Tietoa blogista

Tätä blogia pitää tutkijatohtori Tiina Sotkasiira Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta. Väittelin vuonna 2013 Venäjän kansallisuuspolitiikkaan, Pohjois-Kaukasian tilanteeseen ja arkipäivän rasismiin liittyen. Väitöskirjani pohjalta tekemäni kirja Russian Borderlands in Change ilmestyy tänä vuonna Routledgen julkaisemana. Väittelyn jälkeen olen toiminut Itä-Suomen yliopistossa tutkijatohtorina perehtyen Suomen maahanmuuttokysymyksiin.

Tämä blogi liittyy helmikuussa 2016 alkaneeseen post doc -hankkeeseeni nimeltään Autonomiaa vai integrointia? Maahanmuuttajat ja hyvinvointi suomalaisella syrjäseudulla.
Hankkeessa pohdin kasvukeskusten ulkopuolella, eniten juurikin Lieksassa, asuvien maahanmuuttajien hyvinvointia sekä maahanmuuttajien kotouttamisen tukemiseksi kehitetyn palvelujärjestelmän kyvykkyyttä tunnistaa ja tukea maahanmuuttajien hyvinvoinnin eri tekijöitä. Kiinnitän erityisesti huomiota maahanmuuttajien autonomian toteutumiseen. Samalla tarkastelen sitä, kuinka järjestelmä puuttuu tai on puuttumatta elinympäristön maahanmuuttajille tuottamaan haavoittuvuuteen, jota syrjäseuduilla lisäävät esimerkiksi korkea rakenteellinen työttömyys sekä ennakkoluuloina ilmenevä vähäinen kokemus etnisestä monikulttuurisuudesta.

Syrjäseutu ei tässä tutkimuksessa ole niinkään tilastotiedon varaan rakentuva käsite, vaan  tarkoitan sillä sitä osaa Suomesta, joka on 1960-luvulta lähtien menettänyt merkittävän osan väestöstään ja joka sen vuoksi ikään kuin käy jatkuvaa taistelua olemassaolostaan. Syrjäseudulla kysymys siitä, ketkä tulevat, jäävät ja lähtevät on keskeinen paikkakunnan identiteetille. Näin on myös Lieksassa, joka valikoitui tutkimuskohteeksi, koska se on tyypillinen vanha teollisuuspaikkakunta, jonka elinkeinorakenne on mullistunut ja väkimäärä on vähentynyt puoleen 1960-luvun tasosta.

Toisaalta Lieksa on erityinen tapaus, koska se vuodesta 2009 lähtien on saanut merkittävää tasausta väestökatoonsa pakolaistaustaisista somaleista, joita alkoi tuolloin muuttaa kaupunkiin. Lieksa on ollut kerta toisensa jälkeen uutisissa rasistisiin möläytyksiin ja paikalliseen muutosvastarintaan liittyen, mutta toisaalta siellä on aktiivisia toimijoita, jotka näkevät maahanmuuton mahdollisuudet ja tekevät työtä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Lieksan lisäksi hankin aineistoa muissakin kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevissa kunnissa, jossa asuu tavanomaista enemmän maahanmuuttajataustaisia asukkaita.

Raportoin havainnoistani ja tutkimukseni etenemisestä tässä blogissa. Lisäksi kirjoitan tänne kolumnimaisia muistiinpanoja muistakin tutkimukseeni liittyvistä aiheista.