About the blog

The Leading Ideas blog discusses the latest research results in innovation management and in health and wellbeing business. The topics deal with renewal and innovation in business and organizations. Join us in envisioning the future organizations and businesses!

The authors are students and faculty in Innovation Management in the Business School at the University of Eastern Finland.

Johtoajatuksia blogi kertoo tuoreimmat tutkimustulokset innovaatiojohtamisen ja terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksesta. Aiheet käsittelevät laajasti uudistumisen ja innovatiivisen liiketoiminnan johtamista. Tule mukaan pohtimaan ja luomaan tulevaisuuden organisaatioita ja liiketoimintaa!

Blogia kirjoittavat innovaatiojohtamisen oppiaineen opiskelijat ja tutkijat Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselta.