Kyllä kansa tietää – vai tietääkö

Tuula Vaskilampi, professori, terveyssosiologia

Kiinnostukseni kansaa kohtaan heräsi jo pikkutyttönä käydessäni Jännevirran kyläkaupassa, kun siellä oli ostoksilla apteekkarin rouva. Hän sanoi, että tee kansalle aina oikein mutta älä koskaan mitään hyvää. Silloin heräsi uteliaisuuteni kansaan. Mietin mikä se tuo kansa oikein on. Myöhemmin olen sitten miettinyt lauseen moraalista opetusta.

Viime aikoina on vanha tuttu Veikko Vennamon sanonta ”Kyllä Kansa Tietää” tullut taas poliittiseen sanastoomme. Se toi taas mieleeni toisen muiston menneisyydestäni päivän, jolloin minut valittiin ensimmäiseen akateemiseen virkaani , kansanterveystieteen assistentiksi Kuopion yliopistossa. Tuleva esimieheni selosti minulle toimenkuvani yhteiskuntatieteilijänä olevan irrationaalisten maallikoiden siirtämisen terveyskasvatuksen kautta rationaalisten ammattilaisten maailmaan. Siinä olikintavoite, jonka kanssa kamppailin, kunnes vuosien varrella tajusin että nämä maallikot, kansa, onkin usein rationaalista ja ammattialiset irrationaalisia.

Kansa on ymmärretty sekä korkeamman viisauden omaavana että typeränä maallikkona, rahvaana. Usein juuri jälkimmäisessä tapauksessa kansa nähdään   kohteena, massana, jota tulee valistaa, sivistää, muokata, kehittääja saattaa ylipäätäänhovikelpoiseksi. Kaikki vanha ja perinteinen tulee kitkeä poisarvottomana koulutuksen ja valistuksen kautta. Kansa onmyös ymmärretty täysin vastakkaisesta näkökulmasta . Tällöin sen tiedot, ajatukset ja käyttäytyminen nähdään aarreaittana, josta voi ammentaa viisautta. Tuo viisaus on omaksuttu oman kokemuksen ja perinteen kautta. Onhan meillä kansanlääkintä, kansanrunous. kansanmusiikki, kansantaide (naivismi) jotka ammentavat ideansa kansasta, tai ainakin uskovat tekevänsä niin. Heräätaas tuo kysymys mikä sitten kansa oikein on. Onhan se monesti ollut lopultakin ns sivistyneistön luomus tai sitten omia tarkoitusperiä varten tehty mielikuva.Kuka määrittelee kansan eli kellä on määrittelyn oikeus. Kuinka siinä käytetään valtaa ? Antaako määrittelijä kansalle äänen ja toimii sen puhetorvena vai toimiiko hän kansan nimissä ajaen häikäilemättömästi omia etujaan-lopultakin muuttuen kansan riistäjäksi. Kansa käsite on myös jännä siinä suhteessa, että se voi olla subjekti ja objekti tarpeen mukaan. Samoin me voimme katsoa tarvittaessa kuuluvamme kansaan kansanmiehinä tai kansannaisina tai sitten olla ulkopuolella arvioimassa.

Aloittaessani kansanterveystieteen assistentuurin aloin pohtia minulle annetun valistajan ja muuttajan roolin ohella sitä, että mitä kansa kansanterveystieteessä sitten oikein on. Minua ei kovinkaan paljon kiehtonut itse terveyskäsite. Kansanterveystieteen (Public Health) alkuaikoina kansa oli huono-osaisten ja haavoittuvaisten väestöryhmä, jonka ajateltiin tarvitsevan suojelua ja valistusta. Tällöin monesti korostettiinulkoisia olosuhteita esimerkiki sanitaatio, viemäröinti,tarpeelliset asuintilat sekä yksilöitten kohdalla hygieniaa, rokotuksia ja terveellisiä elintapoja.Tänä päivänä kansanterveystieteen kansa on sitten laajentunut kattamaan koko kansan eikä vain kasallisvaltion kansan vaan paremminkin koko maapallon väestön. Kansa näyttäytyy itsenäisten yksilöittensä kautta joilla on valinnanvapaus.

Yhteisinä nimittäjinä sille ihmisjoukolle josta voidaan käyttää sanaa kansa on paitsi viisaus-typeryys, tietysti kansalaisuus ja etnisyys. Se kantaa myös voimakkaan tunnelatauksen joka ulottuu tiedostamattomaan saakka. Se lujittaa meidän identiteettiämme ja luo yhteenkuuluvaisuuden hengen. Joka voiparhaimmillaan mahdollistaa kansainvälisyyden synnyn mutta pahimmillaan olla murskaamassa toisia kansalaisuuksia. Venäjällä siihen on liittynyt myös voimakkaasti pyhän, sakramentaalisuuden tunne. josta voidaan havaita piirteitä myös muissa kulttuureissa. Meillä Topelius aikanaanyhdisti käsitteellisesti kuninkaan ja kansan toisiinsa. Liittouma jokakorosti keskinäistä riippuvuutta ja velvollisuuksia.

Kyllä kansa tietää, mutta emme vain tiedä, mitä se kulloinkin tietää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *