3.4 Tietokantahaku

Käyttöliittymien hakulogiikka

Käyttöliittymiä eli käytännössä hakulomakkeita on tietokannoissa useampia, ja niiden nimitykset ja toimintatavat ovat tietokantakohtaisia.

Tutuin versio on pikahakuun viittaava “yhden rivin” hakulomake. Operaattorit ja sulut pitää kirjoittaa itse.

pikahaku

Ohjaaville hakulomakkeille on helpompi muodostaa loogisia hakuja, jos hakulause sisältää muitakin, kuin AND-operaatioita. Operaattoreita ja hakukenttiä on helppo valita valmiista valikoista.

ohjaavalomake

Ohjaavillakin lomakkeilla voi sattua logiikkavirheitä. Varminta on kirjoittaa samaan käsitteeseen viittaavat vaihtoehtoiset sanat (OR-operaatiot) aina samalle riville.

Artikkelien hakeminen nouto

Artikkelit ovat luonnontieteissä arvostettuja ja paljon käytettyjä lähteitä. Ne välittävät tietoa  tarkoin rajatusta aiheesta, tuottavat uutta tietoa, ja yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.
Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ‘metsien ekologia‘ tai ’forest ecology’, löytyy harvemmin artikkeleista.

Tämän vuoksi artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

Esimerkki CAB-tietokannasta:

bird* and (sing or singing or song*) and ”habitat selection”

cabhaku

CAB-tietokannassa on helppo tehdä hakuhistorian (Search history) avulla ns. lohkohakua. Lohkohaku tarkoittaa sitä, että haun aihe pilkotaan erillisiksi käsitteiksi, jotka haetaan kukin omana joukkonaan. Lohkoja yhdistellään tarpeen mukaan haun täsmentämiseksi AND- ja OR-operaattoreilla

Yhdistely tapahtuu seuraavasti:

yhdistely

Esimerkki Web of Science -tietokannasta. Myös ProQuest-tietokannat toimivat tällä tavoin.

(”leaf area index” or lai) and boreal and forest and (”remote sensing” or lidar)

wosesim

Haun voisi toteuttaa samoin myös Scopus-tietokannassa. Tässä toinen versio, vähän lyhempänä:

scopusesim

Lukuunottamatta CAB-tietokantaa hakutekniikat ovat kansainvälisissä tietokannoissa hyvin samankaltaisia:

 • katkaisumerkki *, fraasi lainausmerkkeihin
 • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin; joskus myös muita johdannaisia: forest – forests
 • ylesimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour

Suuren samankaltaisuuden vuoksi on sitäkin tärkeämpää olla selvillä myös pienistä eroavaisuuksista:

 • OR-operaatio toteutetaan ennen AND-operaatiota (Scopus)
 • lainausmerkkien käyttö kumoaa yksikkö-monikko -automatiikan (Web of Science)

 

KOTIMAISIA ARTIKKELITIETOKANTOJA

Kotimaisia artikkeleita haketaan Arto-tietokannasta. Arto-hakuun pääset UEF-Finnan etusivulta valitsemalla ‘tarkennetun haun’:

tarkhakuarto

 

Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • saapuvista painetuista lehdistä (lehden nimellä)

UEFin kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Finnaan: haku kirjaston kokoelmista. UEF-Finnassa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • vapaakappaleista
 • Varastokirjaston kirjoista

Lue lisää erityyppisten aineistojen jäljittämisestä ja saamisesta käyttöön kurssin luvusta

Julkaisujen saatavuus!

 

HAKULAUSEET KIRJASTOTIETOKANNOISSA

Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Finnassa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • tietueissa sanat voivat olla perusmuodossa tai taivutettuina (otsikon sanat)
 • asiasanat ovat määrämuotoisia, usein muoto on monikko
 • vaikka ohjelma tunnistaakin suomen kielen sanamuotoja, katkaisumerkin käyttö kannattaa muistaa; muissa kuin suomen kielessä katkaisumerkin käyttö on välttämätöntä!

 

ESIMERKKEJÄ:

Pikahaku parilla sanalla

susi suojelu

Sopii myös yksittäisen hakusanan kokeiluun (VARSINKIN,jos kyseessä on “harvinainen” termi).

 

Monipuolisempi haku

monimhaku

 

Tarkennettu haku

tarkhaku.jpg

 

Tietyn kirjan hakeminen

tiettykirja
Lähes kaikkien korkeakoulukirjastojen kokoelmatiedot ovat myös kansallisessa Finnassa. Haku siellä on samanlainen kuin UEF-Finnassa.

 

Melindaa, suomalaisten kirjastojen yhteistietokantaa, voi myös käyttää kirjojen hakuun.  Melindan haku toimii toisella tapaa kuin Finna.  Katkaisumerkkejä käytetään samalla tavalla kuin kansainvälisissä artikkelitietokannoissa, ja nimenomaan suomeksi haettaessa katkaisu on tarpeen.  Haku tapahtuu samaan tapaan täsmällisesti.

Tarkennettu haku Melindassa:

melindahaku

Melindasta näkyy heti, missä kirjastoissa kirjaa on, myös Itä-Suomen yliopiston kirjat. Varastokirjaston tiedot ovat myös tärkeät.

 

Google Books‘in avulla voit kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin, mikä ei onnistu UEF-Finnassa tai Melindassa. Google Booksissa on luettavissa osia kirjoista, mutta jos tarvitset koko kirjan, voit etsiä sitä nimellä kirjaston tietokannasta. books.google.fi

 

KIRJOJA KANNATTAA USEIN HAKEA MYÖS OMAA AIHETTA LAAJEMMIN

Kirjassa voi olla kappale aiheestasi, mutta tietokantaan tallennettu sisällönkuvailu ei kerro asiasta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.
Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.

Esimerkki:

metsämaa AND typpioksidi : 3 osumaa UEF-Finnassa

metsämaa AND kasvihuonekaasut : 24 tulosta UEF-Finnassa