun painat nappia ”Palauta kaikki ja lopeta”.

Osa tehtävistä arvostellaan automaattisesti, mutta osa vasta sitten, kun opettaja on arvioinut ne. Siksi pistetilanne ei heti ole ajan tasalla. Vähintään puolet Moodle-tehtävien pisteistä tulee saada kasaan, jotta suoritus on hyväksytty. Lopputyö arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Mahdollisesta uusinnasta pitää sopia opettajan kanssa erikseen.

Tehtäviin pääset alla olevista linkeistä. Valitse oma oppiaineesi.

Ruotsin kielen tiedonhaun kurssin Moodle-tehtävät (avoinna 3.-27.10.2019)

Venäjän kielen tiedonhaun kurssin Moodle-tehtävät (avoinna 23.10.-16.11.2019)

 

(Päivitetty: 7/2019)