3.4 Tietokantahaku

Hämähäkinverkko.Käyttöliittymien hakulogiikka

Käyttöliittymiä eli käytännössä hakulomakkeita on tietokannoissa useampia, ja niiden nimitykset ja toimintatavat ovat tietokantakohtaisia.

Tutuin versio on pikahakuun viittaava “yhden rivin” hakulomake. Operaattorit ja sulut pitää kirjoittaa itse.

Yksinkertaiseen hakuikkunaan on kirjoitettu lauseke, jossa on sekä AND- että OR-operaattoreita.

Ohjaaville hakulomakkeille on helpompi muodostaa loogisia hakuja, jos hakulause sisältää muitakin, kuin AND-operaatioita. Operaattoreita ja hakukenttiä on helppo valita valmiista valikoista.

Ohjaavalla, useamman hakuikkunan lomakkeella on valmiikis valittavissa opoeraattoreita hakuikkunoiden välissä.

Ohjaavillakin lomakkeilla voi sattua logiikkavirheitä. Varminta on kirjoittaa samaan käsitteeseen viittaavat vaihtoehtoiset sanat (OR-operaatiot) aina samalle riville.

 

Artikkelien hakeminen Koreustekuva. Koira noutaa lehden.

Artikkelit ovat luonnontieteissä arvostettuja ja paljon käytettyjä lähteitä. Ne välittävät tietoa  tarkoin rajatusta aiheesta, tuottavat uutta tietoa, ja yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.
Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ‘metsien ekologia‘ tai ’forest ecology’, löytyy harvemmin artikkeleista.

Tämän vuoksi artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

Esimerkki CAB-tietokannasta:

bird* and (sing or singing or song*) and ”habitat selection”

Käytetään Advanced Search -lomaketta (kuitenkin vain yksi hakuikkuna) , kirjoitetaan operaattorit näkyviin, fraasin merkkejä ei tarvita.

CAB-tietokannassa on helppo tehdä hakuhistorian (Search history) avulla ns. lohkohakua. Lohkohaku tarkoittaa sitä, että haun aihe pilkotaan erillisiksi käsitteiksi, jotka haetaan kukin omana joukkonaan. Lohkoja yhdistellään tarpeen mukaan haun täsmentämiseksi AND- ja OR-operaattoreilla

Yhdistely tapahtuu seuraavasti:

Lomake, jossa hakusanojen kirjoittamisen jälkeen lopuksi valitaan käytettävä operaattori.

Esimerkki Web of Science -tietokannasta. Myös ProQuest-tietokannat toimivat tällä tavoin.

(”leaf area index” or lai) and boreal and forest and (”remote sensing” or lidar)

Fraasit lainausmerkkeihin, muuten sanojen välillä AND-operaatio, fraasit kirjoitetaan lainausmerkkeihin.

Haun voisi toteuttaa samoin myös Scopus-tietokannassa. Tässä toinen versio, vähän lyhempänä:

Myös Scopuksessa fraasit merkitään, muuten AND-operaatio; OR-operaattorit kirjoitetaan.

Lukuunottamatta CAB-tietokantaa hakutekniikat ovat kansainvälisissä tietokannoissa hyvin samankaltaisia:

 • katkaisumerkki *, fraasi lainausmerkkeihin
 • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin; joskus myös muita johdannaisia: forest – forests
 • ylesimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour

Suuren samankaltaisuuden vuoksi on sitäkin tärkeämpää olla selvillä myös pienistä eroavaisuuksista:

 • OR-operaatio toteutetaan ennen AND-operaatiota (Scopus)
 • lainausmerkkien käyttö kumoaa yksikkö-monikko -automatiikan (Web of Science)

 

KOTIMAISIA ARTIKKELITIETOKANTOJA

Kotimaisia artikkeleita haetaan rajaamalla niitä muun aineiston seasta kansallisessa Finnassa., samoin niitä voi hakea Melinda-tietokannan kirjojen seasta.

