Hyvä Joulupukki

Jarmo Heikkinen, kliininen opettaja, työterveyshuolto

Kirjoitan Sinulle kaikkien työterveyslääkäreiden puolesta kertoakseni, kuinka olemme koko olemassaolomme ajan ahkeroineet tuottaaksemme terveyttä ja hyvinvointia muille, ja miten olemme tässä onnistuneet. Emme kuitenkaan ole tehneet näitä asioita yksin, vaan yhdessä kavereittemme kanssa olemme olleet saattamassa näitä hyviä muutoksia aikaan. Parhaita kavereitamme ovat olleet moniammatilliset työtoverimme sekä tietysti työpaikkojen johtohenkilöt ja esimiehet. Kirittäjinä ja kavereina ovat olleet myös työmarkkinamiehet ja -naiset, Työterveyslaitoksen ja vakuutuslaitosten ammattilaiset sekä mainiot ministeriön naiset ja miehet!

Ahkeruutemme tuloksena Kelan rekisteröimät sairauspoissaolot ovat mittaushistoriansa pienimmissä luvuissa. Meistä on tosi mukava ajatella, että ihmiset ovat entistä terveempiä, voivat entistä paremmin ja käyvät töissä entistä enemmän – siitähän se hyvinvointi kasvaa!

Työkyvyttömyyseläkkeidenkin määrä on 2000-luvun pienimmissä lukemissa. Ihmiset voivat työskennellä entistä pidempään tuettuina, ja ehkä räätälöidyillä työnkuvilla. Antavat samalla panoksensa niin yritykselle kuin yhteiskunnalle, ja oma vointi, toimeentulo ja osallisuus ovat työkyvyttömyyseläkeläisiä parempia. Lisää tällaista!

Työtapaturmatkin ovat taaksepäin katsoen merkittävästi vähentyneet. Samalla ovat vähentyneet työhön ja työmatkoihin liittyvät kuolemat – onneksi! Ja ammattitautejakin on vähemmän kuin koskaan. Työpaikat ovat aiempaa turvallisempia, kun osa terveydelle haitallisista aineista ja muista altisteista on saatu poistettua käytöstä. Hirmuinen asbesti olkoon tästä esimerkki! Monen muunkin tekijän haitallisuus terveydelle on selvästi vähentynyt.

Ihalaisen Lauri asetti aikanaan tavoitteen, että suomalainen työelämä on Euroopan paras vuonna 2020. Ainakin osin tämä jo toteutuu – tilastot sen kertovat. Työterveyshuolloissakin siskot ja veljet tekevät työpaikkaselvityksiä puolen miljoonan tunnin edestä vuosittain – sekin on ollut parantamassa niin työelämää kuin turvallisuuttakin.

Kun työterveyshuoltolakia laadittiin, yksi tavoite oli saada sydän- ja verisuonisairauksiin kupsahtelevat miehet lääkäriin. Tässä on onnistuttu, ja miesten elinikä-odote on noussut selvästi sydänsairauksien ja tapaturmien vähenemisen myötä, vaikka viina vie ja sydän sairastaakin edelleen. On kuitenkin selvä epäkohta edelleen, että naisiin verrattuna miehen vuosi on vain noin 10 kuukautta, kun elinikää katsotaan. Eli kolesterolia on syytä mitata sekä ruokavaliota, tupakkaa ja liikuntaa neuvoa työterveyshuolloissa ahkerasti edelleen, työoloja tarkastella, neuvontaa ja ohjantaa toteuttaa myös turvallisuusasioissa.

Ihanaa on, kun työnantajat ovat tässä niin täysillä mukana! Ilman heitä ei työpaikalla muutoksia tapahdu. Ja veronmaksajatkin tykkäävät, kun heille ei työterveyshuollon järjestäminen maksa mitään. Vajaan miljardin edestä palveluja ja esimerkiksi kuusi miljoonaa vastaanottokäyntiä vuodessa hoituu pääosin työnantajien ja pieneltä osin työssä käyvien maksuilla. Mitä tapahtuisikaan, jos nämä olisivat julkisen järjestelmän kontolla? Miten tällainen järjestelmä ja toiminta ovat oikeasti mahdollisia?

Vaikka olemme itse melko vaatimattomia, emmekä pröystäile tekemisillämme, kansainvälisesti on suomalainen työterveyshuolto suuren ihailun kohde. Monet ihmettelevät, miten tällainen järjestelmä ja toiminta ovat mahdollisia? Hekin haluaisivat niin tehdä. Suomessa taas vähän nolostellaan ja mietitään, mitähän nuo meistä ajattelevat, kun ollaan erilaisia – mitä me taas tehdään väärin…?

Yhden toiveen esittäisin. Voisitko mitenkään vaikuttaa erikoistumisen sujuvuuteen ja erikoistumispalvelujen loppuun kerryttämiseen? Näin saisimme tänne lisää noita mainioita työterveyslääkäreitä – työsarkaa on vieläkin paljon ja hyvän tekijöitä tarvitaan vielä paljon lisää!

