Vähemmän mutta tarkempia tuloksia

KUN SAAT LIIAN PALJON JA/TAI EPÄTARKKOJA TULOKSIA

 • rajaa hakua otsikkokenttään (Title)
 • rajaa hakua asiasanakenttään – käytä asiasanaston sanoja! Ks. asiasanahausta
 • mieti, ovatko hakusanasi liian yleisiä
 • kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja

monimuuttujamenetelmät -> faktorianalyysi

 • poista hakusanat tai sanankatkaisut, jotka tuovat paljon aiheeseen liittymättömiä tuloksia

katkaistu sana dynam* viittaa liian moneen asiaan (esim. dynamiikka, dynaaminen, dynamiitti, dynamo)

 • lisää hakuun rajoittavia sanoja (AND:lla; AND-kytkettyjä voi olla tarvittaessa vaikka kuinka paljon)

funktiosarjat … AND suppeneminen … AND tasainen

 • joskus on hyödyllistä käyttää rajaavana terminä hyvin laajaa, koko aihealuetta rajaavaa termiä:

algoritmit AND matematiikka

 • käytä fraasia and-operaation sijaan

 linear AND derivative -> ”linear derivative”

 • vähennä rinnakkaistermejä ja synonyymejä (mutta älä muuta ORia ANDiksi, sillä silloin hakulogiikka muuttuu virheelliseksi)

imputointi OR estimointi -> imputointi

 • kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuolelle NOT-operaattorilla

avaruusgeometria NOT gradu

 • rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer review/scholarly-lehtiin)