Kansalliskirjaston Finnassa on erikseen Arto-välilehti kotimaisten artikkelien hakua varten.

Kotimaisten artikkelien haku aiheesta Linkola Pentti.

 

Kotimaisia terveysalan artikkeleita löytyy Medic-tietokannasta, johon on pääsy UEF-Primon tietokantahaun kautta.

 

 

 

Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • saapuvista painetuista lehdistä (lehden nimellä)

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmatietokanta on sijoitettu UEF-Primoon: kirjaston kokoelmat -haku. UEF-Primossa näkyvät edellämainittujen lisäksi tiedot vapaakappalevaraston kirjoista (Suomessa painettuja. lukusalikäyttöön).

Lue lisää erityyppisten aineistojen jäljittämisestä ja saamisesta käyttöön kurssin luvusta

Julkaisujen saatavuus!

 

HAKULAUSEET KIRJASTOTIETOKANNOISSA

Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Primossa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • tietueissa sanat voivat olla perusmuodossa tai taivutettuina (otsikon sanat)
 • asiasanat ovat määrämuotoisia, usein muoto on monikko
 • katkaisumerkin käyttö kannattaa muistaa

 

Esimerkkejä:

Pikahaku parilla sanalla

Primohaku kahdella sanalla ilman katkaismerkkejä. karhu suojelu.

 

Sopii myös yksittäisen hakusanan kokeiluun (varsinkin, jos kyseessä on “harvinainen” termi).

Monipuolisempi haku

Haussa on operaattoreita, sulkumerkkejä ja katkaisumerkkejä.

 

Hakulausekkeeseen kirjoitetetaan operaattorit isolla, OR-operaattorilla yhdistetyt hakutermit ympäröidään sulkumerkein, ja sanankatkaisut merkitään tähdellä.

Jos tekee haun tarkennetun haun lomakkeella, voi myös valita, kohdistaako haun tietueiden kaikkiin kenttiin, vaiko pelkästään nimekkeisiin, tekijöihin, tai aiheisiin.

Tarkennetun haun lomakkeessa haku, jossa operaattoreita, sanankatkaisuja, ja mahdollisuus kohdekenttien valitsemiseen.

 

Tarkennettua hakua kannattaa käyttää myös tiettyä kirjaa etsittäessä, koska siihen saa samalla kertaa sekä tekijän että kirjan nimen. Jos kirjan nimi on kovin yleinen tai koostuu vähistä sanoista (esim. Biology, Organic Chemistry jne.), tämä helpottaa kirjan löytymistä.

 

Lähes kaikkien korkeakoulukirjastojen kokoelmatiedot ovat myös kansallisessa Finnassa.

 Melindaa, suomalaisten kirjastojen yhteistietokantaa, voi myös käyttää kirjojen hakuun.  Katkaisumerkkejä käytetään samalla tavalla kuin kansainvälisissä artikkelitietokannoissa, ja nimenomaan suomeksi haettaessa katkaisu on tarpeen.  Haku tapahtuu samaan tapaan täsmällisesti.

Tarkennettu haku Melindassa:

Melinda-tietokannan tarkennettu haku, jossa lomnkkeen rivien välillä toimii AND-operaattori. Lisäksi voi operaattoreita kirjoittaa kullekin riville.

 

Google Books‘in avulla voit kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin, mikä ei onnistu UEF-Finnassa tai Melindassa. Google Booksissa on luettavissa osia kirjoista, mutta jos tarvitset koko kirjan, voit etsiä sitä nimellä kirjaston tietokannasta. books.google.fi

 

KIRJOJA KANNATTAA USEIN HAKEA MYÖS OMAA AIHETTA LAAJEMMIN

Kirjassa voi olla kappale aiheestasi, mutta tietokantaan tallennettu sisällönkuvailu ei kerro asiasta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.
Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.

Esimerkki:

metsämaa* AND typpioksidi *: 0 osumaa UEF-Primossa (kirjahaku)

metsämaa* AND kasvihuonekaasu* : 4 tulosta UEF-Primossa