Hyvää Joulua, Pukki – ja kaikki kaverit!

Keko kasvaa, mutta lisääntyykö hyöty?

Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori

”Muura-muurahainen kortta kuljettaa”. Muurahaisten ahkeraa touhuilua on meistä varmaan kaikki joskus seurannut. Ahkerasti ahertaen muurahaiset kokoavat ympärilleen kekoja. Keoissa vilinää riittää ja koko muurahaisyhteiskunta näyttää kovin työllistetyltä. Sitten yksi kaunis päivä keko on tyhjä ja toisaalla nousee uusi keko.

Korkealta katsottuna muistuttaa ihmiskunta muurahaisia. Suuntaan ja toiseen kiirehtiviä riittää. Emme kuitenkaan varsinaisesti kokoa ympärillemme kekoja, vaan usein erilaisia suoritteita. Niillä tuottavuuttamme mitataan.

Mitä jälkeemme jää? Tutkijoina ja asiantuntijoina kasapäin julkaisuja, kirjojen kappaleita, raportteja, luentomateriaaleja ja näitä blogikirjoituksia. Aikaa niiden tuottamiseen on käytetty paljon. Kuinka moneen niistä jälkipolvemme palaa, kuinka moni niistä muuttaa maailmaa, minkä edes joku muistaa? Vai syntyykö niistä lopulta hylättyjä korsia suoritekekoomme?

Tahti yhteiskunnassa on kiihtynyt. Se mikä riitti suoritteiksi 20-30 vuotta sitten, ei riitä enää. Kuinka paljon synnytämme kiireen myötä sellaista, jonka merkitys on varsin vähäinen? Pitäisikö ottaa aikalisä ja pohtia ennen tehtäviin tarttumista mikä lopullinen tavoite ja hyöty lopulta on? Eikö yksi mestariteos lyö aina laudalta liudan tusinatuotantoa? Toisaalta ei aina ole tunnistettavissa, mistä aihiosta se mestariteos syntyy.

Kevättä rinnassa

Pekka Mäntyselkä, professori, yksikön johtaja

Talven valta on taittumassa.

Strategiat ja missiot toteutuvat – jos ovat toteutuakseen – arjessa.

Päivitetyssä strategiassaan (https://strategia.uef.fi/) Itä-Suomen yliopisto (UEF) haluaa vahvistaa vaikuttavuuttaan avoimen tieteen ja toimintakulttuurin sekä innovaatioekosysteemien kautta.

UEF haluaa vastata toimintaympäristön muutokseen työelämän tarpeita vastaavan koulutuksen avulla ja etsimällä keinoja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Ratkaisuja haetaan ja löydetään yhä enemmän eri tieteiden alojen osaamista ja näkökulmia yhdistämällä. Tutkimuksensa profiilialueiksi yliopistomme on määritellyt seuraavat; ikääntyminen, elintavat ja terveys; oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa; kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat; ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys.

On helppo huomata, että UEF:n strategian toteuttamisessa yksikkömme – Kansanterveystieteen ja ravitsemustieteen yksikkö – voi olla ihan ytimessä ja nostaa profiiliaan.

Yksikkömme opetus- koulutus- ja tutkimusprofiili istuu yhtä hyvin niin globaaleihin kuin maakuntienkin tarpeisiin. Sijoitumme keskelle tutkimuskenttää, jossa yksiköllemme on työsarkaa. Pohjois-Savo on Suomen sairain maakunta. Uusia rakenteita tehdään, terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä mietitään ja syrjäytymistä yritetään torjua. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus syntyvät opetuksesta ja tutkimuksesta.

Tarpeeseen vastaavaa asiantuntemusta sekä opetusta ja tutkimusta meillä on: kansanterveystiedettä, ravitsemustiedettä, työlääketiedettä ja ergonomiaa, geriatriaa, yleislääketiedettä, terveyden edistämistä, epidemiologiaa, ympäristöterveydenhuoltoa jne. Opetus rullaa, kun sitä koordinoivat sitoutuneet ja osaavat opetushoitajamme ja koordinaattorit. Laboratorioissa projektit sujuvat osaavien ihmisten ansiosta. Talous- ja henkilöstöhallinnon väki pitää asianomaiset raamit mainiosti kasassa. Tutkijat ovat innokkaita ja jatko-opiskelivat sparraavat kokeneempiaankin. Professorit ja opettajakunta edustavat monipuolista asiantuntemusta ja kokemusta. Koulutuksemme ja tutkimuksemme on vetovoimaista. Sen kukoistukseksi uusiakin avauksia tarvitaan.

Tänä päivänä puhutaan innovaatioekosysteemeistä. Sellaisia yliopistomme haluaa muodostaa profiilialueilleen yhteistyökumppaneittensa kanssa. Rehellisesti sanoen en tiedä tarkkaan mitä innovaatioekosysteemi tarkoittaa, mutta siitä on kuva strategiasivuilla (https://strategia.uef.fi/strategy/). Tulkitsen, että kyse on erilaisten toimijoiden ja toimijayhteisöjen välisestä uudenlaisesta verkottamisesta sekä asioiden yhdistämisestä ja luomisesta uudella tavalla.

