Tärkein työkaluni: Metabolomiikka

”Niin mitä teetkään?” on yleisin kommentti minkä saan kun kerron olevani tutkija joka käyttää metabolomiikka-analytiikkaa työssään. Eksoottinen termi ensikuulemalta, mutta tosiasiassa metabolomiikassa ei ole mitään mystistä: sen avulla tutkitaan elävän luonnon ilmiöitä laajemmalla skaalalla kuin perinteisillä analyyttisillä menetelmillä. Vaikka terveydenhuollossa ja tutkimuksessakin usein keskitytään yksittäisten, ennalta valittujen yhdisteiden mittaamiseen, todellisuudessa esimerkiksi verenkierrossa on koko ajan jopa tuhansia yhdisteitä, jotka esimerkiksi kolesterolin tavoin voivat kertoa tärkeää terveydentilaamme liittyvää tietoa. Metabolomiikka-analytiikan tai metabolisen profiloinnin avulla pyritään tarkastelemaan näytteen biokemikaalien koostumusta laajasti ja keräämään tietoa jopa tuhansista yhdisteistä samanaikaisesti. Näin pystytään luomaan paljon kattavampi kuva elimistön aineenvaihdunnallisesta tilasta kuin yksittäisillä mittauksilla.

Metabolomiikka on hyödyllinen työkalu monessa mielessä, mutta sen ehdoton etu on, että sen avulla pystytään määrittämään sellaisia yhdisteitä, joiden ei tiedetty olevan olemassa! Analytiikka ottaa huomioon kaikki kemialliset signaalit, joita näytteestä voidaan havaita, ja tutkijan tehtävä on tunnistaa signaalit. Teknologia, erityisesti massaspektrometrianalytiikka, on kehittynyt huimaa vauhtia, ja yhä pienemmissä pitoisuuksissa olevia biokemikaaleja kyetään havaitsemaan. Sen vuoksi näytteistä usein löydetään myös uusia, mielenkiintoisia yhdisteitä. Tämä seikka on ensiarvoisen tärkeä perustutkimuksessa, jossa pyritään selvittämään esimerkiksi sairauksien syitä, niiden varhaisia biomarkkereita tai ravinnon terveysvaikutuksia.

Toinen selkeä vahvuus on, että metabolomiikalla kyetään yhdessä analyysissä mittaamaan erittäin laaja yhdistekirjo. Tätä asiaa hyödynnetään erityisesti henkilökohtaistetun lääke- ja ravitsemustieteen parissa, kun pyritään optimoimaan kullekin yksilölle parhaiten soveltuva ja hyödyllisin hoito. Sen määrittäminen ei ole mahdollista ainoastaan yksittäisiin yhdisteisiin keskittymällä, mutta metabolomiikka avaa ennen näkemättömiä mahdollisuuksia tällä saralla, ja tuleekin tulevaisuudessa olemaan yksi tärkeimmistä sovellusalueista.

On suuri ilo että saa työskennellä analytiikan parissa, jonka soveltamisesta ja kehittämisestä on helppo innostua ja joka tuo sopivasti yllätystä ja haastetta työarkeen! Tämä innostus leviää ja uskonkin että tulevaisuudessa yhä useampi tunnistaa termin metabolomiikka, kun mainitsen sen ensimmäistä kertaa!

 

Dosentti Kati Hanhineva, Metabold-tiimin johtaja

Kliininen ravitsemustiede, Itä-Suomen yliopisto

My favourite tool: Metabolomics

Say it again? That is the most common comment I get when I tell people that I am a researcher doing metabolomics analytics. The term may sound very exotic indeed when you hear it for the first time, but in reality there is no mystery in it. Metabolomics is an analytics that focuses on monitoring the everyday life biological processes. What it does differentially compared to the conventional analytical methods is, that it looks at those in much larger scope. Traditional analytical methods focus on individual or few compounds, but in reality any biological sample contains hundreds, even thousands of metabolites. For example in plasma, those metabolites have the potential to tell about the health status of the individual in wider manner than the conventional ones, and that is where metabolomics steps into the picture.

Metabolomics is very useful tool in biological research, and its biggest advance is that it can bring to light even such compounds that nobody knew exist! The mass-spectrometry based metabolomics approaches take into account all the chemical signals that can be measured from the sample, and therefore it enables novel discoveries. The analytical advancements during past years have enabled detection of larger variety of compounds than ever before, and typically almost every metabolomics analysis results in detection of novel, important compounds. This feature is particularly important in basic research when studying the mechanisms of diseases, early biomarkers for those, or effect of nutrition on health.

