1.2 Avoin julkaiseminen

Koristekuva: kasvin lehti.Tieteellisten artikkelien kirjoittajat yleensä luovuttavat kirjoituksensa kaupallisten kustantajien lehdille korvauksetta, tai maksavat joitakin kuluja. Yliopistot, tutkimuslaitokset ja kirjastot tilaavat lehdet, joiden tilausmaksut ovat korkeat, ja hintojen nousu nopeaa. Tämä on muodostunut ongelmaksi tiedemaailmassa. Internetin tuomat mahdollisuudet ovat saaneet tutkijat etsimään vaihtoehtoisia julkaisutapoja ilman voittoa tavoittelevia välikäsiä.

Puhutaan open access -julkaisuista. Näissä pyritään kattamaan julkaisukustannuksia yhteisöjen jäsenmaksuilla ja kirjoittajamaksuilla. Open access -julkaisemisen pyrkimyksenä on myös tiedejulkaisujen mahdollisimman vapaa saatavuus verkon välityksellä, kun taas kaupalliset julkaisut ovat saatavilla tilausmaksuihin tai maksullisiin käyttölisensseihin perustuen rajatuille käyttäjäryhmille. Internetistä löytyy suuret määrät korkeatasoisia, vertaisarvioituja tieteellisiä, mutta myös siltä vain näyttäviä open access -julkaisuja.

Suuri joukko eurooppalaisia yliopistoja on sitoutunut edistämään julkaisujen vapaata saatavuutta, ja Itä-Suomen yliopisto on tässä mukana.

Lisää tietoa avoimesta tieteestä UEF:n kirjaston Avoin tiede-sivuilta, joihin sisältyy myös Avoin julkaiseminen sekä  Tieteellisten seurain valtuuskunnan Avoin tiede ja tutkimus -sivuilta.

Tutkimuksen avoimuus tarkoittaa avoimien julkaisujen (OA) lisäksi tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista. Avoin tiede ja tutkimus on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tieteen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Opiskelijalla on mahdollisuus osaltaan edistää vapaata tiedettä julkaisemalla gradunsa avoimesti verkossa!