Onnistumisessa tarvitaan vuorovaikutusta ja luottamusta. Yksikössämme erilaista osaamista ja profiloitumista on syytä arvostaa. Vahvuudet on hyvä tuoda rohkeasti, luovasti ja avoimesti esille uuden luomisen rakennusaineiksi. Strategiat ja missiot toteutuvat arjessa eivätkä juhlapuheissa.

Päivän valoisa aika pitenee yhä. Kohta lumetkin sulavat.

Eläimellistä joulutouhua

Jussi Kauhanen, professori, yksikön johtaja

Tänään piti kesken aamupalan juosta etsimään kampaa.

Kaveri pisteli vielä aamupuuroa ja jäisiä marjoja samalla kun minä tottunein ottein kävin haravoimaan hänen nuppiaan. Koulussa oli taas todettu täitä.

Tuttua puuhaa. Kerran, pari vuodessa tulee koulusta viesti, jossa vanhempia pyydetään tekemään täitarkastus. Muutama vuosi sitten, päiväkodin ja eskarin aikaan, reissuvihon välistä luikerteli myös kihomatoviestejä.

Nykyisin täytyykin olla eri tavalla ketterä, jos aikoo pysyä ajan tasalla kaikkien näiden saivarihommien kanssa. Useimmat viestit koulusta kotiin kulkevat ainoastaan digitaalisesti Wilma-ympäristössä.

Ei jäänyt tällä kertaa seulaan yhtään loiseläintä. Koululaisen otsaan olisi voinut siltä istumalta lyödä Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön pyöreän leiman todisteeksi siitä, että puhdas taitaa olla. Mitähän jos varmuudeksi vielä laittaisi mukaan allekirjoitetun todistuksen siitä, että yksikön johto henkilökohtaisesti suoritti kyseisen henkilön kansanterveydellisen tarkastuksen?

Kampaa taskuun sulloessa kuulin radiosta, että sote-valinnanvapauslaista sittenkin karsitaan pois järkyttävimmät ylilyönnit, aivan kuten omat UEFin asiantuntijamme virallisissa ja epävirallisissa lausunnoissaan esittivät. Kun muistaa olla aktiivinen joka rintamalla, pysyvät kurissa sekä päätäit että päättäjät.

Pieni koululainen on valmis vuoden viimeiseen varsinaiseen koulupäivään. Viime hetkellä muistan sujauttaa reppuun piparipaketin luokan nyyttäreitä varten.

Itse olen valmis viimeiseen varsinaiseen työpäivään yksikön johtajana. Viime hetkellä muistan sujauttaa reppuun nipun papereita ja tablettitietokoneen.

Päivän tärkeimmät hommat voi tiivistää sanoihin SoleTM, Rondo, M2-matkanhallintajärjestelmä, no-reply-workflow-notification, käyttölupahakemus, Yammer, Proha, dataluvat, tutkimussopimusluonnos, Moodle, asiointipalvelu, Tipa-asiat, Summer School.

Se on siinä.

On aika ottaa varaslähtö kuusen koristeluun. Se on matala ja harvanpuoleinen reuhuke, mutta sentään omin rukkasin mökin takaa kaadettu ja raahattu. Mediassa tosin muistutetaan, kuinka paljon kuusen mukana tulee kotiin käpykääriäisiä, havununnia ja monenlaisia jäytiäisiä.

Tulkoon! Kyllä taloon elukoita mahtuu, kun täitäkään ei meillä ole.

Keventäjä


Anja Lapveteläinen, yliopistotutkija

Se tuli vähän yllättäen. Päätös vähentää työaika 60 prosenttiin ja ryhtyä osa-aikaeläkeläiseksi. Miten työorientoitunut yliopistotutkija tähän taipuu? Osaako hellittää, pystyykö delegoimaan, mitä sijalle? Siitä muutama sana puolen vuoden kokemuksella.

Kaksi-kolme ensimmäistä viikkoa kului pelkässä auvossa: voiko olla totta, että viikossa on jo enemmän vapaa- kuin työpäiviä? Ja sunnuntai-illankin voi vielä fiilistellä omassa rauhassa ilman takaraivossa viriävää tietoisuutta maanantaiaamun työhön paluusta. Mahtavaa! Sitten alkoivat opetuskiireet ja keventäjä huomaa olevansa vähän jatkuvasti huonolla tuulella. Hommia vaan on, ja on, ja on, ja vieläkin on. On joustettava, ja luotettava siihen, että pitämättömät vapaat tulevat nautituiksi keväämmällä. Osa vapaista tulikin kompensoiduiksi, osa jäi odottamaan aikaa parempaa. Syksy alkaa lujalla päätöksellä pysyä jatkossa 60 %:n ruodussa, tulipa eteen sitten mitä tahansa.

Ulkopuolinen saattaa ihmetellä, että mikäs ongelma tuo nyt on? 60 % työaikainen antaa 60 % työpanoksen ja sillä siisti. Teoriassa kyllä. Käytännössä muutos myllertää keventäjän ja lähipiirin arkea monellakin tapaa. Kevennystä ei luonnollisestikaan voi tehdä yksin. Nyt jos koskaan työtehtävien ja vastuiden järkevä rajaaminen on otettava tosissaan. Tämä on minun tapauksessani konkretisoitunut kahtena rakentavassa hengessä käytynä keskustelutilaisuutena ja tsekkauspisteenä esimiehen, projektijohtajien ja työsuojeluvaltuutetun kanssa. Ilman tätä tukea keventäminen ei olisi edes mahdollista. Näin on saatu raamit, niissä pysyminen vaatii työpäiviä venyttämään tottuneelta tutkijayhteisöltä jatkuvaa valppautta.
 
Nyt on siis vihdoin osattava sanoa EI monelle asialle. On huojentavaa jättäytyä vähitellen impulsiivisen ja osin raastavan projektielämän taustajoukkoihin. Mutta – myönnettäköön – samalla on opittava sietämään myös ulkopuolisuutta, kun keventäjä ei luonnollisestikaan pysy kartalla uusien projektiaihioiden kehittelyssä. Poissaololla ratkaisevasta palaverista on omat seurauksensa, joten taas tarvitaan rajaamisen taitoja, hermoja, itsetuntoakin. Monisäikeinen on myös se prosessi, millä hyvästelee omaan ydinosaamiseensa liittyviä opetustehtäviä.  Mitä muutos tarkoittaa oman ammatti-identiteetin kannalta? Miten turvaan sujuvan viestikapulan vaihdon? Vai tarvitseeko keventäjän tuota edes pohtia?
 
Ja lopulta, mille kaikelle sanon KYLLÄ? Haa – ihana kysymys! Mikä on se minun omin juttuni? Asia tai tekeminen, jossa työ ja huvi kulkevat käsi kädessä.  Huomaan syventyväni kaupunginkirjastossa mielenkiintoisen kirjan ääreen niin, että havahdun vasta sulkemiskuulutuksiin. Selaan villisti ties vaikka minkä alojen avoimia opetusohjelmia: mitä kaikkea onkaan nykyään tarjolla! Suotaisiinko minulle vielä kerran lumoutumisen lahja uuden oppimisen äärellä? Yksi selkeimmistä päätöksistä on, että aivan ensiksi opettelen lepäämään. Keventäjähän voisi ottaa lepäämisen tärkeimmäksi harrastuksekseen. Jo tämä ajatus antaa uuden näkökulman myös tavalliseen työarkeen. Ja herättää pohdintoja, miten tärkeää on rikkoa rutiineja, vaihtaa näkökulmaa ja löytää uusia matkakumppaneita. Ehkä vain sitä kautta pystyy uudistamaan myös omaa osaamistaan, tai tuomaan puuttuvan palan toisen alan osaamiskentälle.

Olen lähellä sitä ikäryhmää, jossa yksilölliset erot ovat todella huimat. Siksi tämä keventäjän tarina on kuvaus vain yhdestä valinnasta – jokaisen on itse räätälöitävä oma tapansa luopumisen prosessille. Olen kiitollinen, että hitaana ihmisenä olen näin saanut mahdollisuuden valmistautua uuden alkuun pitemmällä aikavälillä.
Matkaa valaiskoon Suzuki Roshin toteamus “In the beginner’s mind there are many possibilities, but in the expert’s there are few”.

Näin raha poikii


Jussi Kauhanen, professori, yksikön johtaja

Suomen neljätoista tiedeyliopistoa kuluttivat viime vuonna rahaa yhteensä melkein kolme miljardia euroa. Se on valtava summa, jossa täytyy olla karsimisen varaa. Vai onko sittenkään?

Leikkaukset eivät ehkä kannata. Jokainen yliopistoihin sijoitettu euro nimittäin oudosti lisääntyy. Se tuottaa vähintään viisi uutta euroa. Suomen kansantalouteen yliopistot syöttävät noin 14 miljardin arvoisen piristysruiskeen joka vuosi.
 
Yliopistoissa työskentelevistä 32,000 ihmisestä jokainen luo työllään neljä muuta työpaikkaa johonkin päin Suomea. Näin laskien Itä-Suomen yliopisto UEF työllistää suoraan ja välillisesti pitkälti toistakymmentä tuhatta ihmistä, osan heistä muualle kuin varsinaisiin kampuskaupunkeihin.

Myös Suomen 150,000 kokoaikaista yliopisto-opiskelijaa ovat varsinaisia talouden pikku helmiä. He touhuavat kansantalouden eteen melkein saman verran kuin yliopistot yhteensä tärväävät eli sen vajaan kolmen miljardin edestä vuodessa.  Tulos syntyy kulutuksesta ja opintojen ohella tehtävistä töistä.

