3.3 Tietokannat

Psykologian alan tai psykologiaa muun ohella sisältäviä tietokantoja

Kun puhutaan hakupalveluista, jotka ovat erikoistuneet välittämään tietoa tieteellisistä julkaisuista, puhutaan yleisemmin kirjallisuustietokannoista kuin hakukoneista. Tietokantaan on tallennettu joko tieto julkaisun olemassaolosta (viitetietokanta) tai itse julkaisu kokonaan (kokotekstitietokanta).

KANSAINVÄLISET LEHTIARTIKKELIT haetaan viitetietokantojen avulla tai kokotekstitietokannoista (tai UEF-Primon haulla, jossa on käytössä iso joukko molempia yhtä aikaa).

VIITETIETOKANNAT

ovat kattavimpia tiedonlähteitä olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti artikkeleihin.

Ne sisältävät tietoa siitä, mitä ylipäänsä maailmalla on julkaistu. Tiedot kattavat eri maita ja kustantajia. Itse artikkeleita ne eivät välttämättä sisällä, usein kuitenkin tiivistelmän. Apua artikkelin jäljittämiseen tarjotaan.

Viitteitä haetaan hakusanoilla, jolloin hakusanan pitäisi löytyä artikkelin otsikosta, asiasanoista tai tiivistelmästä.

Viitetietokantoja on kahdenlaisia: monitieteisiä (tässä esimerkkeinä Web of Science ja Scopus) ja sekä alakohtaisia.

Viitetietokantoja:

 • PsycINFO: psykologia
 • PubMed: lääketiede, sis. myös psykiatriaa
 • ERIC: kasvatustiede ja lähialat, sisältyy ProQuest-tietokantoihin
 • Scopus: Elsevier-kustantamon suuri, monitieteinen tietokanta, jossa myös viittausindeksit
 • Web of Science: monitieteinen (sisältää mm. viittaustietokannan Social Sciences Citation Index ja lehtiä arvioivan Journal Citation Reports –tietokannan)

 

KOKOTEKSTITIETOKANNAT

sisältävät yleensä vain yhden kustantajan lehtiä.

Artikkelit ovat tietokannassa kokonaisuudessaan luettavissa ja hakua voi tehdä myös artikkelin kaikesta tekstistä.

Yksittäisten kustantajien monitieteisiä lehtitietokantoja:

 • Elsevier ScienceDirect
 • SpringerLink
 • Taylor&Francis Online
 • Wiley Online Library

Kokotekstiartikkeleita usealta kustantajalta, ei yleensä uusimpia vuosia:

 • Ebscohost Academic Search Premier
 • JSTOR

JSTOR sisältää hyvinkin vanhoja lehtien vuosikertoja, joten siitä kannattaa etsiä tutkimusten klassikoita.

Linkit em. tietokantojen käyttöliittymiin löytyvät UEF-Primosta. UEF-Primon omakin haku pääsee hakemaan isoon osaan noiden tietokantojen sisällöstä.

 

KOTIMAISET LEHTIARTIKKELIT

 • Kansallinen Finna
 • Kansalliskirjaston Finna, Arto-välilehti

Kotimaisista lehtiartikkeleista löytyy pääosin viitetietoja, mutta eri tieteenalojen keskeisistä kotimaisista julkaisuista on saatavilla myös artikkelien kokotekstejä. Käytännössä voi olla tarpeen toimia niin, että etsii artikkeleita Finnan avulla, ja kiinnostavien löydyttyä hakee erikseen ao. lehtien kokotekstit UEF-Primoon kirjautuneena.

 

KIRJAT

 • UEF-Primo, kirjaston kokoelmat (tiedot sekä painetuista että e-kirjoista, joihin linkit)
 • Kansallinen Finna
 • Melinda (tiedot suomalaisten korkeakoulukirjastojen painetusta aineistosta, ei e-kirjoja)

 

VÄITÖSKIRJAT JA OPINNÄYTTEET

 • Melinda (viitetiedot kotimaisista opinnäytteistä ja väitöskirjoista)
 • Eri julkaisuarkistot verkossa, Itä-Suomen yliopiston osalta UEF-Pub

 

KOKOUSJULKAISUT

 • COS Conference Papers Index (ProQuest)(vain viitetietoja)
 • myös vapaasti verkossa tietoja kokousjulkaisuista