Aloita UEF-Finnasta

UEF-Finna on hakupalvelu,josta löytyy yhdestä osoitteesta linkit kaikkiin kirjaston hankkimiin aineistoihin julkaisumuodosta ja -tavasta riippumatta.

Aineistojen käyttö yliopiston verkon ulkopuolelta onnistuu kirjautumalla UEF-Finnaan omilla UEF-tunnuksilla. Siksi aloita aina UEF-Finnasta, vaikka käyttäisitkin jotain yksittäistä tietokantaa etkä Finnan omia hakupalveluita.

UEF-Finnasta haetaan sekä kirjaston kokoelmiin kuuluvia kirjoja ja lehtiä.
UEF-Finnasta haetaan tieteellisiä artikkeleita.
UEF-Finnan kautta voidaan myös uusia omia lainoja ja varata kirjoja.
UEF-Finnan kautta on pääsy tietokantojen omiin käyttöliittymiin sekä e-lehtiin.

uef-finna

UEF-Finnassa voi tehdä hakua:

Kirjaston kokoelmista’: UEF kirjaston kirjat ja lehdet (painetut ja verkkossa olevat). Pääsy tätä kautta myös Varastokirjaston aineistoihin sekä kotimaisiin artikkelitietoihin (Arto-tietokanta).

’Kansainvälisistä artikkeleista’: mm. artikkeli- ja viitetietokannat kuten Web of Science, Scopus, SpringerLink jne.

Kansainvälisten e-aineistojen tarkennettu haku UEF-Finnassa on kömpelömpi ja hakulogiikaltaan hieman poikkeava muista hakukoneista. Finna-haut eivät pysty kokonaan korvaamaan varsinaisia kirjallisuustietokantoja, kun halutaan tehdä syvällisempää tiedonhakua.

finnaalku

Kirjaston YouTube-kanavalla on opasvideoita UEF-Finnan käytöstä.

UEF-Finnan hakuohjeet:

 • operaattoreita AND, OR ja NOT voi käyttää, mutta NE PITÄÄ KIRJOITTAA ISOLLA
 • oletusarvona sanojen välillä on AND, jos mitään ei kirjoiteta
 • fraasin merkkinä ovat lainausmerkit; fraasin sisällä sanoja ei voi katkaista
 • katkaisumerkki on *, sanan voi katkaista lopusta ja keskeltä
 • UEF-Finna tunnistaa suomen kielen sanojen taivutusmuotoja ja hakee automaattisesti yhdyssanojakin. Mutta:
 • katkaistua sanaa se ei tunnista, joten katkaisumerkkiäkin tarvitaan
 • englannin kielestä UEF-Finna hakeaa automaattisesti yksikön/monikon
 • eri kirjoitusmuotoja se ei tunnista (color/colour)
 • mitään johdannaisia se ei tunnista (algebra/algebraic)
 • kirjoitusvirheitä Finna ei osaa korjata
 • haluttaessa hakea sanaa tarkasti, ilman yhdyssanoja ja taivutusmuotoja, käytetään lainausmerkkejä
 • hakutuloksia voi rajata jälkikäteen mm. aiheen, vuoden, jne. perusteella
 • tulosta voi lajitella mm. relevanssin, julkaisuvuoden ja tekijän mukaan

Yhdyssanat UEF-Finnassa (suomen kieli)

 • yhdyssana hakusanana hakee myös sanan eri osat, siis: alkutila hakee paitsi yhdyssanan alkutila, myös alku AND tila (taivutusmuotoineen)
 • jos haluaa vain yhdyssanan, se onnistuu lainausmerkein ”alkutila” (ei taivutusmuotoja) tai katkaisumerkin avulla alkutila* (taivutusmuodot tulevat mukaan)

VINKKI:

Käytössä on muitakin Finnoja kuin vain UEF-Finna. Näistä tärkein on kansallinen Finna , jossa on tiedot kaikista Suomessa julkaistuista kirjoista ja kartoista sekä tiedot kotimaisista artikkeleista.Tämän lisäksi lähes kaikkien yliopistokirjastojen omat kirjastotietokannat on liitetty mukaan.