Asiasana- vs. sanahaku

Asiasana- versus sanahaku

Sanahaku ja asiasanahaku, mikä on ero näiden välillä?

Sanahaku (vapaateksti, keyword, free text..)

  • hakee sanaa kaikkialta julkaisujen tiedoista:
  • tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista, kustantajan nimestä jne.
  • on oletushakuna tietokannoissa yleensä.
  • Mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja tai fraaseja voi käyttää.
  • Synonyymit pitää miettiä ja hakea erikseen.
  • Homonyymit tulevat mukaan – tietokone ei erota merkityksiä.

Vapaasanahaku toimii hyvin silloin, kun haettava aihe on yksityiskohtainen ja tarkasti rajattu, tai kun käsitteistö ja sanasto kyseisellä alalla on vakiintunutta.


Asiasanahaku (aihe, subject terms/headings, descriptors)

Tallennettaessa julkaisun tietoja tietokantoihin käytetään ennalta määrättyjä asiasanoja kuvailemaan niiden aihetta/sisältöä, jotta tieto löytyisi paremmin.
Asiasanahaku kohdistuu vain asiasanoihin, jotka on tallennettu erilliseen asiasanakenttään. UEF-Primossa asiasanahaku on nimeltään Aihe[haku]

  • Useimmissa tietokannoissa asiasanahakuun päästään tarkennetun haun (advanced search) puolelta (ja siellä yleensä valitaan pudotusvalikosta hakukentäksi esim. subject terms tai asiasana)
  • Hakusanoiksi pitää tällöin valita ao. tietokannan käyttämän asiasanaston tai tesauruksen termejä, asiasanoja.
  • Eri tietokannat käyttävät eri sanastoja. Sama sana ei toimi eri tietokannoissa samalla tavalla.
  • Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa (tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta).

Asiasanahaku toimii hyvin silloin, kun aihe on laaja-alainen tai hankalasti määriteltävä.


Jos käytetään samaa hakusanaa sekä sanahaussa että asiasanahaussa, sanahaku löytää enemmän tuloksia. Asiasanahaun tulokset puolestaan ovat varmemmin aiheenmukaisia.

sanahaku: ”proof theory” , 55 tulosta UEF-Primossa (25.9.2020)
asiasana- eli aihehaku: ”proof theory” , 166 tulosta UEF-Primossa

Tulosten määrä riippuu paljon myös sanavalinnasta: asiasana voi hyvinkin antaa enemmän tuloksia kuin jokin toinen, samaan asiaan liittyvä muu hakusana.

vapaasanahaku: vuosirenkaat, 2 tulosta UEF-Primosta (7.9.2020)
asiasanahaku: vuosilustot , 17 tulosta UEF-Primosta


Rajaus asiasanaan / asiasanahaku kohdentaa hakua, parantaa usein relevanssia ja aiheen osuvuutta, mutta pienentää hakutulosta.