Kevättä rinnassa

Pekka Mäntyselkä, professori, yksikön johtaja

Talven valta on taittumassa.

Strategiat ja missiot toteutuvat – jos ovat toteutuakseen – arjessa.

Päivitetyssä strategiassaan (https://strategia.uef.fi/) Itä-Suomen yliopisto (UEF) haluaa vahvistaa vaikuttavuuttaan avoimen tieteen ja toimintakulttuurin sekä innovaatioekosysteemien kautta.

UEF haluaa vastata toimintaympäristön muutokseen työelämän tarpeita vastaavan koulutuksen avulla ja etsimällä keinoja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Ratkaisuja haetaan ja löydetään yhä enemmän eri tieteiden alojen osaamista ja näkökulmia yhdistämällä. Tutkimuksensa profiilialueiksi yliopistomme on määritellyt seuraavat; ikääntyminen, elintavat ja terveys; oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa; kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat; ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys.

On helppo huomata, että UEF:n strategian toteuttamisessa yksikkömme – Kansanterveystieteen ja ravitsemustieteen yksikkö – voi olla ihan ytimessä ja nostaa profiiliaan.

Yksikkömme opetus- koulutus- ja tutkimusprofiili istuu yhtä hyvin niin globaaleihin kuin maakuntienkin tarpeisiin. Sijoitumme keskelle tutkimuskenttää, jossa yksiköllemme on työsarkaa. Pohjois-Savo on Suomen sairain maakunta. Uusia rakenteita tehdään, terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä mietitään ja syrjäytymistä yritetään torjua. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus syntyvät opetuksesta ja tutkimuksesta.

Tarpeeseen vastaavaa asiantuntemusta sekä opetusta ja tutkimusta meillä on: kansanterveystiedettä, ravitsemustiedettä, työlääketiedettä ja ergonomiaa, geriatriaa, yleislääketiedettä, terveyden edistämistä, epidemiologiaa, ympäristöterveydenhuoltoa jne. Opetus rullaa, kun sitä koordinoivat sitoutuneet ja osaavat opetushoitajamme ja koordinaattorit. Laboratorioissa projektit sujuvat osaavien ihmisten ansiosta. Talous- ja henkilöstöhallinnon väki pitää asianomaiset raamit mainiosti kasassa. Tutkijat ovat innokkaita ja jatko-opiskelivat sparraavat kokeneempiaankin. Professorit ja opettajakunta edustavat monipuolista asiantuntemusta ja kokemusta. Koulutuksemme ja tutkimuksemme on vetovoimaista. Sen kukoistukseksi uusiakin avauksia tarvitaan.

Tänä päivänä puhutaan innovaatioekosysteemeistä. Sellaisia yliopistomme haluaa muodostaa profiilialueilleen yhteistyökumppaneittensa kanssa. Rehellisesti sanoen en tiedä tarkkaan mitä innovaatioekosysteemi tarkoittaa, mutta siitä on kuva strategiasivuilla (https://strategia.uef.fi/strategy/). Tulkitsen, että kyse on erilaisten toimijoiden ja toimijayhteisöjen välisestä uudenlaisesta verkottamisesta sekä asioiden yhdistämisestä ja luomisesta uudella tavalla.

Onnistumisessa tarvitaan vuorovaikutusta ja luottamusta. Yksikössämme erilaista osaamista ja profiloitumista on syytä arvostaa. Vahvuudet on hyvä tuoda rohkeasti, luovasti ja avoimesti esille uuden luomisen rakennusaineiksi. Strategiat ja missiot toteutuvat arjessa eivätkä juhlapuheissa.

Päivän valoisa aika pitenee yhä. Kohta lumetkin sulavat.