2.5 Erilaisia hakutapoja

”Quick and simple”, pikahaku

Haetaan yksittäisellä sanalla tai fraasilla, jolloin saadaan käsitystä siitä, onko aihepiiri yleinen tai harvinainen (kyseisessä tietokannassa tai yleensäkin). Tuloksista voi löytyä hyviä osumia omaan aiheeseen.

Esimerkkihaku UEF-Primosta fraasilla ”tietoinen läsnäolo” on tuottanut 156 osumaa. Relevanssijärjestys näyttää hakuohjelman parhaiksi arvioimat tulokset ensin.
Hakutuloksista näkyy kuvassa kolme ensimmäistä viitettä. Ne eivät ole uusimmat.

 

Laajasta suppeampaan

Aluksi valitaan tarpeeksi suuri aihealue, ja aletaan rajata sitä tarkentavilla ja rajaavilla käsitteillä (tai esim. kielellä, julkaisuvuodella yms.).

Esimerkki UEF-Primosta, josta haetaan e-artikkeleita aluksi yhdistämällä kaksi hakutermiä ja saadaan iso tulosjoukko.Artikkeliaku: "fairy tales" AND children

 

Lisätään tarkentava hakutermi, fraasi ”emotional development”. Artkkelihaku "fairy tales" AND children AND "emotional development"

Nyt saadaan 265 hakutulosta

Rajataan hakutulokset vielä vertaisarvioituihin lehtiin. Vertaisarvioituihin rajataan merkitsemällä rasti ruutuun.

Näin saatiin 165 hakutulosta. Rajausmahdollisuuksia on vielä lisää. Hakutulokset voisi myös järjestää relevanssin sijaan ikäjärjestykseen.

Tässä esimerkissä hakusanoja etsittiin artikkelitietueiden kaikista kentistä. Jos aineistoa löytyy liikaa, kannattaa kokeilla haun kohdistamista artikkelien nimekkeisiin tai aiheisiin. Tämä myös parantaa tulosten aiheenmukaisuutta.

 

 

Suppeasta laajempaan

Ellei tarkka hakutermi anna tulosta tai tuloksia on kovin vähän, mietitään, mihin laajempaan aihealueeseen ongelma kuuluu tai muuten muutetaan hakutermiä.

Haku kirjaston kokoelmista aihetta kuvaavalla sanalla amigurumit.

 

Laajemmalla termillä haettaessa saadaan todennäköisesti mukaan myös vähemmän relevanttia aineistoa; tuloksia on tarpeen arvioida.
Aihehaku UEF-Primosta hakusanalla pehmolelut

 

 

Jäljityshaku l. helmenkasvatus

Lähdetään liikkeelle niukoista tiedoista ja täydennetään hakua ja hakutermejä haun aikana saatujen tulosten perusteella. Seurataan aineiston tarjoamia johtolankoja uusiin relevantteihin lähteisiin. Tuloksesta saadaan vihjeitä uusiksi hakusanoiksi, tiedonlähteiksi, tekijöiksi, alan julkaisusarjan tai organisaation löytämiseksi tai omien ideoiden täsmentämiseksi.

Esimerkissä on haettu UEF-Primon kirjaston kokoelmat -haussa sanalla työpsykologia. Viitteessä on näkyvillä koko joukko muita ao. julkaisua kuvaavia asiasanoja, joita voisi käyttää hakuihin.

UEF-Primossa kirjan tietue, johon liittyy runsaasti sen sisältöä kuvaavia eri asiasanoja

Hyvän kirjan tai artikkelin löydyttyä haetaan sen kirjoittajan muita julkaisuja, tai katsotaan lähteen sisältöä kuvaavia asiasanoja, ja haetaan niillä lisää aineistoa.
Mielenkiintoisen julkaisun lähdeluettelo johtaa uusiin julkaisuihin, samoin Internetistä löytyneen dokumentin tarjoama linkkikokoelma.

 

Selaileva haku

Tietokannoissa voidaan selailla (browse) esim. tietyn lehden artikkeleita.

JSTOR-tietokannasta on haettu (selaamalla psykologian alan lehtiä tietokannassa) The American Journal of Psychology.
Yksittäisen lehden tietue JSTOR-tietokannassa

Selaamalla voi löytyä kiinnostavia artikkeleita.

Osa lehden sisällysluettelosta

Systemaattinen haku

Kattava, systemaattinen kirjallisuuskatsaus tarvitsee kattavan ja systemaattisen tiedonhaun. Tieteellisen työn (esim. opinnäytetyön) pohjaksi selvitetään systemaattisella aiheenmukaisella haulla mahdollisimman tarkkaan, mitä aiheesta on julkaistu ja saatavilla.

Tee hakusuunnitelma: Laadi aiheestasi hakulauseita ja valitse sopivat tietokannat.

Systemaattinen tiedonhaku kattaa:

  • Kotimaiset ja ulkomaiset tiedonlähteet
  • Eri tyyppiset tiedonlähteet (kirjat, väitöskirjat, artikkelit lehdissä, kirjoissa, kongressijulkaisuissa)
  • Eri tietokannat ja muut tiedonhaun apuneuvot
    Eri tietokantoihin tallennetaan tietoja erilaisista primäärilähteistä. Harvoin haku vain yhdestä tietokannasta on riittävä. Mikäli aiheesi on monialainen/tieteidenvälinen, tee hakusi tarvittavien alojen tietokannoista.
  • Kattavat aihetta kuvaavat hakusanat ja niiden yhdistelmät

Tallenna itsellesi tekemiesi hakujen hakuhistoriat. Silloin pystyt jälkeenpäin palaamaan asiaan, mistä ja miten olet tietoa hakenut.