Lisää terveitä elinvuosia!

Tervetuloa Metabold-tiimin blogiin! Olemme semifinalisti Helsinki Challenge -tiedekisassa ja tavoitteenamme on tuoda lisää terveitä vuosia vanhusten elämään.

Mikä on ongelman nimi?

Yksi viime vuosisadan suurimpia saavutuksia on se, että ihmiset elävät pidempään kuin koskaan aiemmin. Maailmassa on jo 800 miljoonaa yli 60-vuotiasta ihmistä, ja määrä tulee yli tuplaantumaan vuoteen 2050 mennessä. Samaan aikaan kuitenkin syntyneiden määrä on laskussa. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhenevan väestön terveysmenot lisääntyvät samalla kun terveysmenoja rahoittavien veronmaksajien määrä pienenee.

Ongelmaa kärjistää se, että terveiden vuosien määrä ei ole lisääntynyt käsi kädessä kasvaneen elinajanodotteen kanssa. Monissa yhteiskunnissa vanhuksilla ei ole varaa perusterveydenhuoltoon, mikä johtaa entistä vakavampiin sairauksiin, lisääntyneeseen lääkitykseen ja usein myös sairaalahoitoon.  Niinpä tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotta vanhukset saisivat lisää terveitä vuosia elämäänsä.

Yksi tärkeä tekijä ovat lääkityksen ja ravitsemuksen yhteisvaikutukset: hyvin suunniteltu ja tasapainoinen ravitsemus edistää terveyttä ja vähentää lääkityksen tarvetta – kun taas useilla samanaikaisesti käytetyillä lääkkeillä voi olla vakaviakin sivuvaikutuksia.

Miksi tähän asiaan ei yksinkertaisesti kiinnitetä huomiota terveydenhuoltojärjestelmässämme? Vastaus on, että terveydenhuoltojärjestelmältämme puuttuvat tarvittavat työkalut. Käytössä olevat kliiniset menetelmät eivät pysty mittamaan elintapojen (kuten ravitsemuksen ja terveyden) kokonaisvaikutuksia terveyteen, koska järjestelmä on rakennettu kapeasti valittujen biomarkkereiden pohjalle. Nykytilannetta voisi verrata avaimenreiästä tirkistämiseen: näkökenttä on niin suppea, että kokonaiskuva hämärtyy.

Tämä on totta etenkin ihmiskehon toiminnan kohdalla. Solujen aineenvaihduntaprosessit ovat elämän elinehto, ja näissä prosesseissa tuhannet eri aineenvaihduntatuotteiden yhdisteet, metaboliitit, ovat vuorovaikutuksessa keskenään.  Nykyiset kliiniset menetelmät, jotka keskittyvät vain tiettyihin osatekijöihin kuten kolesteroliin, eivät kerro paljoakaan kokonaiskuvasta, ja monta odottamatonta löydöstä saattaa mennä kokonaan ohi!  Tämä on terveydenhuoltojärjestelmämme suurimpia haasteita.

Meidän ratkaisumme

Meidän ratkaisumme on tuoda metaboliittiprofilointi osaksi vanhusten hoitoa. Tämä teknologia mahdollistaa satojen – jopa tuhansien – aineenvaihduntatuotteiden eli metaboliittien mittaamisen yhdestä ja samasta näytteestä (selitämme menetelmän toimintaa yksityiskohtaisemmin tulevissa blogipostauksissamme).

Mutkattomasti ilmaistuna: tavoitteenamme on mitata mahdollisimman paljon metaboliitteja näytteestä, jotta ymmärtäisimme henkilön terveyden kokonaiskuvan. Näihin kuuluvat niin ravitsemusstatuksesta kuin lääkehoidoista kertovat merkkiaineet.

Tavoitteenamme on kehittää metaboliittiprofilointiin perustuva tutkimusmenetelmä, jolla voidaan mitata henkilön ravitsemukseen ja lääkitykseen liittyvät merkkiaineet, ja jonka avulla ravitsemusta ja lääkitystä on mahdollista säätää henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Vaikuttavuus?

Ratkaisumme vaikutukset tulevat näkyviksi, kun menetelmästämme tulee osa vanhusten ennaltaehkäisevän terveydenhuollon rutiineja kaikkialla maailmassa. Yhteiskunnan näkökulmasta ratkaisumme auttaa alentamaan terveydenhuollon menoja. Tärkeintä on kuitenkin se, että ratkaisumme tuo yksilöille lisää terveitä vuosia elämään ja parantaa elämänlaatua.

Kuinka tämä saavutetaan? Tiimimme koostuu joukosta kokeneita tieteentekijöitä, joilla on tarvittava tieteellinen tieto ratkaisun toteuttamiseksi.  Esittelemme tiimimme jäsenet tulevissa blogipostauksissamme.

Osallistumme Helsinki Challengeen luodaksemme yhteisön, joka voi auttaa meitä varmistumaan siitä, että ratkaisullamme on todellista vaikutusta ihmisten elämään. Moni kiinnostunut on jo hypännyt kelkkaamme, mutta tilaa on vielä muillekin! Tämän lisäksi tarvitsemme rahoitusta yllä esitellyn ratkaisumme pilotointiin ja kehittämiseen.

Kiinnostuitko asiasta? Kuulemme mielellämme ideoitasi ja ajatuksiasi siitä, kuinka voimme lisätä terveitä vuosia vanhusten elämään. Me kaikki ansaitsemme lisää terveitä vuosia!

Katso Helsinki challenge esityksemme YouTubesta: https://www.youtube.com/watch?v=EXYpCO0akk8&t=76s