Nämä ovat uskomattomia lukuja. Ne ovat kuitenkin vain alin arvio. Yliopistojen todellinen talousvaikutus on todennäköisesti vielä paljon suurempi.
 

Juhannuksen alla julkaistut arviot eivät ole taikurin hatusta vetäistyjä. Ne toteutti skotlantilainen konsulttiyritys BiGGAR Economics Ltd., joka on tehnyt vastaavia arviointeja myös muualla Euroopassa.

Raportti tyrmää herkullisesti vanhan helsinkiläisen väitteen, että yliopistojen perustaminen maan eri osiin olisi ollut jollain tapaa huono ratkaisu.  Päinvastoin, raportti kiittelee yliopistojen hajasijoittamista ja pitää sitä paitsi taloudellisesti onnistuneena vetona myös tärkeänä syynä suomalaisten akateemiseen menestykseen maailmalla.

Jos Jyväskylä on kaupunkina hitusen Kuopiota suurempi, se johtuu näiden laskelmien mukaan yksinomaan yliopistosta. Itä-Suomessa tuotot ja työpaikat jakaantuvat pääosin kahteen kaupunkiin, mikä on kuitenkin molempien maakuntien kannalta loistoratkaisu.

Kansainvälisyys tuo lisää rahaa. Ulkomaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden vierailut pitävät yllä arviolta 100 työpaikkaa sekä Joensuussa että Kuopiossa. Tutkimus tuottaa hyvää myös. Yksin lääketieteellinen tutkimus parantaa suomalaisten terveyttä ja elämänlaatua 600 miljoonan euron edestä vuodessa.  

Entä jos kuitenkin vähän nipistetään yliopistojen rahoituksesta?

Raportti ei suosittele. Kymmenen prosentin leikkaus merkitsee koko maan tasolla 15,000 työpaikkaa ja 700 miljoonan euron lovea verotuloihin. Yhtälö on negatiivinen kaikille osapuolille, etenkin Suomen valtiolle.

Sijoittaisiko mieluummin yliopistoihin muutaman euron lisää? Se poikii.  

P.S. Yliopistoväki tuottaa myös lomaillessaan. Joten hyvällä omallatunnolla vaan kesästä nauttimaan.

Logistiikkaa ja individualismia liikenteessä


Tiina Laatikainen, terveyden edistämisen professori

Matkustan viikoittain. Aika usein triangelia Helsinki-Joensuu-Kuopio-Helsinki, tai toiseen suuntaan. Olen vuosien varrella seurannut kanssamatkustajieni käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa enkä jaksa edelleenkään olla ihmettelemättä muutamia merkillisiä seikkoja.

Kotimaan lennoilla koneelle reissataan usein bussilla. Aina löytyy joukko matkustajia, jotka pitävät huolen siitä, että astuvat bussiin ensimmäisinä. Ei suinkaan sen takia, että saisivat sieltä istumapaikan, vaan jäädäkseen aivan oven viereen seisomaan. Pian siihen muodostuu ihmistulppa ja viimeiset saavat ahtautua tavaroineen mitenkuten kyytiin mahtuvat. Ja perällä ja edessä olisi tilaa vaikka kuinka.

Samoin käy myös pikkuruisissa ATR koneissa, joihin mennään sisään koneen takaosasta. Jostain merkillisestä syystä sinne useimmiten ryntäävät ensin ne, joilla on paikka aivan viimeisiltä riveiltä. Ja purkaessaan ja keriessään tavaroitaan koneen perällä ei kukaan muu pääse portaista tai tuuliselta ja sateiselta kentältä edes koneen käytävälle.

Olen miettinyt sitäkin, mistä tällaiset toimintamallit syntyvät. Siihen ei varmastikaan löydy helppoa tai yhtä oikeaa selitystä. Kuitenkin tuntuu siltä, että liiallinen tehokkuuden tavoittelu ja sitä aiheutuva kiire ei ainakaan vähennä individualistista käyttäytymistä.

Pieniä asioita sinänsä, mutta monissa tilanteissa ympäristön ja muiden huomioiminen helpottaisi ja sujuvoittaisi toimintaa. Tämä ei päde ainoastaan liikenteessä vaan kautta linjan kaikessa toiminnassa mitä teemme. Aina silloin tällöin voisi pysähtyä miettimään, onko tässä tilanteessa syytä toimia ”minä ensin” periaatteella vai voisinkohan kenties odottaa hetken tai tehdä ensin jonkin asian, joka edelleen edesauttaa jonkun muun työtä. Isossa mittakaavassa näillä hetkellisillä pienillä päätöksillä voisi luoda paljon tehokkaampaa toimintaa, vähentää jopa stressiä sekä monenlaista harmistumista ja jopa välttää vaaratilanteita muun muassa liikenteessä.

