2.4 Hakusanoista hakulausekkeiksi

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Operaattoreita eli Boolen logiikkaa käytetään kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista.                   

  • Rajaavat käsitteet -> AND
  • Synonyymit ja rinnakkaiset käsitteet -> OR
  • Pois suljettavat käsitteet -> NOT

 

hakkuu AND ”nuoret metsät” andharmaa1

AND-operaattori edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. (Tietue = yhden kirjan/artikkelin jne. tiedot tietokannassa.)

Mitä enemmän eri rajaavia käsitteittä haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi (ainakin teoriassa) on tulosjoukon koko.

 

hakkuu OR harvennus orharmaa1

OR-operaattori hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompikumpi hakusanoista.
Myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, tulevat mukaan.
OR-operaattorilla yhdistetään samaa (ylä)käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat. Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos.

 

hakkuu NOT harvennus notharmaa1.png

NOT-operaatiossa edellytetään, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan.
Not-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, koska se voi sulkea hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tietueita.

 

 

Katso video (n. 2,5 min) operaattoreista:

 

 

 

Samaan hakulauseeseen voi yhdistää useita operaatioita.

Usein AND-operaatio suoritetaan tietokannoissa ennen OR-operaatiota kirjoitusjärjestyksestä riippumatta. Haussa, jossa on sekä AND- että OR-operaattori, on usein tarkoituksena, että OR-operaatio toteutuu ensin.  Tämän saa aikaiseksi sulkumerkeillä tai sanojen oikealla ryhmittelyllä (Advanced-haku).

(hakkuu OR harvennus) AND ”nuoret metsät”

lauseke1                                         hymy.png

 

Jos sulkuja ei ole, käy siten, että saadaan tietoa nuorten metsien harvennuksista (tämä on ok!) sekä kaikkea mahdollista tietoa hakkuusta. Hakulause “vuotaa” :

hakkuu OR harvennus AND ”nuoret metsät”

lauseke2                                        myrtsi

 

Hakulauseen kirjoitustapa riippuu aina tietokannasta.

Kun kirjoitat hakuun useampia sanoja, tiedätkö, mitä itse asiassa olet käsket ohjelman hakea?

  • Onko kyseessä fraasi vai and-operaatio?
  • Missä järjestyksessä operaatiot toteutuvat, toimiiko haun logiikka?
  • Tulevatko sanan taivutusmuodot mukaan automaattisesti, mikä on katkaisumerkki?
  • Mistä kentistä hakusanoja haetaan?

Perusasiat voivat selvitä hakunäytön ohjeita seuraamalla. Kunkin tietokannan Help-osiosta löytyy lisää vinkkejä