3.3 Tietokannat

Hämähäkinverkko.Biologian alan tai biologiaa sisältäviä tietokantoja

Kun puhutaan hakupalveluista, jotka ovat erikoistuneet välittämään tietoa tieteellisistä julkaisuista, puhutaan yleisemmin kirjallisuustietokannoista kuin hakukoneista. Tietokantaan on tallennettu joko tieto julkaisun olemassaolosta (viitetietokanta) tai itse julkaisu kokonaan (kokotekstitietokanta).

KANSAINVÄLISET LEHTIARTIKKELIT haetaan viitetietokantojen avulla tai kokotekstitietokannoista.

 

VIITETIETOKANNAT ovat kattavimpia tiedonlähteitä olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti artikkeleihin.

Ne sisältävät tietoa siitä, mitä ylipäänsä maailmalla on julkaistu. Tiedot kattavat eri maita ja kustantajia. Itse artikkeleita ne eivät välttämättä sisällä, usein kuitenkin tiivistelmän. Apua artikkelin jäljittämiseen tarjotaan.

Viitteitä haetaan hakusanoilla, jolloin hakusanan pitäisi löytyä artikkelin otsikosta, asiasanoista tai tiivistelmästä.

Viitetietokantoja on kahdenlaisia: monitieteiset (Web of Science, Scopus ) sekä alakohtaisia.

Viitetietokantoja:

  • CAB Abstracts (maatalous- ja metsätieteet, ympäristötiede, matkailu)
  • Scopus ()Elsevier-kustantamon suuri tietokanta, jossa myös viittausindeksit)
  • Web of Science (sisältää mm. viittaustietokannan Science Citation Index ja lehtiä arvioivan Journal Citation Reports –tietokannan)
  • ProQuest (sisältää runsaasti eri alojen alatietokantoja,mm. seuraavat:

Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 1: Biological Sciences & Living Resources,    Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 3: Aquatic Pollution & Environmental Quality,   Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) Aquaculture Abstracts,      Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) Marine Biotechnology Abstracts,   Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA),   Bacteriology Abstracts (Microbiology B),   Biological Science Database,   Calcium and Calcified Tissue Abstracts,   Chemoreception Abstracts,   Ecology Abstracts,   Entomology Abstracts,    Environmental Science and Pollution Management,   Genetics Abstracts,   Immunology Abstracts,   Industrial and Applied Microbiology Abstracts (Microbiology A),    MEDLINE,    Neurosciences Abstracts,   Nucleic Acids Abstracts,   Oceanic Abstracts,   Oncogenes and Growth Factors Abstracts,   Plant Science,   Pollution Abstracts,   Risk Abstracts,   Toxicology Abstracts,   TOXLINE,   Water Resources Abstracts

 

KOKOTEKSTITIETOKANNAT sisältävät yleensä vain yhden kustantajan lehtiä.

Artikkelit ovat tietokannassa kokonaisuudessaan luettavissa ja hakua voi tehdä myös artikkelin koko tekstin sisältä.

Yksittäisten kustantajien lehtitietokantoja:

Kokotekstiartikkeleita usealta kustantajalta, ei uusimpia vuosia yleensä:

 

KOTIMAISET LEHTIARTIKKELIT

Kotimaisista lehtiartikkeleista löytyy pääosin viitetietoja, mutta eri tieteenalojen keskeisistä kotimaisista julkaisuista on myös artikkelien kokotekstejä. Niiden avautuminen voi toisinaan olla mutkan takana. Jos esim. Kansalliskirjaston Finnan kautta löytynyt Luonnon Tutkijan artikkeli ei avaudu suoraan, voi olla avuksi, että etsii Luonnon Tutkija -lehden sähköiset numerot UEF-Primoon kirjautuneena.

 

KIRJAT

  • UEF-Primo, kirjaston kokoelmat (tiedot sekä painetuista että e-kirjoista, joihin linkit)
  • Kansallinen Finna
  • Melinda (tiedot suomalaisten korkeakoulukirjastojen painetusta aineistosta, ei e-kirjoja)

 

VÄITÖSKIRJAT JA OPINNÄYTTEET

 

KOKOUSJULKAISUT