Siispä loogista ajattelua mukaan ihan arkipäiväisiin tilanteisiin. Ei se kone lähde ilman minua, vaikka olisin jonon viimeisenäkin. Enkä ehdi yhtään sen aiemmin perille ryntäänpä bussiin ensimmäisenä tai viimeisenä. Sen sijaan voin vaikuttaa asioiden sujumiseen, kun hieman mietin, miten olisi käytännöllisintä toimia.

Onko sulla motia?


Henna Saari, kliininen opettaja, perusterveydenhuolto

Se on niin sikasiistii, kun nyt on tätä motia lukee kokeisiin! On nuoret ja hyvät opet ja ne opettaa niin erilailla, ja nekin on nyt niin innoissaan!

Näin hihkui ihqu tyttäreni, kun hän oli käynyt seiskaluokkaa muutaman kuukauden. Moti, joka tarkoittaa urbaanin sanakirjan mukaan motivaatiota, on nyt puhekielessä in. Vaikkakin vielä yleisemmin se tuntuu olevan meidän perheen keskusteluissa out: -”Se lopetti fudiksen kun sillä meni moti” tai ”Ei oo mitään motia lähtee sun kaa kävelee”.

Oletko havainnut kurssiesi opiskelijoilla motia? Entä miten on oman ope-motisi laita? Onko motia elintapamuutokseen, jonka tiedät olevan hyväksi itsellesi?

FT, PsM Annamari Heikkilä piti esityksen Duodecimin 100-vuotissymposiumissa sisäisen motivaation merkityksestä potilaiden omahoidossa. Heikkilän mukaan sisäinen motivaatio tietynlaiseen käyttäytymiseen tai sen muutokseen syntyy siitä, että henkilö kokee muutoksen itselleen henkilökohtaisesti merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Merkityksellisien asioiden löytymiseen tarvitaan itsereflektiota, ja joskus ulkopuolista reflektiotakin. Taitava lääkäri kuuntelee potilasta herkällä korvalla, ja luo yhdessä potilaan kanssa juuri hänelle räätälöidyt yksilölliset hoitotavoitteet. Veikkaanpa, että harvan ihmisen henkilökohtainen merkityksellinen diabeteksen hoitotavoite on Hb-A1c alle 50 mmol/mol. Sen sijaan se voi olla vaikkapa virkeyden lisääntyminen paremman glukoositasapainon myötä. On lääkärin taitoa yhdistää potilaalle merkitykselliset tavoitteet lääketieteellisiin tavoitteisiin.

Yliopisto-opettajan polkuni ensimmäisissä mutkissa aloin olla sitä mieltä, että sisäinen motivaatio on ehkäpä oleellisin opiskelijan syvällistä ja ymmärtävää oppimista lisäävä tekijä. Väitän, että sisäisesti motivoitunut oppija on innokas ja hyvällä fiiliksellä, ja myönteinen tunnetila luo edelleen parempaa oppimista. Ajatus on pikkuisen idealistinen (ei kai naiivi kuitenkaan?) ja joskus vaikeasti tavoitettavissa käytännön opetuksessa. Siitäkin huolimatta ajattelen, että kurssin aloittavilla mielekkäillä aktivointitehtävillä, jotka pyrkivät sitomaan kurssin tavoitteet opiskelijan henkilökohtaiseen aiempaan osaamiseen, tai sen puutteisiin, voidaan luoda mukava orientaatio oppimiselle. Hyvin rakennettu kurssi jatkuu innostuneiden ja kollegiaalisten opettajien vetämänä.

Oman motivaatiotason haistelu vaatii kykyä ja halua itsereflektioon. Itsereflektion avulla pääsee mielenkiintoiselle retkelle tutustumaan omaan käyttäytymiseensä. Kuinka käyttäydyn puolisona, vanhempana tai työkaverina? Parisuhde on teko. Vanhemmuus on teko. Hyvä työkaveruus on teko. Pelkät kauniit ja ylevät aikeet ja ajatukset eivät riitä. Olisikohan sitä enemmän läsnä oleva vanhempi tai reilumpi työkaveri, jos saisi sisäisen motivaation herättelyn avulla käytöksen muuttumaan omien arvojen mukaiseksi?

Tyttärelläni meni hiljattain moti ratsastukseen, mutta me molemmat saamme edelleen iloita siitä, että teini-iän myrskyssäkin riittää motia opiskella koulussa. Huonompien koenumeroiden aiheuttama pettymyskään ei ole enää niin suurta, kun opiskelu on muuten mukavaa.

Vaikuttaako työnne terveyteenne?


Kimmo Räsänen, professori, työterveyshuolto

Does your work affect your health? Muun muassa tätä kysyttiin 49 eri kieliversiolle käännetyllä haastattelulla järjestyksessään kuudennessa Euroopan työolotutkimuksessa (EWCS) vuonna 2015. Otoskoko 28 EU maassa, 5 kandidaattimaassa sekä Sveitsissä ja Norjassa toteutetussa surveyssa oli huikeat 43 850 työntekijää.
Ja vaikuttihan se, mutta mihin suuntaan?

