2.6 Onnistuiko tiedonhaku?

Karhu kalastaa.Hakutulokseksi tuli sopiva määrä relevantteja tiedonlähteitä? Hyvä! Sitten vain lukemaan ja työstämään asiaa eteenpäin!

Usein hakua on tarpeen muokata uudelleen (ja uudelleen) hyvän hakutuloksen aikaansaamiseksi. Tuloksista on hyvä arvioida ainakin:

–         liittyvätkö aiheeseen?

–         ovatko ajantasaisia?

–         ovat ”luotettavia” – mikä on julkaisujen taso?

–         ovatko saatavilla (kirjastossa, verkossa, kaukolainaksi)?

 

Liian paljon ja/tai epätarkkoja tuloksia?

Iso kasa paprikoita.

 • mieti, ovatko hakusanasi liian yleisiä ja tarvittaessa kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja

metsät -> lehdot, lehtometsät

 • poista monimerkityksiset yleistermit

katkaistu sana puu* viittaa liian moneen asiaan
(esim. puutarha, puutos, puuvilla)

 • lisää hakuun rajoittavia sanoja (AND:lla; AND-kytkettyjä voi olla vaikka kuinka paljon)

luontosuhde AND metsät -> luontosuhde AND metsät AND taide

 • joskus on hyödyllistä käyttää rajaavana terminä hyvin laajaa, koko aihealuetta rajaavaa termiä:

biomassa -> biomassa and metsä*

 • käytä fraasia and-operaation sijaan ja käytä fraasin/sanaliiton ympärillä ””-merkkejä (tai muuta tapaa, jolla sanat pysyvät yhdessä)

forest and landscape ->”forest landscape”

 • vähennä synonyymejä ja rinnakkaistermejä (Mutta älä muuta ORia ANDiksi, sillä silloin hakulogiikka muuttuu virheelliseksi)

tuhot or vauriot or häiriöt -> tuhot or vauriot

 • kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuolelle NOT-operaattorilla

puutavara not sahatavara

 • rajaa hakua asiasanakenttään, mikäli mahdollista (sanaston sanalla). Ks. asiasanahausta
 • rajaa hakua otsikko-kenttään
 • rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer review/scholarly-lehtiin)

 

Liian vähän tai ei ollenkaan tuloksia?

Vain yksi paprika.

 • tarkista, onko käyttämäsi tietokanta aiheen kannalta oikea
 • mieti käyttämiäsi hakusanoja, oletko hakenut liian suppealla sanalla
 • mieti mihin laajempaan aihealueeseen ongelma kuuluu ja käytä laajempaa hakutermiä

metsäpeura -> hirvieläimet

 • etsi hakusanoillesi synonyymeja ja rinnakkaistermejä (lisätään OR:lla)

hakkuut and ”luonnon monimuotoisuus”

-> hakkuut and (”luonnon monimuotoisuus” or biodiversiteetti)

 • vähennä hakulausekkeesta AND-operaattorilla yhdistettyjä, rajaavia hakusanoja

metsänhoitoyhdistykset and asiakkaat and tyytyväisyys -> metsänhoitoyhdistykset and asiakkaat

 • jos olet käyttänyt fraasia, mieti voisiko sen purkaa AND-operaatioksi
 • katkaise hakusana saadaksesi esim. eri taivutusmuodot mukaan

vetolujuus -> vetolujuu*

 • käytä vapaasanahakua, jos olet käyttänyt asiasanahakua (tai muuta kenttärajausta)
 • poista vuosi- ym. rajoitukset
 • tarkista kirjoitusvirheet ja sanan kirjoitusmuodot (yhteen vai erikseen, lyhenteet yms.)

Vinkki: joskus jokin yksittäinen sana voi olla tietokannassa niin harvinainen, että sen rinnalle ei kannata ottaa mitään muuta hakusanaa. Voit testata sanan yleisyyttä tekemällä yksinkertaisen sanahaun.

 

Vääriä tuloksia?

Kuivia hedelmönkuoria ym. jäänteitä.

 • kokeile toista tietokantaa
 • tarkista käyttämäsi hakusanat
 • mieti parempia hakusanoja
 • käytä asiasanarajausta (tarkista hakusana sanastosta)
 • tuliko hakusana katkaistuksi liian aikaisin?
 • varmista, että olet yhdistänyt hakusanat loogisesti oikein!

Mikäli hakutulosten joukosta löytyy edes yksi täysosuma eli hyvin relevantti viite, kannattaa tämän viitteen asiasanakentästä poimia siinä käytetyt asiasanat ja suunnata hakua niiden avulla uudelleen. Hyvän artikkelin tai muun julkaisun lähdeluettelosta löydät mahdollisesti lisää sopivaa kirjallisuutta hakemastasi aiheesta.

Tiedonhaun prosessi

Tiedonhaun prosessi on käynnissä koko ajan esim. opinnäytetyön edistyessä, tiedon lisääntyessä ja kenties näkökulmien muuttuessa. Tiedonhaku ei yleensä hoidu kerralla, vaan joudut muokkaamaan hakujasi ja palaamaan edellisiin vaiheisiin.

► aiheesta käsitteiksi
► käsitteistä hakusanoiksi
► hakusanojen muoto (katkaisu, fraasi) ja yhdistäminen (and,or,not)
► aihepiiriin ja aineistotyyppiin sopivan tietokannan ja muun hakuvälineen valinta
► hakusanojen testaus koehauilla
► haut eri hakuvälineillä
tulosten määrän ja osuvuuden arviointi (ja mahdollinen hakujen muokkaus)
► lähteiden valinta
► lähteiden saatavuus ja paikantaminen
► (tiedon käyttö)

Tiedonhaun prosessi aiheen määrittelystä tiedon käyttöön.