The second essential aspect of metabolomics is the wide variety of compounds it can encounter in one analytical assay. This is utilized particularly in the research focusing on personalized medicine or nutrition, aiming at finding the most suitable and effective treatment to an individual, which cannot be achieved if focusing only on a couple of compound s. Metabolomics, instead, offers wider possibilities than any other analytics before to monitor biochemicals efficiently, and therefore personalized approaches are clearly the area where it will be utilized more intensively in the future.

I am happy to work with such exiting technology that brings just the right amount of challenge and surprises to everyday working life. It is also nice to see that this excitement is currently spreading, and I am sure that more and more people will recognize the term metabolomics when I first mention it!

 

Leader of the Metabold team, Kati Hanhineva

Ph.D., Adj. Prof., Academy Research Fellow

Dept. of Clinical Nutrition, University of Eastern Finland

 

Lisää terveitä elinvuosia!

Tervetuloa Metabold-tiimin blogiin! Olemme semifinalisti Helsinki Challenge -tiedekisassa ja tavoitteenamme on tuoda lisää terveitä vuosia vanhusten elämään.

Mikä on ongelman nimi?

Yksi viime vuosisadan suurimpia saavutuksia on se, että ihmiset elävät pidempään kuin koskaan aiemmin. Maailmassa on jo 800 miljoonaa yli 60-vuotiasta ihmistä, ja määrä tulee yli tuplaantumaan vuoteen 2050 mennessä. Samaan aikaan kuitenkin syntyneiden määrä on laskussa. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhenevan väestön terveysmenot lisääntyvät samalla kun terveysmenoja rahoittavien veronmaksajien määrä pienenee.

Ongelmaa kärjistää se, että terveiden vuosien määrä ei ole lisääntynyt käsi kädessä kasvaneen elinajanodotteen kanssa. Monissa yhteiskunnissa vanhuksilla ei ole varaa perusterveydenhuoltoon, mikä johtaa entistä vakavampiin sairauksiin, lisääntyneeseen lääkitykseen ja usein myös sairaalahoitoon.  Niinpä tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotta vanhukset saisivat lisää terveitä vuosia elämäänsä.

Yksi tärkeä tekijä ovat lääkityksen ja ravitsemuksen yhteisvaikutukset: hyvin suunniteltu ja tasapainoinen ravitsemus edistää terveyttä ja vähentää lääkityksen tarvetta – kun taas useilla samanaikaisesti käytetyillä lääkkeillä voi olla vakaviakin sivuvaikutuksia.

Miksi tähän asiaan ei yksinkertaisesti kiinnitetä huomiota terveydenhuoltojärjestelmässämme? Vastaus on, että terveydenhuoltojärjestelmältämme puuttuvat tarvittavat työkalut. Käytössä olevat kliiniset menetelmät eivät pysty mittamaan elintapojen (kuten ravitsemuksen ja terveyden) kokonaisvaikutuksia terveyteen, koska järjestelmä on rakennettu kapeasti valittujen biomarkkereiden pohjalle. Nykytilannetta voisi verrata avaimenreiästä tirkistämiseen: näkökenttä on niin suppea, että kokonaiskuva hämärtyy.

Tämä on totta etenkin ihmiskehon toiminnan kohdalla. Solujen aineenvaihduntaprosessit ovat elämän elinehto, ja näissä prosesseissa tuhannet eri aineenvaihduntatuotteiden yhdisteet, metaboliitit, ovat vuorovaikutuksessa keskenään.  Nykyiset kliiniset menetelmät, jotka keskittyvät vain tiettyihin osatekijöihin kuten kolesteroliin, eivät kerro paljoakaan kokonaiskuvasta, ja monta odottamatonta löydöstä saattaa mennä kokonaan ohi!  Tämä on terveydenhuoltojärjestelmämme suurimpia haasteita.

Meidän ratkaisumme

Meidän ratkaisumme on tuoda metaboliittiprofilointi osaksi vanhusten hoitoa. Tämä teknologia mahdollistaa satojen – jopa tuhansien – aineenvaihduntatuotteiden eli metaboliittien mittaamisen yhdestä ja samasta näytteestä (selitämme menetelmän toimintaa yksityiskohtaisemmin tulevissa blogipostauksissamme).

Mutkattomasti ilmaistuna: tavoitteenamme on mitata mahdollisimman paljon metaboliitteja näytteestä, jotta ymmärtäisimme henkilön terveyden kokonaiskuvan. Näihin kuuluvat niin ravitsemusstatuksesta kuin lääkehoidoista kertovat merkkiaineet.

Tavoitteenamme on kehittää metaboliittiprofilointiin perustuva tutkimusmenetelmä, jolla voidaan mitata henkilön ravitsemukseen ja lääkitykseen liittyvät merkkiaineet, ja jonka avulla ravitsemusta ja lääkitystä on mahdollista säätää henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Vaikuttavuus?

Ratkaisumme vaikutukset tulevat näkyviksi, kun menetelmästämme tulee osa vanhusten ennaltaehkäisevän terveydenhuollon rutiineja kaikkialla maailmassa. Yhteiskunnan näkökulmasta ratkaisumme auttaa alentamaan terveydenhuollon menoja. Tärkeintä on kuitenkin se, että ratkaisumme tuo yksilöille lisää terveitä vuosia elämään ja parantaa elämänlaatua.

Kuinka tämä saavutetaan? Tiimimme koostuu joukosta kokeneita tieteentekijöitä, joilla on tarvittava tieteellinen tieto ratkaisun toteuttamiseksi.  Esittelemme tiimimme jäsenet tulevissa blogipostauksissamme.

Osallistumme Helsinki Challengeen luodaksemme yhteisön, joka voi auttaa meitä varmistumaan siitä, että ratkaisullamme on todellista vaikutusta ihmisten elämään. Moni kiinnostunut on jo hypännyt kelkkaamme, mutta tilaa on vielä muillekin! Tämän lisäksi tarvitsemme rahoitusta yllä esitellyn ratkaisumme pilotointiin ja kehittämiseen.

Kiinnostuitko asiasta? Kuulemme mielellämme ideoitasi ja ajatuksiasi siitä, kuinka voimme lisätä terveitä vuosia vanhusten elämään. Me kaikki ansaitsemme lisää terveitä vuosia!

Katso Helsinki challenge esityksemme YouTubesta: https://www.youtube.com/watch?v=EXYpCO0akk8&t=76s

More healthy years!

Welcome to the blog of team Metabold, semifinalist in the #helsinkichallenge. Our mission is to enable more healthy years!

What is the problem?

One of the greatest achievements of the past century is that people are living longer than ever before. Globally, we have already 800 million people over 60 years, and by 2050, the number will be more than doubled. However, at the same time global birth rates have declined. This will result in increasing health care costs due to ageing population, which need to be covered by fewer taxpayers.

What makes the problem even more serious is that the number of healthy years has not increased at the same pace as the total life expectancy. In many societies, older people cannot afford the basic healthcare, which results in more severe diseases, heavy medication and often hospitalization.  Therefore, we need more preventive actions in order to increase the healthy years of old people.

One essential aspect is to focus on the combined effect of medication and nutrition on health. This is important, because optimized and balanced nutrition promotes good health, and can reduce the need of medication, whereas multiple drugs combined may have severe side effects.

Well, why won’t the health care system simply just do it? Because there are no tools for it. Current clinical methods are not able to measure the overall effect of lifestyle including nutrition and medication, because the system is relying on just a narrow range of biomarkers measured from blood. Current situation is like looking through a narrow key hole, and with such limited view you are missing the big picture.

This is especially true when it comes to human body functions. Metabolic functions in every living cell are the basis of life and these processes consist of thousands of interacting compounds, also called metabolites. That is why the current clinical measures, which focus only on few components like cholesterol, don’t tell much about the whole picture and can miss many unexpected findings! This is a major challenge for the current healthcare system.

Here is our solution

Our solution is to guide treatment of elderly people using metabolite profiling. With this technology, we can measure hundreds, even thousands, of metabolites within one analysis (more details how this methods works will be in our future blog posts!).

Putting it simply, our aim, when using this method, is to measure as many as possible metabolites from a sample to get the big picture. This includes biomarkers for nutritional status as well as levels of many medications.

Therefore, we will develop a screening method based on metabolite profiling, that would enable monitoring of nutritional and medicational status, and thereafter enable optimizing these on personalized level.

What about the impact?

Impact of our solution comes when this new method can be implemented as part of the routine, preventive health care of old people worldwide. From the society point of view, it will mean reduction in health care costs. More importantly, for an individual, it will allow more healthy years and improvement in life quality at the later part of the life span.

How are we going to achieve this? Our team consists of experienced scientists with solid academic background and who have all the required scientific knowhow to make this happen.  We will introduce our team members in the future blog posts.

Furthermore, we are currently building network with important stakeholders, and have already many interested instances onboard, and have still room for new ones!

We are participating in the Helsinki Challenge to build the required community so that we can be sure to make our solution such that will have a real world impact. And, we do need funding to pilot and develop the solution described above.

So, if you are interested, please share your ideas and thoughts, and help us to get more healthy years to the elderly people. We all deserve it!

More heatlhy years through metabolite profiling. Follow us in twitter @metabold! #helsinkichallenge #globalgoals