Suomalaisista 52 prosenttia oli sitä mieltä, että työllä ei ole vaikutusta terveyteen, kun vastaava % -osuus EU:ssa keskimäärin oli 62. Mielenkiintoista oli, että suomalaisista joka neljäs oli sitä mieltä, että työllä oli positiivinen vaikutus terveyteen ja yhtä suuri osuus oli sitä mieltä, että työ vaikutti negatiivisesti. EU:ssa vastaajista keskimäärin vain 11 prosenttia oli sitä mieltä, että työn vaikutus terveyteen oli positiivinen kun taas 26 prosenttia piti vaikutusta pääosin negatiivisena.

Maakohtaisesti asiaa katsottaessa työn vaikutuksen terveyteen näki pääosin positiivisena negatiivista useammin tai yhtä usein myös norjalaiset (30 %), ruotsalaiset (28 %), hollantilaiset (24 %) ja irlantilaiset (18 %). Tanskalaisista yli viidennes (21 %) piti työn vaikutusta terveyteen pääosin positiivisena, mutta negatiivisena pitävien osuus oli hieman suurempi. Näissä kaikissa maissa Suomi mukaan lukien noin puolet vastaajista katsoi työllä olevan siis ylipäätään vaikutusta terveyteen.

Sen sijaan portugalilaisista (79 %), tsekkiläisistä (77 %), romanialaisista (76 %), unkarilaisista (74 %) ja italialaisista (73 %) noin kolme neljästä katsoi, että työllä ei ollut vaikutusta terveyteen. Ja jos oli, vaikutuksen katsottiin olevan useammin negatiiviseen kuin positiiviseen suuntaan.

Negatiivisimmin työn terveysvaikutuksiin suhtautuivat latvialaiset, espanjalaiset, liettualaiset, slovakialaiset ja serbialaiset, joista kaikista yli kolmannes katsoi työn vaikuttavan terveyteen kielteisesti. Työn positiivisista terveysvaikutuksista raportoivat harvimmin (4-6 %) romanialaiset, liettualaiset, tsekkiläiset, kyproslaiset ja turkkilaiset sekä bulgarialaiset, portugalilaiset, slovakialaiset ja serbialaiset.

Niin että kai se työ terveyteen ainakin osalla meistä vaikuttaa. Ja vaikuttaisi siltä, että hieman eri lailla eri kulttuureissa. Hämmästystä herättää italialaisten korkea työn ja terveyden välisen yhteyden huomiotta jättäminen. Julkaisihan työlääketieteen isäksikin tituleerattu Bernardino Ramazzini teoksensa ”De Morbis Artificum Diatriba” (The Diseases of Workers – Työntekijöiden sairaudet) Padovassa Pohjois-Italiassa jo vuonna 1700. Teoksessa ja sen jatko-osassa hän kuvasi yhteensä yli 50 ammatin tyypillisiä sairauksia.

Ramazzinin ajoista kehitys on kehittynyt ja on opittu ymmärtämään, että työllä voi olla myös positiivisia, terveyttä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Pohjoinen Eurooppa – lukuun ottamatta Baltian maita – erottuu omanlaisenaan alueena, jossa työllä nähdään muita alueita useammin olevan positiivisia terveysvaikutuksia.

Survey on survey ja tulosten luotettavuutta himmentää hieman muun muassa se seikka, että vaikka otos olikin suuri, jäi vastausprosentti (42,5) joissakin maissa sangen alhaiseksi. Ruotsalaiset pääsivät hädin tuskin 11 prosenttiin ja Suomen 1 001 työntekijän otoksesta Taloustutkimus tavoitti 333 hyväksytysti computer-assisted personal Interviewing (CAPI) –menetelmällä haastateltua osallistujaa.

Suosittelen silti vierailemaan EWCS:n kotisivuilla, sieltä löytyy paitsi tutkimusmetodologian kuvausta myös paljon mielenkiintoisia työoloja kuvaavia tuloksia sekä laadukkaasti toteutettuja datan visualisointimahdollisuuksia – myös jatkokäyttöön esimerkiksi opetuksessa.

Maailma totuuden jälkeen


Joulublogi 21.12.2016 Jussi Kauhanen 

Kannattaako uskoa joulupukkiin? Ovatko enkelit totta?
Ennen kuin annan näihin kysymyksiin lopullisen vastauksen, ensin pari sanaa maailmasta jossa parhaillaan elämme ja siitä kuinka nopeasti se muuttuu.

Muistaako enää kukaan edellistä joulunseutua vuosi sitten? Kuinka kauan siitä onkaan.

Viime jouluna oli ihmisten ja varsinkin kaiken maailman some-frendien näppeihin ilmestynyt uusi sana. Emoji!Vuoden 2015 mittaan emojin käyttö viestinnässä ja puheessa yleistyi niin rajusti, että perinteikäs Oxfordin sanakirja valitsi sen vuoden sanaksi.

