Opastajan čuppu

Tällä šivulla julkaisemma kielimaterijalie, mitä voipi käyttyä karjalan kielen opaššunnašša ta opaššannašša.

15.5.2023 Ohjeita opetuksen saavutettavuuteen huonokuuloisten näkökulmasta: linkki ohjeisiin

16.3.2023 Tarton yliopiston suomalais-ugrilaisten (ja muutamien muiden) kielten konekäännin: linkki konekääntimeen

Lisäksi: Konekäännintä koskeva kirjoitus elvytyshankkeen blogissa

22.2.2023 Eeva Mannin luajittu elätit da pajot -harjaitus lapsile: linkki harjoitukseen

31.1.2023 Suojärven Pitäjäseuran kokoama näytelmätekstikorpus: linkki korpukseen

23.11.2022 Karjalan kielet ry:n tekemä Karjalan Grammari 1 -kielioppi: linkki materiaaliin

27.10.2022 Maltomerkilöi karjalakse -sivusto: linkki sivustolle

Sivustolla neuvotaan, kuinka opettamallaan kurssilla voi ottaa käyttöön karjalan kielitaitomerkit.

Lisäksi: Tietoa kielten taitotasomerkeistä suomeksi

20.10.2022 Starinat kuvis -harjoitus: linkki harjoitukseen

Einehenluajindu

Luadinuh: Hannu Turunen

13.10.2022 Suomenkieliset ohjeet Kahoot-tietovisatyökalun käyttöön: linkki ohjeisiin

12.10.2022 Ohjeet karjalaksi kirjoittamiseen tietokoneella ja puhelimella: linkki ohjeisiin

9.9.2022

Kuvakaappaus videosta

Kuvakuappauš videotallentehešta, KSS:n nettišivut

Milan perehen päivä -verkko-opaššušmaterijalit vienankarjalakši: linkki Milan perehen päivä -opaššušmaterijaliloih

Milan perehen päivä -verkko-opaššušmaterijaliloih kuulutah:

  • Milan perehen päivä -kirja tekstineh ta kuvašanoneh
  • 17 dialogie, kumpasih kuulutah harjotukšet
  • 17 iänitallennehta (kirjan tekstit)
  • 17 opaššušvideota  (tekstit tai dialogit)
  • Vienankarjala-šuomi-venäjä-šanakirjani, mih on kerätty kirjašša, dialogiloissa ta harjotukšissa käytetty šanašto

Opaššušmaterijalit on luajittu yhtehisruavošša Karjalan Šivissyššeuran ta Päivännoušu-Šuomen yliopiston karjalan kielen elvytyšprojektin kera.

24.8.2022 Linkat suvikarjalan verkkoainehistoloih: linkka verkkoainehistoloih

Kuva: Pixabay

3.5.2022 Kekši starina -tehtävä ta opaštujien kirjutukšet vienankarjalakši: linkki tehtäväh ta kirjutukših

12.4.2022 Opaštujan päivä kuvina -kiännöšteksti: linkki karjalankieliseh tekstih

linkki alkuperäiseen tekstiin

Teksti kuvuau yliopiston opaštujan elämyä, hänen opaššušpäivyä tai joutoaikua. Kertomuš on eläväini, šiih mahtuu äijä nykypäivän šanua ta kuvua.
Opaštujan päivä kuvina -teksti luvettuna: linkki iänitteheh

 

6.4.2022 Äijäpäivä on kallis pruasniekka -videopakina kuvan mukah:

Videolla paistu teksti ta kuva: linkki tekstih ta kuvah

Äijäpäivä on kallis pruasniekka -iäniteh: linkki iänitteheh

 

22.03.2022 Karjalan kielen verkkošanakirjan käyttöohjiet: linkki ohjeih

Kuvakappaus. Karjalan kielen sanakirja verkossa

Karjalan kielen verkkošanakirjan etušivu, kuvakuappauš

26.1.2022 Linkat livvinkarjalan opastusmaterjualah: linkki opastusmaterjualah

Kuva: Pixabay

26.1.2022  Linkit vienankarjalan verkko-opaššušmaterijaliloih: linkki verkkomaterijaliloih

9.12.2021 Probliemu-komiksa: linkki tehtäväh

Ongelma-niminen sarjakuva

Probliemu

Luatija: Hannu Turunen

29.11.2021 Opaššu netälinpäivät ta lehmien nimet vienankarjalakši: linkki materijalih

26.11.2021 Opaššu meččämarjojen nimijä vienankarjalakši pienen kikin juohattamana: linkki Meččämarjat-pelih

Luatija: Irma Aleksejeva

Kielentarkissuš: Olga Karlova

3.11.2021 Neuvot etä-opaššukšeh (suomi-vienankarjala): linkki kiännöš- ta lähtötekstih

Lähtöteksti: UEF, etäopiskelun vinkit

kuvassa on tietokoneen ääressä istuva etäopiskelija

Loitto-opaššunnašša

Kuva: Pixabay