2.4 Hakusanoista hakulausekkeiksi

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Operaattoreita eli Boolen logiikkaa käytetään kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista.                   

  • Rajaavat käsitteet -> AND
  • Synonyymit ja rinnakkaiset käsitteet -> OR
  • Pois suljettavat käsitteet -> NOT

 

lapset AND ravitsemus

AND-operaattori edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. (Tietue = yhden kirjan/artikkelin jne. tiedot tietokannassa.)

Mitä enemmän eri rajaavia käsitteittä haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi (ainakin teoriassa) on tulosjoukon koko.

 

ravinto OR ruoka-aineet

OR-operaattori hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompikumpi hakusanoista.
Myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, tulevat mukaan.
OR-operaattorilla yhdistetään samaa (ylä)käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat. Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos.

 

ravitsemus NOT erikoisruokavaliot

NOT-operaatiossa edellytetään, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan.
Not-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, koska se voi sulkea hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tietueita.

Katso

video

(n. 2,5 min) operaattoreista!

Samaan hakulauseeseen voi yhdistää useita operaatioita

Lähes aina AND-operaatio suoritetaan tietokannoissa ennen OR-operaatiota kirjoitusjärjestyksestä riippumatta. Haussa, jossa on sekä AND- että OR-operaattori, on usein tarkoituksena, että OR-operaatio toteutuu ensin.  Tämän saa aikaiseksi sulkumerkeillä (1) tai sanojen oikealla ryhmittelyllä Advanced-tyyppisessä haussa (2).

(1):
(ulkoliikunta OR ulkoleikit) AND lapset

(2):
ulkoliikunta OR ulkoleikit
AND
lapset

Esimerkissä 1 kaikki kirjoitetaan hakuun yhdelle riville. Hakusanat, operaattorit ja sulkumerkit pitää kirjoittaa itse.
Esimerkissä 2 on käytetty kahta hakuriviä. OR-operaattori kirjoitetaan itse hakusanojen väliin, mutta AND-operaattori valitaan valmiista valikosta. OR-operaatiota ei jaeta usealle riville, vaan samaan käsitteeseen viittavat sanat tulevat aina samalle riville.

Jos sulkuja tai ryhmittelyä ei ole, käy siten, että saadaan tietoa lasten ulkoleikeistä (tämä on ok!) sekä kaikkea mahdollista tietoa keiden tahansa (myös lasten, mutta myös vaikka vanhusten) ulkoliikunnasta. Tämä hakulause “vuotaa” :
ulkoliikunta OR ulkoleikit AND lapset

Hakukentät

Tietokannassa yksittäinen tietue koostuu kentistä. Julkaisutietokantoihin tallennetaan tietoja sekä julkaisun aiheesta, että siitä, missä ja milloin julkaisu on ilmestynyt. Tiedonhaussa hakija voi määrätä mistä tietueen kentistä hakusanojen tulee löytyä.

Otsikko- ja Asiasana- eli Aihekentistä hakeminen aiheenmukaisessa haussa antaa kaikista tarkimman tuloksen. Kumpikin kenttä sisältää sanoja, jotka ovat keskeisiä myös julkaisun sisällössä. Hakusanojen kohdistaminen näihin kenttiin on erityisen hyödyllistä silloin, kun haussa muutoin tulee paljon ja/tai epätarkkoja tuloksia.

Tiivistelmässä esiintyvä sana voi olla keskeinen koko sisällön kannalta tai sitten ei – paljon riippuu hakuaiheesta. Tällöin useampien hakusanojen käyttö auttaa tarkentamaan aihetta.

Kokotekstistä tai julkaisun kaikista tiedoista hakeminen on tarpeellista ainakin silloin, kun hakuaihe (ja -termi) on hyvin harvinainen.

Termejä englanniksi:
Otsikko = Title
Asiasana = Subject, Topic, Keyword
Tiivistelmä = Abstract
Kokoteksti = Full text

 

Hakulauseen kirjoitustapa riippuu aina tietokannasta.

Kun kirjoitat hakuun useampia sanoja, tiedätkö, mitä itse asiassa olet käsket ohjelman hakea?

  • Onko kyseessä fraasi vai and-operaatio?
  • Missä järjestyksessä operaatiot toteutuvat, toimiiko haun logiikka?
  • Tulevatko sanan taivutusmuodot mukaan automaattisesti, mikä on katkaisumerkki?
  • Mistä kentistä hakusanoja haetaan?

Perusasiat voivat selvitä hakunäytön ohjeita seuraamalla. Kunkin tietokannan Help-osiosta löytyy lisää vinkkejä