Se oli onnellista hymynaamojen aikaa. Mutta ajat muuttuvat. Kuten moni tietää, vuoden 2016 sanaksi tai ilmaisuksi valittiin….totuuden jälkeinen! 

Valheita on maailmaan mahtunut aina. Mutta kulunut vuosi 2016 osoitti, että otimme nyt ehkä uudenlaisen globaalin jättiloikan ulos totuuden piiristä.

Politiikka tuntuu olevan niin kertakaikkisen post-truth. Brexit onnistui vain siksi, että kampanja sen puolesta oli post-truth.

Olemme joutuneet tilanteeseen, jossa valheet ja juorut leviävät salamana ilman mitään kontrollia.  Soppaa hämmentävät sosiaalisen median trollit ja ääriliikkeiden kannattajat sekä chatbotit, uudissana muuten sekin.  Chatbotit ovat ”totuuksia” sylkeviä tietokoneohjelmia, joita esimerkiksi Donald Trumpin vaalikampanjassa oli käytössä suuri määrä.

Myös perinteisellä medialla on roolinsa totuusleikissä. Nopeassa hetkessä elävät uutiskanavat synnyttävät maailmasta hyvin atomisoituneen kuvan joka jättää tilaa monille vaihtoehtoisille totuuden tulkinnoille. Se on osin seurausta median omasta pirstaloitumisesta. 
Joskus hyvää tarkoittava journalismi voi potkia totuutta nilkkaan. Niin voi käydä, jos pyritään liian tasapuoliseen tiedonvälitykseen. Jos NASAn tutkijat sanovat, että Marsissa ei kaiken todennäköisyyden mukaan ole elämää, mutta tohtori Snooks on eri mieltä, niin lööppiin päätyy tohtori Snooksin julistus, että Mars suorastaan kuhisee elämää.

Katso kymmenen vaiettua totuutta X-Factorista! Klikkausjournalismi on myös yksi totuuden tappajista.

Eikä tässä kaikki, totesi vastikään brittiläinen The Economist –lehti. Totuutta ei ainoastaan vääristellä tai kiistetä kiihtyvään tahtiin. Vielä pahempaa on, että totuudesta on tullut yhdentekevää. Kun mihinkään ei voi enää luottaa, totuudella ei ole enää merkitystä. Se on paha juttu. 
Tänä vuonna moni oppi ajattelemaan, että puhukoon pääministeri mitä puhuu, ihan sama, yhtä valhetta se on kaikki kuitenkin.  
 
Ihmiset kaipaavat suoria vastauksia. Isoissa asioissa totuus on kuitenkin harvoin yksinkertainen. Totuus on kuin jouluhimmeli, joka eri kulmista katsellen näyttää aina hieman erilaiselta. Himmeli siinä kuitenkin roikkuu, eikä sen totuusarvo ratkea sillä, että se tuikataan tuleen.

Mikä sitten on tieteen rooli totuuden jälkeisessä elämässä?

Kaikki se, mitä tieteen nimissä sanotaan, ei ole totta. Tiede ei myöskään pysty ratkaisemaan kaikkien asioiden ja väitteiden totuutta, ei välttämättä edes sellaisten, joita se tutkii intensiivisesti.
Onko tämä maailmankaikkeutemme se ainoa oikea, vai onko olemassa jopa ääretön määrä rinnakkaisia universumeja? Siihen ei ole yleisesti hyväksyttyä tieteellistä vastausta.

Tieteessä on joka tapauksessa totuusarvoa valtava määrä. Kunnon tieteellä on pari hyvää ominaisuutta, joilla se voi puolustaa paikkaansa totuuden jälkeisessä maailmassa.

Ensinnäkin tiede on itseään korjaava. Tutkimus ja teoreettinen kehitys paikkaavat ja muuttavat aiempia virheelliseksi huomattuja väitteitä. Tiedeyhteisön vertaisarvioinnilla yritetään karsia tieteestä mahdollisimman paljon epätotuuksia.

Toinen vahvuus on se, että tiede välttää vastaamasta kysymyksiin, jotka ovat sen tutkimuskentän ulkopuolella. Vastuullinen tutkija ei mene laukomaan totuuksia asioista, joihin tieteellä itsellään ei ole välineitä vastata.

Palataan peruskysymyksiin. Siis joulupukkiin ja enkeleihin.

Pukki ei ole totuuden jälkeisen maailman ilkeä vääristymä. Pukkijuttua ei ole syötetty mediamereen pahassa post-truth -tarkoituksessa.  Pukkia ei käytetä luomaan valheellista maailmankuvaa Putinin tapaan, eikä nostattamaan ihmisryhmien välistä vihaa ja vastakkainasettelua Trumpin tyyliin.

Tieteelläkään ei ole pukista paljon pahaa sanottavaa. Miksipä ei siis uskoisi joulupukkiin, jos siltä tuntuu?

Entä ne enkelit? 

Miettiköön itse kukin tykönään. Rauhaisat joulut kaikille.