Vaikuttavaa tutkimusta

Nyt haetaan tutkimuksen vaikuttavuutta strategisella ohjauksella ja priorisoinnilla. Näin tapahtuu Horizon2020 ohjelmissa ja myös kansallisessa rahoituksessa. Kansallisella tasolla Strategisen tutkimusneuvoston koordinoima rahoitusinstrumentti korostaa ajankohtaisiin haasteisiin tarttumista, vaikuttavuutta ja relevanssia.

Terveystieteiden alalla tutkimuksen vaikuttavuuden ja relevanssin tavoittelu on arkipäivää.  Tämän päivän kliiniset hoitokäytännöt perustuvat  tiedeyhteisön  aikaisempiin ponnisteluihin ja viimekädessä kliinisten tutkimusten tuloksiin. Ratkaisuja haetaan ja ratkaistavia kysymyksiä riittää. Tarvitaan osuvampaa diagnostiikkaa,  parempia uusia hoitomenetelmiä ja leikkaustekniikoita ja lääkehoitoja, sujuvampia hoitoketjuja ja palvelukonsepteja –  kustannustehokkaasti.

Terveyden alan tutkimuksen vaikuttavuutta voidaan tarkastella eri näkökulmista – globaalista, kansallisesta, alueellisesta, organisaatioiden, palvelujärjestelmän, yksilön, kansanterveyden,  veronmaksajien  ja kustannusten ja myös elinkeinoelämän ja innovaatioiden näkökulmista.

Viime aikoina monessa yhteydessä on esitetty huoli kliinisen tutkimuksen rahoituksen vähenemisestä. Merkittävä kliinisen tutkimuksen rahoituslähde, entinen EVO- nykyinen VTR-rahoitus on pienentynyt lähes viidennekseen  parhaista vuosistaan. Yliopistojen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten yhteistyöllä terveysalan tutkimuksen kansallista ja EU-rahoituspohjaa on mahdollista  laajentaa. Tilaisuus on nyt tässä ja se on syytä käyttää.

Toinen  iso  kysymys on, miten käy perustutkimuksen rahoituksen, kun painotetaan nopeaa hyödynnettävyyttä.  Perustutkimusta tarvitaan.  Uusiin innovaatioihin tarvitaan pitkäjänteistä systemaattista työtä ja puurtamista. Vain harva uusi keksintö syntyy onnenkantamoisena.  Parhaaseen perustutkimukseen myönnettävän European Research Counsilin (ERC) rahoituksen määrä korreloi kussakin maassa tutkimukseen kohdennetun rahoituksen suuruuteen. Huipputuloksiin tarvitaan siis myös kansallista panostusta tutkimusrahoitukseen.

Hilkka Soininen (2)Hilkka Soininen